57. FSU – prodloužení uzávěrky přihlášek

Vážení sbormistři,

vycházíme vstříc Vašim žádostem a prodlužujeme uzávěrku Vašich přihlášek do soutěžní části 57. ročníku festivalu sborového umění v Jihlavě (FSU) do termínu 15. března 2014. Na Vaše četné dotazy sdělujeme, že soutěž se koná v sobotu 7. června  a pořadatelé hradí Vašim sborům cestu a ubytování.

Další informace si prosím přečtěte na našich webových stránkách (www.nipos-mk.cz nebo www.fsujihlava.com), kde máte také přihlašovací formulář ke stažení.

Při jakýchkoliv nejasnostech pište na e-mail: dankova@nipos-mk.cz nebo volejte: 221 507 961, (případně 728 883 937).

S pozdravem
Mgr. Iva Daňková, Sborový zpěv
NIPOS-ARTAMA, Praha