STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Uncategorized

ŠRÁMKŮV PÍSEK 2019 – program

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 5. 2019

S.M.A.D. – Dílna Šrámkova Písku – Šumperk 2019

Autor: Alena Crhová, publikováno: 16. 4. 2019

39. ročník NS AF – předkolo

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 2. 2019

Folklorní festival 2019 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 16. 1. 2019

CP dětských folklorních souborů 2019 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 25. 2. 2019

Pozvánka na výstavu fotografií

Autor: Alena Crhová, publikováno: 29. 11. 2018

Propozice – 11. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů 2019

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 20. 11. 2018

Postupové přehlídky 11. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů 2019

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 17. 4. 2019

Šrámkův Písek 2019 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 5. 2019

S.M.Ä.D. 2018

Zpra­vo­daj — S.M.A.D. 2018

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 10. 2018

S.M.A.D. 2018 – fotogalerie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 10. 2018

Asistent/ka uměleckého vedoucího DRDS

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 8. 1. 2019

Šrámkův Písek 2018 – fotogalerie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 10. 2018

TZ – 88. Jiráskův Hronov

Autor: josef dusek, publikováno: 25. 7. 2018

TZ – Výstava 100 let očima fotografů ze Sbírky SČF

Autor: josef dusek, publikováno: 25. 7. 2018

TZ – Kde domov můj

Autor: josef dusek, publikováno: 24. 6. 2018

Pozvánka na konferenci Umění žije! Amatérské umění v Evropě

Autor: Lucie Černá, publikováno: 5. 9. 2018

Doporučení Šrámkův Písek 2018

Nominace a dopo­ru­čení inscenací Celo­státní pře­hlídky expe­ri­men­tu­jí­cího diva­dla Šrám­kův Písek 2018 na Jiráskův Hronov

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 10. 2018

38. národní soutěž amatérské fotografie, Svitavy 2018 – fotogalerie

Autor: tbasus, publikováno: 24. 5. 2018

38. ročník národní soutěže amatérské fotografie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 11. 2018

XIX. Národopisná slavnost v Kinského zahradě – pozvánka

Autor: Alena Crhová, publikováno: 11. 11. 2018

V květnu budou Svitavy opět žít fotografií

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 11. 2018

Rozhodnutí programové rady 67. loutkářské Chrudimi 2018

Autor: mdrtina, publikováno: 4. 12. 2018

koncert Má vlast 1918–2018

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 28. 4. 2018

ZRCADLO – Letní škola na pražské katedře výtvarné výchovy 2018

NIPOS-ARTAMA a katedra výtvarné výchovy PedF UK zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení na Letní školu, ve které zažijí vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění tentokrát skrze společné téma „Zrcadlo/Zrcadlení“, které bude zkoumáno jak v rovině fyzické (odraz, reflexe, deformace obrazu), tak i v rovině metafyzické (zrcadlení vnější reality v našem vnitřním světě).

Autor: randakova, publikováno: 21. 8. 2018

Postupující sbory na Opava cantat 2018

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 11. 11. 2018

zemřel Miroslav Tuščák

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 3. 7. 2018

Pěvecké sbory – festivaly, soutěže a kurzy 2018

Autor: Alena Crhová, publikováno: 12. 6. 2018

Zásady výběrového řízení NIPOS 2019

Autor: Alena Crhová, publikováno: 29. 1. 2019

Šrámkův Písek 2018 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 30. 4. 2018

Kutná Hora 2018 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 1. 2019

Krajské postupové přehlídky pro Loutkářskou Chrudim 2018

Autor: mdrtina, publikováno: 4. 12. 2018

festival Děti-výchova-divadlo

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 26. 4. 2018

S.M.Ä.D. 2017

Zpra­vo­daj — S.M.A.D. 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 10. 2018

POZVÁNKA – 25. celostátní přehlídka dětských folklorních souborů, Jihlava

Autor: josef dusek, publikováno: 11. 7. 2017

37. národní soutěž amatérské fotografie, Svitavy 2017 – fotogalerie

Autor: tbasus, publikováno: 18. 5. 2017

Šrámkův Písek 2017 – program

Program 56. ročníku celostátní přehlídky experimentujícího divadla

Autor: Alena Crhová, publikováno: 15. 2. 2018

Národopisná slavnost v Kinského zahradě 2017 – pozvánka

Autor: Alena Crhová, publikováno: 11. 11. 2018

37. národní soutěž amatérské fotografie 2017

Autor: josef dusek, publikováno: 28. 4. 2017

Pozvánka na Divadelní Piknik Volyně 2017

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 3. 4. 2018

KUTNÁ HORA 2017 – seminární pobyt

Autor: Alena Crhová, publikováno: 8. 2. 2018

NF NKST 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 3. 3. 2017

Kutná Hora 2017 – změny v propozicích

Autor: Alena Crhová, publikováno: 8. 2. 2018

CP DFS 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 31. 5. 2017

CP DFS 2017 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 31. 5. 2017

27. NF NKST 2017 – propozice

27. národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 23. 2. 2017

Tanec, tanec… 2017 – propozice

31. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělýchm 2017 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

Tanec, tanec… 2017 – postupové přehlídky

31. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých 2017 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 12. 2017

KUTNÁ HORA 2017 – postupové přehlídky

34. CP DSST KH 2017 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 8. 2. 2018

Dět­ské pěvecké sbory 2019 – propozice

Propozice Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 12. 2018

PORTA MUSICAE 2016 – ohlédnutí

Autor: Alena Crhová, publikováno: 25. 1. 2017

Tvůrčí taneční dílna 2016 – ohlédnutí

Autor: Alena Crhová, publikováno: 11. 11. 2018

Národní přehlídka seniorského divadla Česká Třebová 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 1. 2017

26. NF NKST 2016 – 4. etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Příručka k tématu kulturního povědomí a vyjádření

Autor: Martin Bernátek, publikováno: 20. 9. 2016

Právě vychází Sborník statí o kultuře v letech 2010 – 2014

Autor: Martin Bernátek, publikováno: 21. 6. 2016

Byli jsme ve Svitavách

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Letní škola na pražské katedře výtvarné výchovy

Pětidenní letní škola pro výtvarné pedagogy

Autor: Alena Crhová, publikováno: 27. 4. 2018

Národopisná slavnost 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 10. 2016

Mezinárodní konference Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR

Autor: PhDr. Jindřiška Gregoriniová, publikováno: 23. 8. 2016

Osobnosti: Škola vidění s Vladimírem Kokoliou

Autor: randakova, publikováno: 27. 4. 2018

Rozhodnutí programové rady Šrámkova Písku 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 23. 5. 2016

Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 8. 8. 2016

Tvůrčí taneční dílna – přihláška

Autor: Alena Crhová, publikováno: 22. 4. 2016

Čtvrté setkání dramacenter ČR

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 4. 2016

36. národní soutěž amatérské fotografie – předkolo

36. národní soutěž amatérské fotografie – předkolo

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Tvůrčí taneční dílna 2016 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 22. 4. 2016

Folklorní festival 2016 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 22. 4. 2016

Otevřeno Kolín 2016 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 3. 1. 2017

PORTA MUSICAE 2018 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 7. 2. 2018

Šrámkův Písek 2016 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2016

Tanec, tanec… 2015 – hodnocení

Autor: Alena Crhová, publikováno: 4. 2. 2016

Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů 2015

CP DFS 2015 — fotogalerie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 8. 10. 2015

Škola folklorních tradic — fotogalerie

ŠFT — závěrečné zkoušky 2015

Autor: Alena Crhová, publikováno: 8. 10. 2015

S.M.Ä.D. 2015

Zpra­vo­daj — S.M.A.D. 2015

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 10. 2018

Dny otevřených dveří Ministerstva kultury tento víkend

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 7. 10. 2015

Tanec, tanec… 2015 – seminární pobyt

Autor: Alena Crhová, publikováno: 4. 2. 2016

Komunikace mezi námi

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 7. 9. 2015

Zahájení festivalu Jiráskův Hronov 2015

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 20. 11. 2015

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění (II. aktualizované vydání)

Autor: PhDr. Jindřiška Gregoriniová, publikováno: 8. 12. 2016

T-T-H – přihláška

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 5. 2016

DV ve škole 2015 – přihláška

Přihláška na 20. celostátní dílnu dramatické výchovy

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 5. 5. 2016

Premiéra česko-norské pohádky ve Švandově divadle

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 28. 5. 2015

35. národní soutěž amatérské fotografie, Svitavy 2015 – fotogalerie

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 26. 5. 2015

Vystoupení českého sboru na festivalu RHAPSODY 2015

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 19. 11. 2015

NIPOS na Světu knihy 2015

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 19. 5. 2015

Národopisná slavnost v Kinského zahradě

Autor: Marcela Hančilová, publikováno: 19. 5. 2015

Antonín Dvořák – Svatební košile

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 19. 11. 2015

Výběrové řízení na vedoucího Dismanova souboru

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 8. 5. 2015

NF NKST 2015

Dramaturgie NF NKST 2015

Autor: Alena Crhová, publikováno: 5. 3. 2017

Zásady výběrového řízení NIPOS 2015

Autor: Alena Crhová, publikováno: 20. 1. 2016

64. loutkářská Chrudim 2015 – postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 11. 11. 2015

NF NKST 2015 – propozice

Pro­po­zice Národ­ního fes­ti­valu nepro­fe­si­o­nál­ních komor­ních a sym­fo­nic­kých těles 2015

Autor: Alena Crhová, publikováno: 22. 12. 2014

Tvůrčí taneční dílna 2014

Celostátní přehlídka choreografií 2014 — fotogalerie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 20. 1. 2016

Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů 2015 – postupové přehlídky

Postupové přehlídky CP DFS 2015

Autor: Alena Crhová, publikováno: 16. 2. 2015

Wolkrův Prostějov 2015 – postupové přehlídky

Krajské postupové přehlídky WP 2015

Autor: Alena Crhová, publikováno: 25. 11. 2015

Wolkrův Prostějov 2015 – propozice

Propozice WP 2015

Autor: Alena Crhová, publikováno: 25. 11. 2015

Tanec, tanec… 2015 – postupové přehlídky

29. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých 2015 — postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 4. 2. 2016

NF NKST 2014

Ohlédnutí za festivalovými koncerty NF NKST 2014

Autor: Alena Crhová, publikováno: 12. 4. 2017

Škola folklorních tradic – fotogalerie

ŠFT – podzimní setkání 2014

Autor: Alena Crhová, publikováno: 26. 11. 2014

Prohlášení z kulatého stolu s názvem „Role médií v oblasti vzdělávání k umění“

Autor: prilepkova, publikováno: 16. 10. 2014

Mezinárodní festival poezie 2014

Autor: Alena Crhová, publikováno: 25. 11. 2015

Pozvánka na další cyklus Tanec je hudba a hudba je tanec

Autor: Alena Crhová, publikováno: 26. 11. 2014

Pozvánka na výtvarný seminář – Kresba

Autor: Alena Crhová, publikováno: 27. 4. 2018

S.M.Ä.D. 2014

Zpra­vo­daj — S.M.A.D. 2014

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 10. 2018

Středoškolský improslet

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 13. 2. 2015

NF NKST 2014 — pozvánka na festivalový koncert — 5. etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 9. 9. 2014

NF NKST 2014 — pozvánka na festivalové koncerty — 4. etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

NF NKST 2014 – ohlédnutí za 1.–3. etapou

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Ceny 63. loutkářské Chrudimi a závěrečné slovo předsedy poroty

Autor: mdrtina, publikováno: 27. 7. 2014

Jak na to aneb jak založit spolek

Autor: PhDr. Jindřiška Gregoriniová, publikováno: 13. 6. 2014

NF NKST 2014 – pozvánka na festivalové koncerty – 3. etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Videosalon a Zlaté Slunce 2014

Autor: Alena Crhová, publikováno: 23. 6. 2014

Program 63. loutkářské Chrudimi

Autor: mdrtina, publikováno: 7. 12. 2014

34. NS AF 2014 – ohlédnutí

Autor: Alena Crhová, publikováno: 1. 12. 2014

Národopisná slavnost 2014 – fotogalerie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 21. 5. 2014

Rozhodnutí programové rady Šrámkova Písku 2014

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 4. 2016

Dětská scéna 2014 – přihláška

přihláška na seminář v rámci 43. celostátní přehlídky dětského divadla a dětské recitace

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 16. 9. 2014

Druhé setkání dramacenter ČR

Program druhého celostátního setkání dramacenter České republiky v Olomouci

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 10. 9. 2014

zemřela Jana Vobrubová

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 13. 2. 2015

Neděle dramatické výchovy v Činoherním klubu v Praze

Program přehlídky dětského a mladého divadla v rámci cyklu Činoherní klub uvádí

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 18. 2. 2014

Šrámkův Písek 2014 – propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 1. 2016

Kutná Hora 2014 – postupové přehlídky

31. CP DSST KH 2014 — postupové přehlídky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 8. 12. 2014

KUTNÁ HORA 2014 – propozice

31. CP DSST KH 2014 — propozice

Autor: Alena Crhová, publikováno: 28. 8. 2014

Opava cantat 2013 – výsledky

Autor: Alena Crhová, publikováno: 26. 9. 2014

AMATÉRSKÁ FOTOGRAFIE 2014 – propozice

Pro­po­zice 34. národní sou­těže a výstavy ama­tér­ské fotografie 2014

Autor: Alena Crhová, publikováno: 1. 12. 2014

Vyhlášení 2. ročníku Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Autor: prilepkova, publikováno: 5. 11. 2013

5. etapa NF NKST 2013

NF NKST 2013 – 5. etapa – ohlédnutí

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

4. etapa NF NKST 2013

NF NKST — 4. etapa — ohlédnutí

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Ceny 62. loutkářské Chrudimi a závěrečné slovo předsedy poroty

Autor: mdrtina, publikováno: 18. 11. 2013

62. loutkářská Chrudim 2013

Zpra­vo­daje celo­státní pře­hlídky ama­tér­ského lout­kář­ství 62. lout­kář­ská Chru­dim ve for­mátu PDF.

Autor: mdrtina, publikováno: 18. 11. 2013

S.M.Ä.D. 2013

Zpra­vo­daj — S.M.A.D. 2013

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 10. 2018

Letní sbormistrovský kurz v Rimavské Sobotě

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 6. 9. 2013

3. etapa NF NKST 2013

NF NKST — 3. etapa — ohlédnutí

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Letní tábor CTD Praha

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 24. 8. 2013

60. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE NEPROFESIONÁLNÍ FILMOVÉ TVORBY

Ve dnech 13. – 15. června 2013 proběhne v prostorách Malé scény a Kulturního domu v Ústí nad Orlicí 60. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby – ČESKÝ VIDEOSALON a 10. ročník Celostátní soutěže školních filmů spojené s workshopem ZLATÉ SLUNCE.

Autor: Ludmila Kučerová, publikováno: 28. 5. 2013

Publikace Statistika kultury

Celorepubliková satistika kultury.

Autor: NIPOS, publikováno: 20. 5. 2013

2. etapa NF NKST 2013

NF NKST – 2. etapa – ohlédnutí

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Program 56. celostátního festivalu poezie Wolkrův Prostějov 2013

Autor: Alena Crhová, publikováno: 3. 3. 2014

NF NKST 2013 – 4. etapa

Infor­mace o pro­gramu NF NKST 2013 — 4. etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Pozvánka na koncert v Hodoníně

Autor: Alena Crhová, publikováno: 14. 5. 2013

NF NKST 2013 – 2. etapa

Infor­mace o pro­gramu NF NKST 2013 — 2. etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Svitavy v květnu budou opět žít fotografií

Co je to Národní soutěž amatérské fotografie? Soutěž, jejíž kvalita a obliba dovolila, aby se stala soutěží, která bez přerušení existuje již 43 let.

Autor: Ludmila Kučerová, publikováno: 25. 4. 2013

NIPOS na veletrhu Svět knihy

Autor: Petr Macháček, publikováno: 24. 4. 2013

Rozhodnutí programové rady Šrámkova Písku 2013

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 4. 2016

Pozvání na Divadelní Piknik Volyně 2013

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 10. 12. 2013

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Autor: NIPOS, publikováno: 10. 4. 2013

Dětská scéna 2013 – přihláška

Přihláška na seminář v rámci 42. celostátní přehlídky Dětská scéna ve Svitavách.

