41. a 42. ročník NS FA

Všechno jednou skončí a zároveň i začíná. Tak se to letos sešlo i s Národní soutěží amatérské fotografie. Vlivem karantény jsme se nemohli v květnu sejít a vyhodnotit 41. ročník soutěže a proto se vyhodnocení uskuteční až v sobotu 28. srpna 2021 v Kulturním centru Fabrika ve Svitavách. Zároveň se připravuje i další ročník této výjimečné soutěže a její podmínky jsou již vyhlášené.

Výsledky 41. ročníku Národní soutěže amatérské fotografie, který z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů, z. s., spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit a Společnosti Praha fotografická, z. s., budou vyhlášeny v sobotu 28. srpna 2021 od 10. 30 v Kulturním centru Fabrika ve Svitavách (Wolkerova Alej 18). Tady se uskuteční vyhlášení výsledků největší amatérské fotografické soutěže v České republice a zároveň vzpomeneme na uplynulých 40 ročníků. Na zahradě Muzea a galerie města Svitavy bude zahájena výstava 50 let Národní soutěže, kde účastníci obdrží mimo jiné publikaci vydanou k tomuto výročí.

Tolik tedy k uzavření letošního ročníku.

Pro rok 2022 jsou již vydány propozice 42. ročníku Národní soutěže.

A co udělat, abyste se mohli také zúčastnit? Seznámit se s propozicemi, začít připravovat fotografie tak, abyste stihli uzávěrky. To znamená pro kategorie do 16 a 21 let zaslat elektronicky fotografie do předkola nejpozději do 15. ledna 2021 a ty postupující již v „papírové“ podobě stejně jako ostatní kategorie  pak do 4. března 2021.

Protože posláním soutěže má být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí a následné výstavy (nejen ve Svitavách, ale i v Praze a na Slovensku) mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie, stojí opravdu za to se účastnit, případně i v květnu se ve Svitavách setkat.

Milan Sedláček
odborný pracovník NIPOS-ARTAMA
sedlacek@nipos.cz

Feedback