Propozice celostátních přehlídek, soutěží a festivalů, pořádaných NIPOS-ARTAMA z pověření Ministerstva kultury 2010

Propozice celostátních přehlídek, soutěží a festivalů, pořádaných NIPOS-ARTAMA z pověření Ministerstva kultury, a několika dalších s odbornou gescí instituce, nastavují pravidla účasti jednotlivců a kolektivů včetně případných krajských postupových kol. Ve srovnání s rokem 2009 jsou mezi nimi tři akce bienálové (Tvůrčí taneční dílna – 5. celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů, Mezinárodní soutěž malých dechových orchestrů a PORTA MUSICAE – 8. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů) a jedna akce, která se koná jednou za tři roky (13. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže). Naopak se letos nekoná Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů a Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů.

Pro zájemce o jednotlivé obory představují celostátní přehlídky, soutěže a festivaly pořádané NIPOS-ARTAMA dobrou motivaci pro činnost a jsou příležitostí k setkání lidí, jejich vzájemné inspiraci. Jsou tak významným prostředkem rozvoje jednotlivých druhů neprofesionálních uměleckých aktivit dětí, mládeže i dospělých.

 

Centrum estetických aktivit dětí a mádeže

DĚTSKÁ SCÉNA – 39. celostátní přehlídka dětského divadla a 39. celostátní přehlídka dětských recitátorů

KUTNÁ HORA – 27. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance

20. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů

PORTA MUSICAE – 8. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů

2. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

13. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže

 

Další obory

20. festival neprofesionálních komorních a symfonických těles

53. mezinárodní festival sborového umění

Mezinárodní soutěž malých dechových orchestrů

19. Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové

Tvůrčí taneční dílna – 5. celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů

Tanec, tanec… 2010 – 24. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých

Fotografická soutěž v rámci Festivalu NÁCHODSKÁ PRIMA SEZONA

Soutěž JUNIOR SČF

30. národní soutěž a výstava amatérské fotografie

ZLATÉ SLUNCE – ČESKÝ VIDEOSALON – 57. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – školní kategorie

ČESKÝ VIDEOSALON 2010 – 57. Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby

 

Divadelní obory

OTEVŘENO KOLÍN – 15. národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla s mezinárodní účastí

MLADÁ SCÉNA – 8. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů

ŠRÁMKŮV PÍSEK – 49. celostátní přehlídka experimentujícího divadla

4. DIVADELNÍ DĚČÍN – 19. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla

WOLKRŮV PROSTĚJOV – 53. celostátní festival poezie

LITERÁRNÍ A HUDEBNÍ INTERPRETAČNÍ DÍLNA – v rámci 54. festivalu Šrámkova Sobotka

59. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM – Celostátní přehlídka amatérského loutkářství

80. JIRÁSKŮV HRONOV – 6. Festival evropského amatérského divadla

POPELKA – 29. celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti