61. loutkářská Chrudim 2012

Semi­náře pro­běh­nou od 30. června  do 5. července 2012 v rámci 61. lout­kář­ské Chru­dimi, a to denně od 8.30 do 13 hodin, s tím, že seminaristé přijíždějí 29. 6. v odpoledních hodinách. V podvečer se uskuteční úvodní informační schůzka a následně inspirativní představení. Seminaristé mají kromě odborné péče v semináři zajiš­těny i vstu­penky na soutěží a inspirativní pro­gram.

K 30. květnu 2012 jsou všechny semináře obsazeny.
Případné zájemce uspokojíme pouze pokud někdo ze semináře odstoupí. Dotazy telefonicky M. Drtina – 606 644 294.

Poznámka: vstu­penky na program, který nebude součástí seminárního poplatku si zajišťuje každý seminarista na své náklady.
Program bude zveřejněn na začátku května — viz www.chbeseda.cz.


A AUTORSKO-DRAMATIZÁTORSKÝ

Máte nápad nebo téma na vlastní hru, našli jste povídku, román, hru, pásmo básní, které byste chtěli upravit pro svůj soubor nebo už máte hru dokonce hotovou a chcete si ověřit, je-li k něčemu, abyste neztráceli čas a sílu na předloze, z které nejspíš nic chytrého nevznikne? Rádi byste se při tom všem také dozvěděli něco o dramaturgii, režii a loutkovém divadle vůbec?
Režisér a dramaturg Luděk Richter z Divadelní společnosti Kejklíř se na vás těší. Pokud ovšem nejpozději do konce května pošlete na adresu drtinam@gmail.com své hotové či rozpracované texty, hry, scénáře či libreta nebo alespoň jméno a příjmení autora a titul literární předlohy, kterou byste rádi inscenovali (raději přidejte i název vydavatele a rok vydání). A taky pokud si sami prostudujete materiály, které vám budou následně zaslány.

Lektor: Luděk Richter, autor, režisér, dramaturg a lektor mnoha seminářů, zakladatel divadelní společnosti KEJKLÍŘ a Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež DOBRÉ DIVADLO DĚTEM, které vydává ČTVRTletník o divadle pro děti.


C ČÁSTI TĚLA JAKO LOUTKY

Správný loutkář má svou loutku vždy při sobě, i když to jsou třeba „jen“ jeho paže, nohy, prsty, oči…
Už jste někdy zkoušeli hrát loutkové divadlo svými rameny? Chodidly? Rty?
Seminář pro odvážné i plaché, macaté i hubené, ale hlavně pro nadšence, kteří neváhají použít části svého těla ke stylizovaným etudám.
Pohyb – výtvarno (doplňky + malba na tělo) – práce se slovem.
Pro zájemce od 16 let.

Lektorka: Blanka Josephová – Luňáková, arteterapeutka, herečka, autorka divadelních her, rozhlasových a televizních scénářů, písňových textů, učitelka herectví, lektorka, zabývající se divadlem loutkovým, alternativním i hereckým. Nejvíce je známa ze svého letitého angažmá v plzeňském Divadle dětí Alfa.


D DIVADLO PŘEDMĚTU (… pro náctileté)

Dílna se zaměří na využití konkrétních principů loutkového divadla a animace předmětu. Hlavním prostředkem k dosažení jevištního tvaru je hra s předmětem. Cílem je rozvoj tvořivého myšlení a osvojení si základních postupů při práci s předmětem na jevišti jako se základním významovým prvkem.
S sebou si vezměte – PET lahve, plechovky, plastové nádoby (různé tvary a velikosti) a také jednobarevný tmavý oděv (tričko, kalhoty/sukni, případně overal…) a tmavé tenisky.

Lektor: Peter Pálik, slo­ven­ský lout­kář, autor, dra­ma­turg a reži­sér. Působí jako pedagog na Katedře loutkové tvorby VŠMU Bratislava a soukromé konzervatoři v Martine. Je organizátorem festivalu loutkových divadel Bábková Žilina. S amatérskými i profesionálními divadelníky pracuje střídavě v Prievidzi, v Bratislavě a v Žilině.


F FANTAZIE V ALTERNATIVNÍM DIVADL

Fantazií rozumíme rozvinutou představivost či obrazotvornost, silně uvolněnou od všech zkušeností. 
A právě fantazii budeme společně rozvíjet v semináři, který je určen všem, co mají chuť hledat a nacházet nové vyjadřovací prostředky loutkou, maskou, pohybem nebo herectvím.

Lektorky: Bela Schenková, autorka, režisérka, herečka, zakladatelka divadla ANPU a Majka Šamajová, loutkoherečka bábkového divadla na Rázcestí Banská Bystrica.


H HUDBA ČASOPROSTORU

Představte si, že máte téma či příběh pro divadelní realizaci. Můžete jít „klasickou“ cestou divadelní práce a v jejím závěru začít „hledat“ adekvátní hudbu, anebo vyjít z předpokladu, že hudba vás bude provázet od prvního okamžiku,  a stane se organickou součástí celého procesu.   Tak jako čas nelze oddělit od prostoru, nelze oddělit hudbu od dění na jevišti. Čím propojenější vazby vznikají, tím roste účinnost obou složek, stávají se jednou a jejich intenzita se násobí… Časoprostorem je míněn čas a prostor divadelního představení a to od první myšlenky na divadelní činnost, přes proces tvorby, hledání, technickou realizaci až po konečný tvar a jeho produkci.
Dílna je více, než aktivním muzikantům, určena divadelním tvůrcům. Není vůbec podmínkou ovládat jakýkoliv hudební nástroj.

Lektor: Matěj Šefrna, absolvent DAMU, pedagog a hudebník, vůdčí osobnost souborů V.H.S a Cis.


L LOUTKY A JEJICH VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI

Během semináře se seznámíme se základními druhy loutek: maňásek, marioneta, javajka, manekýn. 
Naučíme se základní animační techniky jednotlivých druhů loutek, budeme hledat a zkoumat jejich rozdíly a podobnosti. Vytvoříme loutkové představení, kde si ověříme, jak naše poznatky působí na diváka.
Seminář pro zájemce od 10 do 100 let.

Lektoři: Dora Bouzková a Tomáš Běhal, absolventi katedry alternativního a loutkového divadla DAMU, zakladatelé nezávislých loutkových spolků Loutky bez hranic – www.lbh.cz – a Toy Machine – www.toymachine.cz


M MARIONETA, MARIONETA, MARIONETA

Proč hrát s marionetou? Je rozdíl mezi marionetou na drátě a na nitích? Co všechno marioneta umí? Které texty jsou pro ni vhodné? Jaké jsou záludnosti jejího vodění? Na tyto a ještě další otázky se pokusíme odpovědět v semináři, který se bude zabývat nejen voděním, ale částečně i technologií
a výběrem vhodných textů pro tento typ loutek.
Pro zájemce od 15 let do 99 let.

Lektorka: Hana Dotřelová, loutkoherečka a lektorka, členka umělecké scény Říše loutek Praha.


O OŽIVENÍ MÍSTA, ČASU A DĚJE

Šedé, na první pohled nezajímavé zákoutí. Cesta, kterou už člověk tisíckrát prošel. Nic nového, nic překvapivého? A co když se právě tady odehrál strhující příběh? Dílna zaměřující se na oživení místa, času a děje. Za týden se stihne nemožné: projdete si zapadlá místa v Chrudimi, vymyslíte příběh, který se tu mohl odehrát, vyrobíte si loutky, objekty, masky, rozezvučíte nástroje či své hlasy a stanete se herci nevšedního představení, které se odehraje jen jedenkrát, jen tady a teď. Neopakovatelný zážitek jak pro herce, tak pro diváky.
Pro zájemce od 15 let.

Lektor: Kamil Bělohlávek, výtvarník a scénograf, který tvoří pro mnohá loutková divadla v Česku i zahraničí, dlouholetý člen divadla DNO.


P PRACUJETE S DĚTMI – TERAPIE S LOUTKOU

Seminář pro všechny, kteří pracují s dětmi. Společně nahlédneme do pěti umělecko-vzdělávacích programů, které si vyzkoušíte na vlastní kůži. Aktivně projdeme dílnou Ruka jako loutka, Všechno může být loutkou, Moje vlastní loutkové divadlo, Terapie loutkou, Maska, tělo a pohyb. Dílna nabídne zájemcům nejen osobní zážitky z tvorby, ale především inspiraci, metody, techniky, hry a koncepty při tvorbě vlastních vzdělávacích loutkářských dílen pro děti. Zkusíme je sami vytvořit. Součástí dílny budou i společné reflexe zhlédnutých představení, krátké inspirativní loutkové představení, záznamy arteterapeutických dílen terapie loutkou.

Lektorka: Hana Galetková, v současnosti především lektorka umělecko-vzdělávacích programů v Divadle loutek Ostrava a zážitkových arteterapeutických dílen terapie loutkou v THeatru ludem. Částečně pak pedagožka na Slezské univerzitě v Opavě a Ostravské univerzitě v Ostravě.


R RODIČE S DĚTMI – OSTROV POKLADŮ (pro rodiče s dětmi 4–12 let)

Ostrov pokladů – dobrodružná plavba, boj s piráty, tajné mapy, plné truhlice, bouře i bezvětří čekají na všechny ošlehané námořníky a jejich plavčíky v SEMINÁŘI PRO RODIČE S DĚTMI od 4 do 12 let.
Do lodního kufru přibalte:
1 tričko vhodné k pomalování a 1 šátek (pro námořníka i plavčíka),
1 triko černé (jen pro námořníky),
1 deku (společnou) a v neposlední řadě DOBROU NÁLADU A CHUŤ SI HRÁT!
Dobrý vítr do plachet přejí:

Lektorky: Zdeňka Vašíčková, loutkářka a Klára Lukášová, učitelka MŠ, členky souboru RÁMUS z Plzně.


S SVĚTEM HEJBE RYTMUS

Hra s různými afro rytmy, které se spojí v jeden velký celek. Cílem dílny není naučit se bubnovat sám za sebe a stát se sólistou, ale hrát ve skupině a posílit ji. Naučit se vnímat různé zvuky, které nás ovlivňují, aniž si to uvědomujeme. Pracovat se bude nejen s hotovými bubny, ale i s nástroji, které si sami vyrobíme. Dílna bude znít podobně jako seskupení Stomp. Hrát na smetáky má taky něco do sebe, ale k tomu, aby se to dalo poslouchat, vede dlouhá cesta, po které vás povedu ve své dílně.
To se musí zažít.

Lektorka: Jarmila Parčiová, perkusistka, kytaristka a herečka, členka LS Rámus Plzeň.


T • TECHNOLOGICKÝ S PODTITULEM – AUTOR SMETIŠTĚ

Chcete si vyrobit jednoduchou loutku nebo rytmické či jiné hudební nástroje podle své potřeby a fantazie? Vezměte si ostrý nůž, případně svoje oblíbené nářadí, nezapomeňte přibalit manuální zručnost. Společně vyrazíme do přírody a na smetiště, kde na nás čeká ta správná inspirace. Rozpohybujeme a rozezvučíme nečekané. Kdo nebude mít vlastní nářadí jako dláto, kladivo, vrtačku a pilu, tomu zapůjčím ze svých zásob.
Pro zájemce od 15 let.

Lektor: Mirek Ryšavý, svérázný loutkoherec, režisér, scénograf a hudebník pražských loutkářských souborů, spoluorganizátor přehlídky Pražský tajtrlík.


Nabídka seminářů ke stažení v pdf (73 kB)

Kontakt:

Michal Drtina
NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Blanická 4 • 120 21 Praha 2
e-mail: drtinam@gmail.com
telefon: +420 606 644 294
skype: micure