63. loutkářská Chrudim 2014 – propozice

Propopozice_63. loutkářské Chrudimi ke stažení v PDF 

 

Celostátní přehlídka amatérského loutkářství
29. června – 5. července 2014, Chrudim

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, město Chrudim
prostřednictvím organizace Chrudimská beseda a občanské sdružení Společnost amatérské divadlo a svět.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
63. Loutkářská Chrudim
(dále jen LCH) je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech.
Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti prostřednictvím vzdělávacích seminářů, hlavního a doprovodného programu.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské soubory a jednotlivci z celé České republiky, kteří využívají principů loutkového divadla.
Soubory a jednotlivci se v daném roce mohou soutěžně zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné loutkářské přehlídky postupové na LCH.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
O konkrétní podobě programu LCH rozhoduje programová rada, a to na základě nominacía doporučení porot z krajských loutkářských postupových přehlídek a doporučení porot z ostatních (neloutkářských) přehlídek. Programová rada je jmenována NIPOS-ARTAMA z členů odborné rady pro loutkové divadlo, zástupců pořadatelů LCH, případně i zástupců přehlídek, ze kterých návrhy vzešly.

Krajská přehlídka může být postupovou pro LCH, pokud budou splněny tyto podmínky:

 • pořadatel musí do konce listopadu 2013 informovat odpovědného pracovníka
  NIPOS-ARTAMA o konání a datu postupové přehlídky směřující k LCH;
 • všechny soutěžní inscenace posoudí nejméně tříčlenná odborná porota,
  ve které je alespoň jeden člen znalý úrovně LCH za poslední tři roky (např. některý z členů odborné rady
  NIPOS-ARTAMA pro loutkové divadlo nebo člen odborné poroty LCH apod.);
 • postupové přehlídky se soutěžně zúčastní nejméně tři různé soubory a tři různé inscenace;
 • členem odborných porot nesmí být spolutvůrci soutěžních inscenací, ani jejich spolupracovníci nebo příbuzní;
 • navrhovatelé (pořadatelé postupových přehlídek) informují na závěr přehlídky vybrané
  soubory o jejich nominaci nebo doporučení na LCH.

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Porota postupové loutkářské přehlídky může do programu LCH nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací.
Poroty ostatních (neloutkářských) přehlídek nemají právo nominace, ale mohou v odůvodněných případech doporučit do hlavního programu libovolný počet inscenací, které splňují podmínky účasti na LCH.

Návrhy nominovaných a doporučených představení budou k jednání programové rady přijaty pouze v tom případě, že pořadatel dodá k termínu uzávěrky 63. loutkářské Chrudimi 23. dubna 2014 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Michal Drtina, Fügnerovo náměstí  1866/5, 120 00 Praha 2 – Nové Město, e-mail: drtina@nipos-mk.cz tyto požadované podklady:

 1. úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI;
 2. zvláštní zprávu obsahující:
  • název přehlídky, která inscenaci doporučila;
  • informaci o tom, zda jde o nominaci nebo doporučení inscenace, hodnocení inscenace, z něhož je patrné, o jaký jde žánr, jaké základní jevištní prostředky jsou použity, divácká adresa (pro dospělé, mládež, děti – jakého věku) apod., zejména je třeba uvést, v čem navrhovatelé spatřují zajímavost, dramaturgický a inscenační přínos, inspirativnost či dokonce výjimečnost inscenace, opravňující ji k zařazení do programu LCH, toto hodnocení je především určeno pro práci programové rady, ale může být také uveřejněno ve zpravodaji LCH;
  • doporučení, jaký prostor v Chrudimi by byl pro danou inscenaci nejvhodnější;
  • jméno, adresu, e-mail a telefon navrhovatele (pořadatele postupové přehlídky), čitelný seznam porotců a podpis autora hodnocení či předsedy poroty.

Pořadatel má právo nezařadit programovou radou schválenou inscenaci, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci a pokud nemá soubor vyřešeny autorskoprávní stránky inscenace dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném znění.

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud bude krajská postupová loutkářská přehlídka spojena s jinou postupovou přehlídkou, řídí se každá část přehlídky vlastními propozicemi.
Ekonomické parametry účasti souborů ve všech částech programu budou řešeny podle organizačních a finančních možností přehlídky.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracoval Michal Drtina
NIPOS-ARTAMA, říjen 2013

 

 

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY PRO LOUTKÁŘSKOU CHRUDIM 2014

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ

21.–23. 3. 2014
Praha  – 39. festival pražských amatérských loutkářů

Divadlo Karla Hackera, Praha-Kobylisy, Klapkova 26,
tel.: 284 681 103, 284 684 238, e-mail: info@divadlokh.cz
Kontakt: JUDr. Petr Slunečko, Za Sadem 213,182 00 Praha 8 – Březiněves,
tel.: 283 910 024 (byt), 732 926 612
e-mail: info@divadlokh.cz

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ

29.–30. 3. 2014
Praha – 10. pražský Tajtrlík
Divadlo Frydolín, Praha-Hostivař
Kontakt: Petra Šikýřová, Švehlova sokolovna, U branek 674/7, 102 00 Praha 15
tel.: 602 974 854, e-mail: petardab@seznam.cz

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ

22. 3. 2014
Bystřice u Benešova – postupová loutkářská přehlídka
Kulturním středisko, Ješutovo náměstí 14 , 257 51 Bystřice
Kontakt: Pavel Němec, telefon 317 793 253, 731 575 072,
e-mail: pavel.nemec@mestobystrice.cz

 

JIHOČESKÝ KRAJ

27.–29. 3. 2014
49. Skupovy Strakonice
Kontakt: Eva Dresslerová, Městské kulturní středisko, Mírová 831, 386 01 Strakonice,
tel.: 383 311 530, 383 311 537, 724 022 641, Dana Skoupilová, tel.: 602 106 130,
e-mail: meks@strakonice.cz

 

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ

29.–30. 3. 2014
Plzeň – 10. pimprlení
Loutkové divadlo v Boudě, Plzeň
Kontakt: Občanské sdružení JOHAN, Roman Černík, DPL Havířská 11, 301 00 Plzeň,
tel.: 775 131 900, e-mail: roman.cernik@johancentrum.cz

 

ÚSTECKÝ KRAJ

29.–30. 3. 2014
Louny – regionální loutkářská přehlídka
Kontakt: Spolek loutkářů v Lounech, Pod Cukrovarem 832, 440 01 Louny,
tel.: Jiří Dragoun, 602 743 649,
e-mail: louny@loutkove-divadlo.cz, jidrak@centrum.cz
www.loutkové-divadlo.cz

 

LIBERECKÝ KRAJ

14.–16. 3. 2014
XXIV. turnovský drahokam
Městské divadlo Turnov, Trávnice 670
Kontakt: Petr Záruba, Jana Patočky 1670, 511 01 Turnov,
tel.: 481 357 270, 481 325 306 (byt), 732 617 134
e-mail: p.zaruba@granat.cz

 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

11.–13. 4. 2014
Hradec Králové – Postupová přehlídka loutkářských souborů a dětských loutkářských souborů
Divadlo DRAK
Kontakt: Naďa Gregarová, IMPULS, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 495 582 622, 773 133 743, fax: 495 546 560
e-mail: divadlo@impulshk.cz,
web: www.impulshk.cz

 

PARDUBICKÝ KRAJ

29.–30. 3. 2014
Chrudim – 10. loutkářská přehlídka v Pardubickém kraji
Divadlo Karla Pippicha
Kontakt: Libor Štumpf, Slovenská 398, 537 05 Chrudim,
tel.: 602 933 649, e-mail: lstumpf@seznam.cz, www.chrudimka.cz/ahoj

 

KRAJ VYSOČINA, JIHOMORAVSKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ

29.–30. 3. 2014
Třebíč – 48. třebíčské loutkářské jaro
Kontakt: Miroslava Čermáková, Městské kulturní středisko, Karlovo nám. 53, 674 01 Třebíč,
tel.: 568 610 027, 777 746 986, e-mail: m.cermakova@mkstrebic.cz

 

MORAVSKOSLEZSKÝ A OLOMOUCKÝ KRAJ

4.–6. 4. 2014
Opava – Opavská rolnička
Kontakt: Jana Vondálová, Středisko volného času Opava, Jaselská 4, 746 01 Opava,
tel.: 553 615 609, 604 558 428,
e-mail: loutkovedivadlo@svcopava.cz