Dětská scéna 2009 – semináře

DĚTSKÁ SCÉNA 2009

38. celostátní přehlídka dětského divadla
38. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů

12. – 18. června 2008, Trutnov

logo_ds

Z pověření a za finančního přispění MK a MŠMT pořádají NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Dům kultury Trutnov ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU.

Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a nejzdařilejší vystoupení dětských recitátorů vybraná lektorskými sbory krajských přehlídek, rozbory inscenací pod vedením odborníků na divadlo a dramatickou výchovu, dopolední praktické semináře zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program.

Dětská scéna je určena všem zájemcům o divadlo s dětmi a mládeží a dramatickou výchovu, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům všech typů škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určené také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.

Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů spolu se seminářem E se koná od 12. do 14. června 2009. Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s praktickými semináři A, B, C a D pro dospělé účastníky bude probíhat od 13. do 18. června 2009 (příjezd účastníků 12. června večer).

Semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.

 

Přehled seminárních tříd pro dospělé účastníky

 

david_novak

A – JAK VYPRÁVĚT PŘÍBĚH

Praktická dílna nabídne účastníkům setkání se storytellingem – vyprávěním příběhů jako specifickou disciplínou rozšířenou zejména v angloamerických zemích – a s možnostmi jeho využití pro slovesnou a divadelní práci s dětmi a mladými lidmi. Americký lektor zprostředkuje účastníkům své zkušenosti s výukou vyprávění příběhů prostřednictvím metod dramatické výchovy. Seznámí zájemce se základními vypravěčskými dovednostmi, k nimž patří zejména nápaditost, interpretace, zapojení publika, využití práce s hlasem, pohyb a charakterizace. Seminář bude tlumočen do češtiny.

Lektor: David Novak (Asheville, Severní Carolina, USA), jeden z předních amerických profesionálních vypravěčů, nositel mnoha ocenění z řady amerických i mezinárodních festivalů, autor programů pro školy, vysokoškolský pedagog herectví a storytellingu. Jeho vypravěčská praxe vychází z nejrůznějších divadelních oborů – klasického herectví, pantomimy, klauniády, tvořivé dramatiky či dramaturgie a režie. V současné době působí jako umělecký vedoucí společnosti A Telling Experience a lektor storytellingu na Eastern Tennessee State University. (Více na www.novateller.com)

 

vaclav_klemens

B – ŘEKNI TO POHYBEM

Dramaturgicko-režijní dílna zaměřená na divadlo, ve kterém je pohyb hlavním prostředkem sdělení. Seminární třída zinscenuje a ve finále i předvede jevištní útvar, který bude zpracováním konkrétního výchozího materiálu. Tím materiálem může být cokoliv, co si seminaristé přinesou (povídka, pohádka, básnička…, skutečná příhoda…, hudební nahrávka…, obraz, fotografie…) a co se zároveň může stát inspirací a vodítkem pro vznik inscenace.

Lektoři: Eva Polzerová, pedagog dramatické, pohybové a taneční výchovy, dlouholetá vedoucí špičkových dětských divadelních souborů, v současnosti vyučuje na Janáčkově konzervatoři Ostrava, a Václav Klemens, režisér a umělecký šéf Divadla loutek Ostrava, pedagog herectví a vedoucí hudebně-dramatického oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

eva_polzerova

 

petr_michalek

C – DRAMATURGIE TEĎ A TADY

Praktický (malinko ovšem i teoretický) seminář divadelní dramaturgie a tvůrčího psaní – jeho účastníci budou především psát či autorsky přistupovat k již napsanému. V centru pozornosti bude zejména pohádka, ať už klasická nebo autorská, prozaická či dramatizovaná, její mytologický rozměr a také otázky, co vlastně dělá pohádku pohádkou a jak jejím prostřednictvím oslovit současnou mladou generaci. Během společné práce ale jistě vyvstane ještě jiný problém: Jak je to vlastně s trojicí autor – dramaturg – režisér? Mohou fungovat vedle sebe? Spolu? V jedné osobě?

Zájemci o seminář se předem seznámí s překlady pohádek H. Ch. Andersena Malá mořská víla a Sněhová královna a ještě před odjezdem do Trutnova dostanou malý domácí úkol, který vyzkouší jejich autorské a tvůrčí schopnosti.

Lektor: Petr Michálek, divadelní dramaturg a režisér, ředitel Městského divadla Děčín.

 

D – OTAZNÍKY DĚTSKÉHO DIVADLA

Praktická dílna věnovaná problematice nakládání se scénografií a hudbou v dětském divadle jako dvěma důležitými složkami a znaky inscenačního tvaru. Je výhodnější vydat se cestou scénografie implantované, vložené do dětské inscenace dospělými, nebo cestou využití vlastní tvořivosti dětí? Je vhodnější používat hudbu reprodukovanou, nebo živou? Má být režie dětského divadla realizací pevného a předem daného záměru vedoucího souboru, nebo spíš jen usměrňováním hrajících si dětí? Společné přemýšlení nad těmito otázkami dovede skupinu k vlastním inscenačním pokusům, možná i k prezentaci drobného divadelního tvaru.

Lektor: Vladimír Sadílek (Bratislava, SR), renesanční osobnost slovenského divadla: herec, režisér, loutkář, výtvarník a muzikant, hostující spolupracovník řady amatérských i profesionálních divade.

vlado_sadilek

 

jana_krenkova

E – TŘI ZASTAVENÍ S DĚTSKÝM PŘEDNESEM

Víkendový seminář pro všechny zájemce, kteří pracují nebo se chystají pracovat s dětskými recitátory, popřípadě zasedají v porotách recitačních přehlídek, a rádi by nabrali inspiraci a nové podněty z vystoupení dětí vybraných na celostátní přehlídku i z diskusí vedených zkušeným odborníkem. Třídenní pobyt seminaristů na přehlídce zahrnuje návštěvu vystoupení recitátorů 2., 3. a 4. kategorie a následné debaty.

Lektorka: Jana Křenková, špičková pedagožka a lektorka dětského přednesu s dlouholetou praxí se sólisty i soubory ve Žďáru nad Sázavou.

 

Kurzovné:

600 Kč, studenti denního studia 500 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na večerní doplňkové programy), třída E 400 Kč, studenti denního studia 300 Kč (zahrnuje poplatek za seminář a vstup na přehlídková vystoupení). ¨

 

Ubytování od pátku 13. 6. do čtvrtka 19. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí:

  • penzion – třídy A, B, C, D ubytování po celou dobu přehlídky (6 nocí) – 200 Kč/noc, třída E, ubytování od pátku do neděle (2 noci) – 250 Kč/noc

  • školní tělocvična – s vlastním spacím pytlem a podložkou – 40 Kč/noc.

Máte-li zájem přihlásit se do některé ze seminárních tříd DS 2009, vyplňte pečlivě přihlášku a pošlete ji co nejdříve, pokud možno do 15. května 2009 na adresu Jakub Hulák, ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz.

 

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.

PŘIHLÁŠKA