65. loutkářská Chrudim 2016 — propozice

Propozice 65. loutkářské Chrudimi ke stažení v PDF 

Evidenční list inscenace – Přihláška ke stažení v PDF (formulář)

 

Celostátní přehlídka amatérského loutkářství
30. června – 6. července 2016, Chrudim

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, město Chrudim prostřednictvím organizace Chrudimská beseda a spolku Společnost amatérské divadlo a svět.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

65. loutkářská Chrudim (dále jen LCH) je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech.
Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti prostřednictvím vzdělávacích seminářů, hlavního a doprovodného programu.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské soubory a jednotlivci z celé České republiky, kteří využívají principů loutkového divadla.
Soubory a jednotlivci se v daném roce mohou soutěžně zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné loutkářské přehlídky postupové na LCH.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
O konkrétní podobě programu LCH rozhoduje programová rada, a to na základě nominací a doporučení porot z krajských loutkářských postupových přehlídek a doporučení porot z ostatních (neloutkářských) přehlídek. Programová rada je jmenována NIPOS-ARTAMA z členů odborné rady pro loutkové divadlo, zástupců pořadatelů LCH, případně i zástupců přehlídek, ze kterých návrhy vzešly. Krajská přehlídka může být postupovou pro LCH, pokud budou splněny tyto podmínky:

 • pořadatel musí do konce listopadu 2015 informovat odpovědného pracovníka NIPOS-ARTAMA o konání a datu postupové přehlídky směřující k LCH;
 • všechny soutěžní inscenace posoudí nejméně tříčlenná odborná porota, ve které je alespoň jeden člen znalý úrovně LCH za poslední tři roky (např. některý z členů odborné rady NIPOS-ARTAMA pro loutkové divadlo nebo člen odborné poroty LCH apod.);
 • postupové přehlídky se soutěžně zúčastní nejméně tři různé soubory a tři různé inscenace;
 • členem odborných porot nesmí být spolutvůrci soutěžních inscenací, ani jejich spolupracovníci nebo příbuzní;
 • navrhovatelé (pořadatelé postupových přehlídek) informují na závěr přehlídky vybrané soubory o jejich nominaci nebo doporučení na LCH.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Porota postupové loutkářské přehlídky může do programu LCH nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací. Poroty ostatních (neloutkářských) přehlídek nemají právo nominace, ale mohou v odůvodněných případech doporučit do hlavního programu libovolný počet inscenací, které splňují podmínky účasti na LCH.
Návrhy nominovaných a doporučených představení budou k jednání programové rady přijaty pouze v tom případě, že pořadatel dodá k termínu uzávěrky 65. loutkářské Chrudimi 20. dubna 2016 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Michal Drtina, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: drtina@nipos-mk.cz tyto požadované podklady:

 1. úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI;
 2. textovou předlohu inscenace;
 3. zvláštní zprávu obsahující:
  a. název přehlídky, která inscenaci doporučila;
  b. informaci o tom, zda jde o nominaci nebo doporučení inscenace, hodnocení inscenace, z něhož je patrné, o jaký jde žánr, jaké základní jevištní prostředky jsou použity, divácká adresa (pro dospělé, mládež, děti – jakého věku) apod., zejména je třeba uvést, v čem navrhovatelé spatřují zajímavost, dramaturgický a inscenační přínos, inspirativnost či dokonce výjimečnost inscenace, opravňující jik zařazení do programu LCH, toto hodnocení je především určeno pro práci programové rady, ale může být také uveřejněno ve zpravodaji LCH;
  c. doporučení, jaký prostor v Chrudimi by byl pro danou inscenaci nejvhodnější;
  d. jméno, adresu, e-mail a telefon navrhovatele (pořadatele postupové přehlídky), čitelný seznam porotců a podpis autora hodnocení či předsedy poroty.

 Pořadatel má právo nezařadit programovou radou schválenou inscenaci, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci a pokud nemá soubor vyřešeny autorskoprávní stránky inscenace dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném znění, které musí soubor doložit kopií licenční smlouvy k provozování díla (Postup k získání licence najdou soubory například zde: www.dilia.cz/index.php/component/k2/item/8392-jak-ziskat-licenci).

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud bude krajská postupová loutkářská přehlídka spojena s jinou postupovou přehlídkou, řídí se každá část přehlídky vlastními propozicemi. Ekonomické parametry účasti souborů ve všech částech programu budou řešeny podle organizačních a finančních možností přehlídky.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracoval Michal Drtina
NIPOS-ARTAMA, listopad 2015

 

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY PRO LOUTKÁŘSKOU CHRUDIM 2016

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ
Praha – 41. festival pražských amatérských loutkářů
18.–20. 3. 2016 – Divadlo Karla Hackera
tel.: 284 681 103, 284 684 238, e-mail: info@divadlokh.cz
Kontakt: JUDr. Petr Slunečko, Za Sadem 213,182 00 Praha 8 – Březiněves,
tel.: 732 926 612,
e-mail: info@divadlokh.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ
Praha – 12. pražský Tajtrlík
19.–20. 3. 2016 – Divadlo Frydolín, Praha
Kontakt: Petra Šikýřová, Švehlova sokolovna, U branek 674/7, 102 00 Praha 15,
tel.: 602 974 854,
e-mail: petardab@seznam.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ
Bystřice u Benešova – postupová loutkářská přehlídka
9. 4. 2016 – Divadlo U Jelena, Bystřice
Kontakt: Pavel Němec, Kulturní středisko, Ješutovo náměstí 14, 257 51 Bystřice
telefon 317 793 253, 731 575 072,
e-mail: hlasbystrice@seznam.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
51. Skupovy Strakonice
17.–19. 3 2016 – Kulturní zařízení U mravenčí skály, Strakonice
Kontakt: Městské kulturní středisko, Mírová 831, 386 01 Strakonice,
tel.: 383 311 530, Dana Skoupilová, tel.: 602 106 130,
e-mail: meks@strakonice.cz

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Plzeň – 12. Pimprlení
1.-3. 4. 2016 – Loutkové divadlo v Boudě, Plzeň
Kontakt: Roman Černík, Občanské sdružení JOHAN, DPL Havířská 11, 301 00 Plzeň,
e-mail: info@johancentrum.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Louny – regionální loutkářská přehlídka
2.–3. 4. 2016 – Loutkové divadlo v Lounech
Kontakt: Jiří Dragoun , Spolek loutkářů v Lounech, Pod Cukrovarem 832, 440 01 Louny,
tel.: 602 743 649,
e-mail: louny@loutkove-divadlo.cz, jidrak@centrum.cz,
www.loutkové-divadlo.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Turnov – XXVI. turnovský drahokam
18.–20 3. 2016 – Městské divadlo, Turnov
Kontakt: Petr Záruba, Jana Patočky 1670, 511 01 Turnov,
tel.: 481 357 270, 481 325 306 (byt), 732 617 134,
e-mail: p.zaruba@granat.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové – Postupová přehlídka loutkářských souborů a dětských loutkářských souborů
15.–17. 4. 2016 – Divadlo DRAK, Hradec Králové
Kontakt: Naďa Gregarová, IMPULS, Brněnská 375/2, 500 12 Hradec Králové
tel.: 773 133 743,
e-mail: divadlo@impulshk.cz,
web: www.impulshk.cz.

PARDUBICKÝ KRAJ
Svitavy – Svitavský dýchánek
15.–17. 4. 2016 – Fabrika, Svitavy
Kontakt: Lucie Crhová, Středisko kulturních služeb – Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy,
e-mail: lucie.crhova@kultura-svitavy.cz
www.fabrikasvitavy.eu.

KRAJ VYSOČINA, JIHOMORAVSKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ
Třebíč – 50. třebíčské loutkářské jaro
2.–3. 4. 2016 – Městské kulturní středisko, Třebíč
Kontakt: Miroslava Čermáková, Městské kulturní středisko, Karlovo nám. 53, 674 01 Třebíč,
tel.: 568 610 027, 777 746 986,
e-mail: m.cermakova@mkstrebic.cz.

MORAVSKOSLEZSKÝ A OLOMOUCKÝ KRAJ
Opava – Opavská rolnička
2.–3. 4. 2016. – Středisko volného času, Opava
Kontakt: Jana Vondálová, Středisko volného času Opava, Jaselská 4, 746 01 Opava,
tel.: 553 615 609, 604 558 428,
e-mail: loutkovedivadlo@svcopava.cz