57. FSU – seminář Klubu sbormistrů

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s FSU Jihlava
Lektor: Jaroslav Brych, dirigent a sbormistr Főerstrova komorního sboru

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů pěveckých sborů.

Účastnický poplatek 500 Kč zahrnuje kurzovné, a ubytování. Účastnický poplatek bez ubytování je 100 Kč.

Přihlášku zašlete nejpozději do 9. května 2014 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P.O.BOX 12 / Fűgnerova 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 961, e-mail: dankova@nipos-mk.cz.
Více informací na www.artama.cz, nebo na www.fsujihlava.com

Upozornění: v případě pozdního odhlášení (tzn. méně než týden před zahájením semináře) ze semináře vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů.

FSU JIHLAVA 2014_prihlaska