NIPOS > 56. Wolkrův Prostějov

56. Wolkrův Prostějov

 Celostátní přehlídka nejinspirativnějších sólových vystoupení a inscenací v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie

11. – 15. června 2013, Prostějov

Wolkrův Prostějov je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a inscenací divadel poezie. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a dalšímu vzdělávání účastníků.

Letošní, již 56. ročník Wolkrova Prostějova, nabídne účastníkům a publiku tematicky i žánrově velice pestrý program složený z vystoupení 95 sólových recitátorů a 10 inscenací divadla poezie, které vycházejí z literárních děl mnoha českých i zahraničních autorů nebo z vlastní literární činnosti interpretů.

Mimo to se účastníci festivalu mohou těšit na netradiční zahájení Wolkrova Prostějova: v úterý 11. června v 21 hodin na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově mohou zhlédnout ohňové představení Motýli v podání divadla Kvelb, na které naváže lampionový průvod k soše Jiřího Wolkra, kde bude účastníkům Wolkrova Prostějova z rukou primátora města předán klíč od městských bran.
Součástí festivalu je i neformální část programu ve večerních hodinách, ve kterém vystoupí kapely Květy, Švihadlo, Kopyrajt, Holden a proběhne Zápas v improvizaci.

Přehlídka bude zakončena tradičním závěrečným večerem, na kterém vystoupí ocenění sóloví recitátoři a budou předány ceny festivalu (15. 6.) a Cena Ministerstva kultury paní Haně Kofránkové.

Podrobné informace o programu najdete na www.artama.cz (umělecký přednes a divadlo poezie, Wolkrův Prostějov) a www.klubduha.cz/wp.

 

I letos jsou pro všechny zájemce od 15 let otevřeny vzdělávací semináře:

Vypravěčské dovednosti a práce s posluchačem – v semináři se zaměříme na schopnost vnímat diváka – na živý oční kontakt, na autenticitu našeho projevu, na improvizaci spojenou s danými okolnostmi našeho vystoupení a vědomou spontaneitu.
Lektorka: Jana Machalíková (Praha)

Čára nebo oblouk – seminář určený všem, kteří se chtějí zabývat výstavbou scénáře jevištního tvaru, který může být nazýván divadlem poezie.
Lektorka: Renata Vordová (Plzeň)

Možnosti interpretace – seminář primárně určen sólovým recitátorům a také ostatním zájemcům o interpretaci literárního textu.
Lektor: David Kroča (Brno)

Od dojmů k pojmům  – seminář především určen těm, kteří připravují recitátory, popř. porotce nižších kol WP či samotné recitátory. Budeme analyzovat konkrétní texty, které zazní na přehlídce WP a poté budou hodnoceny porotou.
Lektor: Radim Šíp (Brno)

 Z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury přehlídku pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Statutárním městem Prostějov, Magistrátem města Prostějova – odborem školství, kultury a sportu, oddělením DUHA – kulturním klubem U hradeb, Městským divadlem v Prostějově, Městskou knihovnou Prostějov, Divadlem Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově a Sportcentrem – Domem dětí a mládeže v Prostějově, pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky, hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila a primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka.

Přehlídka probíhá za finanční podpory města Prostějova a Olomouckého kraje.

Srdečně zveme širokou veřejnost a všechny zájemce o literaturu a možnosti její jevištní interpretace.

 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), útvar ARTAMA
Blanická 4, 120 21 Praha 2
www: www.nipos-mk.cz
tel: 221 507 900
fax: 221 507 929

Kontakt pro média: MgA. Jana Machalíková
obor: umělecký přednes a divadlo poezie ARTAMA
tel:221 507 970
e-mail: ilubinova@nipos-mk.cz