STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

NIPOS >> Pro média

Dílna Šrámkova Písku – Setkání mladých amatérských divadelníků Šumperk 2011

Na divadelní dílně ŠP  se pracovně setkávají mladí lidé s aktivním zájmem o divadlo z celé republiky. Seznamují se zejména s netradičními a hraničními obory a tendencemi amatérského divadla, s prací výrazných osobností naší i zahraniční divadelní (resp. umělecké) sféry. Setkání doprovází tzv. inspirativní vystoupení amatérských souborů nebo souborů (mj. i z vlastního Šrámkova Písku), dále hodnocení vlastní práce a předávání praktických zkušeností. Akce, která se letos koná ve dnech 19. – 27.  srpna 2011, je zakončena společným vystoupením účastníků.

Dílna je již tradičně jednou z mála platforem pro setkávání a vzájemnou inspiraci českých a slovenských divadelníků, programově se věnuje jejich společné práci a soužití obou kultur se společnými kořeny.

V roce 2011 budou v Šumperku pracovat následující dílny:

Účastníci se seznámí se základním (činoherním) rozehráním dramatické situace na základě vybraných shakespearových her v prázdném prostoru, jak tomu bývalo na alžbětinském jevišti.

Dílna se zaměří na využití moderních principů loutkového divadla. Základem bude divadlo předmětu, nebo tzv. objektové divadlo, které se orientuje na animaci a využití scénického prvku na jevišti.

Komplexně herecká, režijně-dramaturgická dílna bude vycházet z textů Patricka Marbera – Closer.

Na týdenní dílně v Šumperku se účastníci seznámí se základy pantomimy, anatomií gagu, tvorbou příběhu a jejich použitím v kinematografii.

Součástí budou tréninky zaměřené na zcitlivění těla, zažití pohybu jako jednolitého, organického vjemu. Absurdita a náhoda jako tvůrčí metoda.


Akci připravuje NIPOS–ARTAMA, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, a ve spolupráci s občanským sdružením Společnost amatérské divadlo a svět, Divadlem Šumperk, Střední zdravotnickou školou v Šumperku a městem Šumperk.


Očekáváme cca  83 účastníků a 5 doprovodných programů.


Veřejná závěrečná prezentace začíná v Divadle Šumperk v sobotu 27. 8. 2011 v 18:00 hod.

Vloženo 28. 07. 2011 v 10:28 do kategorie Pro média.

Zhlédnuto 239 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS