Přihláška na 13. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže Písek 2010

Níže naleznete ke stažení přihlášku na 13. celostátní přehlídku výtvarných prací dětí a mládeže PÍSEK 2010, kterou z pověření a za finančního přispění  Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, ve spolupráci se o.p.s. Sladovnou Písek, STD, VÚP Praha a AVP.

Přihláška na 13. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže Písek 2010

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na email synecka@nipos-mk.cz. Děkujeme.