NIPOS > 85. Jiráskův Hronov začíná již tuto sobotu

85. Jiráskův Hronov začíná již tuto sobotu

Letošní 85. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov proběhne ve dnech 1. – 8. 8. 2015.  Na hronovských jevištích budou k vidění inscenace činoherního, experimentujícího, studentského a loutkového divadla, chybět nebude ani divadlo poezie či divadlo hudební. Hlavní program se skládá z nejúspěšnějších inscenací vzešlých z celostátních přehlídek, jejichž většině předcházely přehlídky krajské. Tuto část programu pak obohacuje tzv. doprovodný program, v rámci kterého budou diváci moci navštívit další inscenace, koncerty či výstavy.

V programu se objeví 32 inscenací čí choreografií. Festival letos odstartuje inscenace Bláha a Vrchlická v podání divadla SPOMAL Malenice a Vyskočit z kůže divadla OLDstars Praha. V rámci slavnostního zahájení festivalu zazní koncert skupiny The Tap Tap. A první hronovský večer bude patřit vzpomínce na Pavla Dostála. V rámci Blues pro Pavla Dostála vystoupí Richard Pogoda se svou dcerou Sandrou. Mezi divácky nejlákavější patří tituly S úsměvem nepilota Kočovného divadla Ad Hoc a Upokojenkyně v podání V.A.D. kladno. Kromě tuzemských souborů se představí i dva zahraniční. Z Ruska přijede Těatr Sekret  – Togliatti s inscenací Edith Piaf. Současnou slovenskou tvorbu představí Divadlo Gasparego s inscenací Osamelý západ.

Jiráskův Hronov není jen vrcholovou přehlídkou toho nejkvalitnějšího a nejinspirativnějšího, co se v amatérském divadle za uplynulou sezónu urodilo, ale prostřednictvím rozvinutého systému seminářů také významně přispívá ke vzdělávání amatérských tvůrců. Letos bylo v rámci Jiráskova Hronova vypsáno 15 tematických seminářů a dílen, do kterých se přihlásilo přes 270 zájemců. Denně bude probíhat tzv. problémový klub – veřejné diskusní fórum, jež reflektuje hronovské inscenace a zaobírá se různými aspekty současné tvorby. Lektory vzdělávací části jsou přední divadelní odborníci, praktici i teoretici. Seminář zaměřený na metodu Jacques Lecoq povede Vendula Burger, seminář nazvaný Kurz praktické režie Milan Schejbal, seminář Improvizačních dovedností Jana Machalíková.  Nejrychleji zaplněnými dílnami byly seminář Nonverbální komunikace vedený dramatičkou Danielou Fischerovou a seminář Evy Spoustové zaměřený na jevištní řeč. V problémovém klubu se představí Alena Zemančíková, Martina Schlegelová, Aleš Bergman, Petr Christov a Jan Šotkovský.

K letošnímu jubilejnímu 85. ročníku vydává NIPOS almanach reflektující posledních pět ročníků festivalu. Stěžejní studii o současné podobě amatérského divadla napsal divadelní teoretik prof. Jan Císař. Dále obsahuje texty třicítky osobností spjatých s Jiráskovým Hronovem napříč jednotlivými druhy a generacemi, faktografii a bohatou obrazovou část.

Jiráskův Hronov je nejstarší divadelní přehlídkou v Evropě a pravděpodobně i na světě. Byl založen roku 1931 v Hronově, rodišti spisovatele Aloise Jiráska, a do roku 1951 se na festivalu vždy uváděla alespoň jedna jeho hra. Zajímavé je, že se festivaly konaly i za 2. světové války, přestože nebyly německými okupačními úřady povoleny. Od roku 1991 program Jiráskova Hronova pravidelně obohacují špičková zahraniční neprofesionální divadla.

Jiráskův Hronov z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá Národní informační středisko pro kulturu, jeho útvar ARTAMA (NIPOS-ARTAMA), ve spolupráci s městem Hronovem a Kulturním a informačním střediskem Hronov. Akce se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana.

Kontakt pro média: Mgr. Simona Bezoušková, obor činoherní a hudební divadlo ARTAMA, tel.: +420 603 584 489, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz, Mgr. Marcela Hančilová, NIPOS, public relations, tel: 221 507 943, email: hancilova@nipos-mk.cz