NIPOS > Pozvánka na tiskovou konferenci

Pozvánka na tiskovou konferenci

NIPOS-ČSÚ

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu ve spolupráci
s Českým statistickým úřadem Vás srdečně zve na tiskovou konferenci, která
se koná 11. 5. v 9,30 hod. v zasedací místnosti NIPOS, 1. p., Blanická 4,
Praha 2.

Tisková konference bude věnována dlouhodobému i současnému pohledu na naši kulturu a zároveň se představí internetový časopis Místní kultura:


Statistika kultury

• prezentace vývoje v kultuře za posledních 30 let ve světle
statistických údajů – divadla, muzea, knihovny, vydávání knih, novin a
časopisů, kina, vysílání rozhlasu a televize
• účastníci obdrží nejnovější údaje o návštěvnosti památek, muzeí a
galerií v krajích a místech ČR.

Časopis Místní kultura – www.mistnikultura.cz
• představení internetového časopisu věnujícímu se kulturnímu dění
v místech a regionech, otevřenému všemu, co s kulturou souvisí; zajímá
se i o takové aktivity, které velká média reflektují minimálně, případně se
jim nevěnují vůbec; časopis je koncipován jako otevřený – veřejnost může
vkládat zprávy i pozvánky na akce.

Účastníkům tiskové konference bude k dispozici CD se všemi prezentovanými
statistickými údaji.

Informace na tiskové konferenci podají:
Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS
PhDr. Ing. Jaroslav Novák, CSc., vedoucí odd. statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení na ČSÚ
PhDr. Jana Radová, vedoucí útvaru Centrum informací a statistik kultury NIPOS
Ludmila Kučerová, šéfredaktorka časopisu Místní kultura (vydavatel NIPOS)

NIPOS, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, Tel: 221 507 900, Fax: 221 507 929, e-mail: nipos@nipos-mk.cz