80. Jiráskův Hronov 2010 – informace o ubytování a vstupenkách

Ubytování

Internát hotelové školy

Kč 250 (lůžko/noc)  – 3 a 4lůžkové pokoje, společné sociální zařízení, připojení na internet na pokoji

Internát Velké Poříčí

Kč 170 (lůžko/noc) – 3 a 4lůžkové pokoje, společné sociální zařízení

Soukromí

Kč 210–300 (lůžko/noc)  – cena dle vybavení                      
(jednolůžkové pokoje nezajišťujeme)

Objednávku zasílejte na  formuláři umístěném na těchto stránkách viz níže!

Vyplňte prosím všechny potřebné údaje, neúplné objednávky nebudou zaevidovány.

Vámi zaslané přihlášky k ubytování považujeme za závazné, změny žádáme jen písemnou formou!
Pokud se nenahlásíte na ubytování v Informačním centru JH do 16.00 hodin (v den nástupu na ubytování) a nenahlásíte telefonicky ( tel.: 732 135 631) pozdější příjezd do Hronova, bude celá přihláška stornována a vaše lůžka poskytneme dalším zájemcům.

Vstupenky

Vstupenky na představení hlavního programu Jiráskova Hronova budou v těchto cenových relacích:

Jiráskovo divadlo 50−60 Kč

Sál Josefa Čapka 40−50 Kč

Slavie a Sokolovna 30−40 Kč

Komorní scéna ZŠ na nám. ČSA 25−30 Kč

Objednávky

Objednávky zasílejte buď poštou na adresu Kulturní a informační středisko, nám. ČSA 500, 549 31 Hronov, nebo elektronicky na adresu: kis@mestohronov.cz.

Dokumenty ke stažení:

Závazná objednávka ubytování na 80. Jiráskově Hronově (dokument PDF)
Objednávka vstupenek na 80. Jiráskův Hronov (dokument PDF)