40. ročník NS AF

Erika Žitná: Ruku v ruce

Za normální situace bychom si říkali – blíží se květen a to znamená, že se blíží i vyvrcholení Národní soutěže. Soutěže, která díky své oblibě a kvalitě existuje bez přerušení už od roku 1970. Soutěže, do níž se letos přihlásilo v šesti kategoriích celkem 249 soutěžících a 5 fotoklubů, od nichž jsme přijali k hodnocení 784 fotografií. V mládežnických kategoriích (A 01 a A 02) to je 82 autorů a 177 fotografií, kategorii A1 bez omezení věku, „Volné téma“, obeslalo 75 autorů se 418 fotografiemi, kategorii A2, téma „Transformace — ztráta věcného významu“, 72 autorů se 105 fotografiemi a v kategorii C, téma „Padesát — smysl nebo význam“, soutěží 10 autorů a jeden kolektiv s 37 fotografiemi. Pět kolektivů v kategorii B soutěží se 47 fotografiemi.

A co dál za situace, kdy většina z nás nevychází, pokud to není nezbytné, z domova? Některé věci jsou jasné. Zasedání poroty, které se mělo uskutečnit 7. dubna, nebude. Jednání se uskuteční do 14 dnů po skončení platnosti mimořádných opatření. S největší pravděpodobností se nebudeme moci sejít ani začátkem května ve Svitavách. V takovém případě zatím uvažujeme, že vyhlášení výsledků 40. ročníku a zahájení výstavy by se uskutečnilo začátkem června v Praze. Pokud by ani to nebylo možné, pak budeme hledat jiný termín.

Na letošní rok, kdy uplyne 50 let od založení Národní soutěže, jsme připravovali ve Svitavách i další slavnostní akce spojené s tímto výročím (výstavy, setkání pamětníků, semináře, publikace a podobně). Za současné situace se nám zdá rozumnější tyto akce posunout o rok s tím, že jejich příprava nebude přerušena.

Mnozí si možná při čtení těchto řádků řeknete, že v době, kdy je potřeba síly soustředit na odstranění zdravotních rizik, není naše uvažování na místě. Máme však dojem, že i každé rozptýlení a myšlenka na jiné věci než na virus, přispívají ke zklidnění mysli nás všech.

Za organizátory Národní soutěže

Milan Sedláček
odborný pracovník NIPOS-ARTAMA
sedlacek@nipos-mk.cz
736 704 228