NABÍDKA SEMINÁŘŮ V RÁMCI CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY MLADÁ SCÉNA 2009

Letos se uskuteční čtyři semináře pro studenty od 15 do 26 let a jeden speciálně pro pedagogy.

img_49642

 

DÍLNA A JAKO A UŽ SI ODPOČINEME a A JAKO ANKA
„Ranní káva v pohybu“ aneb „Jak se probudit a jak se neprobudit“
POHYBOVO-ODDYCHOVÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY
Seminář je věnovaný pedagogům, kteří se zabývají tvořivou prací s dětmi, studenty i dospělými. Ústřední téma setkání bude hledání míry mezi aktivitou a oddychem – jak k tomu využít dech, dotek a pohyb? A hlavně, jak si užívat pohybu a jak si užít lenošení. Co si vzít s sebou: pití a deku
Lektorka: ANNA CAUNEROVÁ, učitelka tance, narozená na Slovensku ve vesnici Kostolište. Věnuje se práci s milovníky tance a divadla, studuje Body-Mind Centering® v Bratislavě. Má ráda buňky, svou rodinu, přátele, nic, sud plný hroznů.
Dílna začne každý den v 9.30 a skončí ve 12.00. Probíhat bude od čtvrtka 4. června do neděle 7. června.

DÍLNA E JAKO ESA NOVINÁŘSKÁ a E JAKO EVA
Jak se píše zpravodajům? Tvořivá žurnalistická dílna pro odvážné (vážně i nevážně)
Dílna je určená každému, kdo si chce ve čtyřech dnech přehlídky vyzkoušet něco z novinářského řemesla a zároveň z oblasti tvořivého psaní – tedy psát pro čtenáře přehlídkovéhosnimek-8-043 zpravodaje. Budeme společně i individuálně tvořit texty, které – bude-li se dařit – každý den vyjdou otištěné ve zpravodaji. Dílna účastníkům nabídne základy tvorby různých typů publicistických textů (rozhovor, sloupek, reportáž) a jejich variací, i textů uměleckých, které také mohou být součástí přehlídkového zpravodaje jako emotivní, subjektivní reflexe dění na Mladé scéně. Půjde tedy i o texty literární (textové koláže, fotografie, básně, črty a jiné otevřené texty). Kdo se odváží do dílny vstoupit, může zažít jak časový pracovní stres, tak dobrý pocit z vytvořeného, které se s každým ranním rozbřeskem, jakmile vstoupí do rukou čtenáře zpravodaje, stává pro něj aktuálním – a v téže chvíli je pro autora textu již textem minulým, včerejším – protože se rodí článek nový, dnešní, lepší…
Náročnost žurnalistické dílny může být vykoupena možností získat okamžitou zpětnou vazbu – nejprve od kolegů a lektorky v dílně, a poté i od čtenářů zpravodaje. Zkuste si stát se na čtyři dny novinářem – a pojďte do toho s odvahou, humorem; hrou i vážně. Co si vzít s sebou: vlastní notebook (pokud vlastníte), diktafon nebo MP3 přehrávač, flash disk.
Lektorka: EVA BRHELOVÁ, vystudovala dramatickou výchovu na Divadelní fakultě JAMU v Brně, kde nyní vyučuje v ateliéru Divadlo a výchova. Vede divadelní soubor na Církevní střední zdravotnické škole v Brně, je lektorkou dílen a seminářů tvořivého psaní. Pracovala v redakci Deníku Dětské scény v Trutnově, zkušenosti získávala pravidelnými články pro server České noviny. Přispívá do Amatérské scény, Tvořivé dramatiky, Talentu. Ráda domů z cest posílá pohlednice.
Dílna bude probíhat každý den (4. – 7. června ) od 10 do 12 hodin, a poté od 21 do 23 hodin, kdy bude druhá fáze společné práce věnovaná reflexím a konzultacím textů (vytvořených během odpoledne) a jejich konečným úpravám před odevzdáním do aktuálního čísla zpravodaje. Tento seminář je již obsazen.

DÍLNA J JAKO JÉÉÉ IMPROLIGA a J JAKO JANA
Improvizace se sportovními pravidly (u nás známá jako improliga) v sobě propojuje divadelní improvizaci a sportovní exhibici. Na sportovní zápas si tato disciplína ale jen hraje. komentovana-prohlidka_poprve_jmVe skutečnosti je třeba s druhým týmem spolupracovat a respektovat daná pravidla. V opačném případě totiž není možné vytvořit krátké společné improvizace, které by dávaly smysl.
Účastníci dílny se seznámí s pravidly improligy a s různými kategoriemi, vyzkoušejí si cvičení vedoucí ke skupinové spolupráci a naslouchání. Naskytne se jim příležitost získat různé dovednosti – vnímat víc věcí najednou, spolupracovat v týmu, vzdát se svých nápadů ve prospěch nápadů ostatních, rychle reagovat a respektovat společná pravidla – což se hodí nejen pro improligu. Kdo by si nechal ujít možnost vyzkoušet si improvizační trénink na vlastní kůži? Třeba vzniknou nové týmy a tím pádem také možnost navzájem se setkávat a společně hrát.
Co si vzít s sebou: pohodlné oblečení na pohyb.
Lektorka: JANA MACHALÍKOVÁ, narodila se v Praze, vystudovala dramatickou výchovu na DAMU. Recituje, hraje, improvizuje, moderuje, vede dětské soubory, učí a lektoruje. Má ráda puntíky a králíky.
Dílna začne každý den v 9.00 a skončí ve 12.15. Probíhat bude od čtvrtka 4. června do soboty 6. června.

DÍLNA H JAKO HRA a H JAKO HANKA – HRA S MATERIÁLEM, PŘEDMĚTEM A LOUTKOU
Objevitelská tvůrčhana-galetkova_01í dílna je vedená jako společná hra s papírem, igelitem, látkami, vodou, různými předměty, zkrátka se vším, co nám přijde pod ruku. S těmito všemi věcmi budeme rozmlouvat, tančit, pohybovat se. Budeme je formovat i deformovat. Ale především objevovat jejich zvláštnosti, specifika, jedinečnost a možnosti pohybu, gest, řeči. Půjde o odhalení skrytého a osobitého života předmětů, materiálů i živlů, ale půjde také o hru našeho vlastního těla.
Formálněji řečeno: všichni zúčastnění se prakticky i teoreticky setkají s loutkovým, předmětným a alternativním divadlem. Zaměříme se na získání základních řemeslných dovedností pro hru s předmětem, materiálem a loutkou. Budeme rozvíjet naši hravost, fantazii a objevovat nejen život předmětů, ale i sebe sama a našich schopností a dovedností. Naučíme se vyrábět jednoduché spodové i závěsné loutky, jako např. prstové, plošné, mapetové, manekýnové, z různých materiálů.
Co si vzít s sebou: pohodlné oblečení, pohodlnou cvičební obuv, nůžky (popř. tužku a blok).
Lektoři: HANA GALETKOVÁ, možná s TOMÁŠEM VOLKMEREM a asistentkou IRENOU IŠKIEVOVOU
Hanka Galetková se narodila v Uherském Hradišti. Vystudovala dramaturgii na Janáčkově akademii múzických umění a pak také režii na KALD DAMU. Zapojuje se do mnoha divadelních projektů (např. W4V/V4W – mezinárodní divadelní projekt států V4). Společně s Tomášem Volkmerem se zabývá arteterapeutickou aktivitou s názvem Terapie loutkou. Ráda plave.
Dílna začne každý den v 9.00 a skončí ve 12.00. Probíhat bude od čtvrtka 4. června do neděle 7. června.

DÍLNA M JAKO MIM a M JAKO MICHAL ANEB BEZE SLOV
Seminář pro všechny, kteří se chtějí seznámit se základy klasické i moderní pantomimy. Účastníci se naučí technické prvky (práce s imaginární rekvizitou, tlaky, pantomimická chůze) a proniknou do problematiky jevištního a scénického pohybu prostřednictvím improvizace a etudování na zadaná témata. S jejmichal-hechtich pomocí dojde také na tvoření vlastních neverbálních příběhů. Studenti budou mít příležitost uvědomit si zákony neverbální komunikace při praktických činnostech.
Co si vzít s sebou: pohodlné oblečení na pohyb.
Lektor: MICHAL HECHT, mim, režisér a pedagog na volné noze. Studoval pantomimu u Zoji Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólovými programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Nyní hraje v divadle Image v Praze, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny. K jídlu má nejraději pivo.
Dílna začne každý den v 9.00 a skončí ve 12.30. Probíhat bude od čtvrtka 4. června do neděle 7. června. Tento seminář je již obsazen.

Pokud vás některý ze seminářů zaujal a chcete se doň přihlásit, spojte se s Lenkou Novotnou a napište na e-mailovou adresu novotna@nipos-mk.cz nebo volejte na tel. 221 507 974, popř. na mobil 604 43 34 85. Více informací najdete na stránkách NIPOS-ARTAMA www.nipos-mk.cz nebo na stránkách Malé scény v Ústí nad Orlicí www.msuo.cz.