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 29. 10. 2013

1. etapa NF NKST 2013

NF NKST 2013 – 1. etapa – ohlédnutí

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 2013

Program 13. ročníku přehlídky organizované českým střediskem Assitej

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 24. 8. 2013

NF NKST 2013 – 1. etapa

Infor­mace o pro­gramu NF NKST 2013 — 1. etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 2012 – ohlédnutí

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 25. 4. 2013

Semináře 2013

Kalendárium Klubu sbormistrů 2013

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 9. 2014

Pozvánka na Novoroční koncert Kyjovského komorního orchestru

Autor: Alena Crhová, publikováno: 29. 1. 2013

Propozice celostátních přehlídek, soutěží a festivalů, pořádaných NIPOS-ARTAMA z pověření Ministerstva kultury 2013

Autor: Alena Crhová, publikováno: 20. 12. 2012

NF NKST – 5. etapa

NF NKST 2012 — 5. etapa — ohlédnutí

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

1. setkání dramacenter ČR proběhlo

Informace o prvním celostátním setkání dramacenter ČR

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 24. 8. 2013

Krajské postupové přehlídky Wolkrův Prostějov 2013

Krajské postupové přehlídky WP 2012

Autor: Alena Crhová, publikováno: 8. 1. 2014

Přípravný výtvarný seminář, Litoměřice

Ohlédnutí za přípravným seminářem, Litoměřice 2012, fotogalerie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 11. 11. 2015

Tvůrčí taneční dílna 2012

Autor: Alena Crhová, publikováno: 13. 12. 2013

POZVÁNKA NA TANEČNÍ KONCERT

Autor: Alena Crhová, publikováno: 29. 11. 2012

NF NKST 2012

Ohlédnutí za festivalovými koncerty NF NKST 2012

Autor: Alena Crhová, publikováno: 12. 4. 2017

Pozvánka na dva podzimní koncerty

Autor: Alena Crhová, publikováno: 20. 11. 2012

NF NKST 2012 – 5. etapa

NF NKST 2012 — 5. etapa — program

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Předání Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových kulturních aktivit

Autor: Alena Crhová, publikováno: 23. 2. 2017

NF NKST ve Stěžerách u Hradce Králové – XIII. svatováclavský koncert – 4. etapa

NF NKST 2012 — 4. etapa — ohlédnutí

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

NF NKST – X. bienale setkání flétnových souborů – 3. etapa

NF NKST 2012 — 3. etapa — ohlédnutí

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Ceny 61. loutkářské Chrudimi a závěrečné slovo předsedy poroty

Autor: mdrtina, publikováno: 18. 11. 2013

Připravujeme – Taneční představení

Autor: Alena Crhová, publikováno: 29. 11. 2012

61. loutkářská Chrudim 2012

Zpra­vo­daje celo­státní pře­hlídky ama­tér­ského lout­kář­ství 61. lout­kář­ská Chru­dim ve for­mátu PDF

Autor: mdrtina, publikováno: 18. 11. 2013

NF NKST 2012

Festival neprofesionální komorní a symfonické hudby 2012 – 4. etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

NF NKST 2012

Festival neprofesionální komorní a symfonické hudby 2012 – 3. etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Kolaudační hudební matiné

Prezentace výsledků seminářů flétnového souboru Magistri 9. září ve Lhotě

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 3. 10. 2012

Náro­do­pisná slav­nost 2012 — fotogalerie

Náro­do­pisná slav­nost 2012 — fotogalerie

Autor: Alena Crhová, publikováno: 21. 5. 2014

NF NKST 2012

Národní festival komorních a symfonických těles 2012 – 2. etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

MLADÁ SCÉNA 2012 – přihláška

MLADÁ SCÉNA 2012 – přihláška

Autor: Alena Crhová, publikováno: 13. 11. 2012

Kalendárium kulturních akcí 2011

Autor: NIPOS, publikováno: 29. 9. 2011

NF NKST 2011 — 5. etapa

Infor­mace o pro­gramu NF NKST 2011 — 5. etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

NF NKST 2011

Infor­mace o pro­gramu NF NKST 2011 — 4. etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

NF NKST 2011

NF NKST 2011 — 3. etapa — ohlédnutí

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

NF NKST 2011

Infor­mace o pro­gramu NF NKST 2011 — 3. etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

NF NKST 2011

Infor­mace o pro­gramu NF NKST 2011 – 2. etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

NF NKST 2011

NF NKST 2011 – 1. etapa – ohlédnutí

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

NF NKST 2011

Infor­mace o pro­gramu NF NKST 2011 – 1. etapa

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Informace o Národním festivalu NKST 2011

Infor­mace o NF NKST 2011

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE

Autor: Alena Crhová, publikováno: 4. 9. 2015

Propozice celostátních přehlídek, soutěží a festivalů, pořádaných NIPOS-ARTAMA z pověření Ministerstva kultury 2011

Propozice NIPOS-ARTAMA 2011

Autor: Alena Crhová, publikováno: 6. 12. 2011

Zásady výběrového řízení NIPOS pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit (vysílání jednotlivců a přijímání jednotlivců a souborů na prestižní festivaly) 2012

Autor: Alena Crhová, publikováno: 11. 3. 2013

Výběrové řízení na místo konání a spolupořadatele celostátní přehlídky Dětská scéna

Vyhlášení výběrového řízení na místo konání a spolupořadatele celostátní přehlídky Dětská scéna.

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 1. 2. 2011

NF NKST 2010

Infor­mace o pro­gramu 5. etapy NF NKST 2010

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

NF NKST 2010

Informace o programu 4. etapy NF NKST 2010 – plakát, program

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

NF NKST 2010

Informace o programu 3. etapy NF NKST 2010 – plakát, program

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Tvorba-tvořivost-hra 2010

Nabídka 14. celostátní dílny komplexní estetické výchovy Tvorba-tvořivost-hra, tentokrát v Jablonci nad Nisou od 7. do 10. října 2010.

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 7. 1. 2011

NF NKST 2010

Informace o programu 2. etapy NF NKST 2010 – plakát, program

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

NF NKST 2010

Informace o programu 1. etapy NF NKST 2010 – plakát, program

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Informace o Národním festivalu NKST 2010

Informace o NF NKST 2010

Autor: Alena Crhová, publikováno: 24. 2. 2017

Upozorňujeme na publikace NIPOS-ARTAMA

Publikace vydané NIPOS-ARTAMA

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 1. 2016

Informace pro účastníky semináře Klubu sbormistrů

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 5. 11. 2009

Autor: NIPOS, publikováno: 8. 10. 2009

Amatérská fotografie Plzeň 2009

Proporzice 12. ročníku soutěže amatérských fotografů západočeského regionu.

Autor: NIPOS, publikováno: 30. 4. 2010

ŠRÁMKŮV PÍSEK 2009

Autor: Alena Crhová, publikováno: 27. 1. 2014

Jiráskův Hronov

O Jiráskově Hronově

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 21. 5. 2013

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 11. 2. 2014

Vydáváme – přesměrování

Autor: NIPOS, publikováno: 6. 4. 2009

Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny

Autor: NIPOS, publikováno: 24. 1. 2012

Hudební soubory

Autor: NIPOS, publikováno: 21. 1. 2010

Základy dětského divadla

Celoroční cyklus praktických seminářů zaměřených na vybrané aspekty divadla s dětmi a mládeží
Praha, listopad 2008 – květen 2009

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 2. 10. 2012

Výstavní síně

Autor: NIPOS, publikováno: 15. 3. 2009

Vydavatelé

Autor: NIPOS, publikováno: 10. 3. 2009

Kalendář

Autor: NIPOS, publikováno: 2. 3. 2009

Odkazy související s činností NIPOS

Autor: NIPOS, publikováno: 1. 3. 2009

Státní statistická služba

Autor: NIPOS, publikováno: 19. 3. 2009

Hudební soubory

Autor: NIPOS, publikováno: 19. 3. 2009

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 14. 9. 2012
 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS