S.M.A.D.

Setkání mladých amatérských divadelníků — Dílna Šrámkova Písku — ŠUMPERK

Setkání mladých amatérských divadelníků se každoročně koná v Šumperku od roku 1995 a je od roku 2009 vzdělávací částí celostátní přehlídky Šrámkův Písek zasahující soubory a frekventanty mladého a experimentálního divadla.

Předmětem dílny je vzdělávání mladých amatérských divadelníků, a to formou práce ve skupině s ideálním počtem 10–15 účastníků pod vedením lektora z oblasti profesionálního umění. Umožňuje mladým lidem 8–10 hodin denně pracovat do hloubky na předem určeném tématu a předem danými formami. Vzdělává a inspiruje účastníky pro budoucí práci ve vlastních souborech.

Setkání doprovází tzv. inspirativní vystoupení amatérských souborů nebo souborů, které z amatérských vznikly.