CENTRUM INFORMACÍ
A STATISTIK KULTURY

Kontakt: NIPOS-CIK
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 920
e-mail: radova@nipos-mk.cz

Ministerstvo kultury, jím pověřená organizace Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) a Český statistický úřad spolupracovaly na realizaci jednoho úkolu Státní kulturní politiky na léta 2009 – 2014, sestavení tzv. satelitního účtu kultury. Cílem vytvoření „účtu kultury“ je zmapování všech finančních toků přicházejících do kultury z nejrůznějších zdrojů a stejně tak finančních toků z kultury vycházejících. Účet by měl také ukázat úroveň a efektivnost hospodaření v jednotlivých oblastech, rozsah použitých pracovních a investičních zdrojů, výši mezd a v neposlední řadě vyjádřit pomocí finančních ukazatelů váhu kultury v ekonomice. První ověřovací verze satelitního účtu kultury za rok 2009 byla představena na tiskové konferenci ČSÚ za účasti předsedkyně ČSÚ, náměstkyně ministra kultury a představitelů NIPOS. V r. 2014 byla po zkušenostech upravena metodika („Systém účtů kultury“). V červnu 2014 se konala tisková konference na MK za účasti ministra, představitele ČSÚ a NIPOS.  Předpokládá se postupné ověřování použité metodiky, hledání zdrojů dalších ekonomických dat včetně doplňkových šetření.

SYSTÉM ÚČTU KULTURY - metodika 2017 (PDF)
SYSTÉM ÚČTU KULTURY - metodika 2012 (PDF)

The Results of the Account of the Culture of the CR for 2010

The Results of the Account of the Culture of the CR for 2015
The Results of the Account of the Culture of the CR for 2010

3. června 2011
 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS