STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Aktuality

Ceny MK v oborech zájmových uměleckých aktivit za rok 2010

Za obor divadelní a slovesné aktivity 

Cena Ministerstva kultury bude udělena panu Jiřímu Oudesovi za celoživotní pedagogickou a propagační práci v oblasti dramatické výchovy, zejména v oboru loutkového divadla.

Cena bude předána na jubilejní 60. Loutkářské Chrudimi, ve dnech 30. 6. – 6. 7. 2011.Za obor hudební aktivity

Cena Ministerstva kultury bude udělena panu Janu Kasalovi za celoživotní sbormistrovskou, dirigentskou a pedagogickou činnost v oblasti sborového zpěvu a za propagaci české sborové tvorby u nás i v zahraničí.

Cena bude předána na 54. festivalu sborového umění v Jihlavě, ve dnech 24.-26. 6. 2011.Za obor dětské umělecké aktivity

Cena Ministerstva kultury bude udělena paní Bohumíře Cveklové za celoživotní činnost v oblasti dětského scénického tance.

Cena bude předána na 28. celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře, ve dnech 20.-23. 5. 2011.Za obor tradiční lidová kultura a folklor

Cena Ministerstva kultury bude udělena paní PaedDr. Evě Rejškové za celoživotní autorskou, interpretační a pedagogickou činnost v oblasti jevištní prezentace lidového tance.

Cena bude předána při zahájení 66. MFF ve Strážnici, dne 24. 6. 2011.Za obor audiovizuální a výtvarné aktivity

Cena Ministerstva kultury bude udělena panu Ing. Emilu Pražanovi za celoživotní přínos českému amatérskému filmu.

Cena bude předána na celostátní soutěži neprofesionální filmové tvorby Český Videosalon v Ústí nad Orlicí, ve dnech 16.–18. 6. 2011.Za obor taneční aktivity 

Cena Ministerstva kultury bude udělena paní Ivě Švarcové za celoživotní činnost v oblasti scénického tance.

Cena bude předána na 25. celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… v Jablonci nad Nisou, ve dnech 27.-30. 10. 2011.


V Praze dne: 2. 3. 2011

Vloženo 03. 03. 2011 v 15:10 do kategorie Aktuality, NIPOS.

Zhlédnuto 196 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS