NIPOS > 84. Jiráskův Hronov opět nabídne to nejlepší z amatérského divadla

84. Jiráskův Hronov opět nabídne to nejlepší z amatérského divadla

Letošní 84. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov proběhne ve dnech 2. – 9. 8. 2014.  V hlavním programu nabídne divákům 41 inscenací, které se budou hrát ve 107 představeních. Na hronovských jevištích budou k vidění inscenace činoherního, experimentujícího, studentského a loutkového divadla, chybět nebude ani divadlo poezie či divadlo hudební. Hlavní program se skládá z nejúspěšnějších inscenací vzešlých z celostátních přehlídek, jejichž většině předcházely přehlídky krajské. Tuto část programu pak obohacuje tzv. doplňkový program, v rámci kterého budou diváci moci navštívit další inscenace, koncerty či výstavy. Součástí doprovodného programu je projekt výtvarnice Hanky Voříškové s názvem Světlušky. Jedná se o večerní chvilku poezie s výstavou lampionů spojenou s hudbou a zpěvem.

Kromě tuzemských souborů se představí i dva zahraniční. Z Dánska přijede divadelní soubor Teater Arrièregarden  s inscenací Everything has been said, they say. Současnou slovenskou tvorbu představí Divadlo DISK Trnava s inscenací Solitudo.

Jiráskův Hronov není jen vrcholovou přehlídkou toho nejkvalitnějšího a nejinspirativnějšího, co se v amatérském divadle za uplynulou sezónu urodilo, ale je také svého druhu významnou vzdělávací institucí. Letos bylo v rámci Jiráskova Hronova vypsáno 15 tematických seminářů a dílen, do kterých se přihlásilo přes 300 seminaristů. Denně bude probíhat tzv. problémový klub – veřejné diskusní fórum, jež reflektuje hronovské inscenace a zaobírá se různými aspekty současné tvorby. Stejně jako v minulých letech očekáváme příjezd tisícovky přímých účastníků včetně seminaristů a dalších zhruba 900 návštěvníků. Lektory vzdělávací části jsou přední divadelní odborníci, praktici i teoretici. Seminář zaměřený na metodu Jacques Lecoq povede Vendula Burger, seminář s názvem Kurz praktické režie Milan Schejbal, seminář Improvizačních dovedností Jana Machalíková, Hudební seminář zas Jan Matásek.  Nejrychleji zaplněnými dílnami byly seminář Nonverbální komunikace vedený dramatičkou Danielou Fischerovou a seminář Evy Spoustové zaměřený na jevištní řeč. V problémovém klubu se představí Alena Zemančíková, Martina Schlegelová, Aleš Bergman, Petr Christov a Jan Šotkovský.

Jiráskův Hronov je nejstarší divadelní přehlídkou v Evropě a pravděpodobně i na světě. Byl založen roku 1931 v Hronově, rodišti spisovatele Aloise Jiráska, a do roku 1951 se na festivalu vždy uváděla alespoň jedna jeho hra. Zajímavé je, že se festivaly konaly i za 2. světové války, přestože nebyly německými okupačními úřady povoleny. Od roku 1991 program Jiráskova Hronova pravidelně obohacují špičková zahraniční neprofesionální divadla.

Jiráskův Hronov z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá Národní informační středisko pro kulturu, jeho útvar ARTAMA (NIPOS-ARTAMA), ve spolupráci s městem Hronovem a Kulturním a informačním střediskem Hronov. Akce se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana.