4. etapa – Stěžery

Tisková zpráva

29. Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles pokračuje

29. ročník Národního festivalu pokračuje 4. etapou, která se bude konat v neděli 29.9.2019 od 18.00 hod. v kostele sv. Marka ve Stěžerech u Hradce Králové. Koncert je pojat jako 20. Svatováclavský benefiční koncert. Po úvodní varhanní skladbě se představí flétnový soubor SYRINX Praha, vedený uměleckou vedoucí MgA. Magdalenou Bílkovou Tůmovou a následně bude pokračovat komorní ženský pěvecký sbor AMICITIA Praha (v překladu přátelství), řízený sbormistrem Janem Frankem. Zazní skladby A. Vivaldiho, G.F.Händela, S. Prokofjeva, A. Michny z Otradovic, Hugo Hammerstöma, Eugena Suchoně a další.

29. ročník Národního festivalu komorních a symfonických těles je rozložen do pěti etap, které se konají mezi dubnem a listopadem v různých městech a regionech ČR (divadlo Jičín, Piaristický klášter a Kulturní dům Příbor, zámek Bučovice, zámek Slavkov, kostel sv. Marka ve Stěžerech u Hradce Králové, České muzeum hudby Praha, Karmelitská. Zúčastní se ho celkem 20 souborů: 3 symfonické orchestry, 9 komorních orchestrů, 2 kvarteta, 3 flétnové soubory, 2 malé soubory (kvarteta) a 2 pěvecké sbory, což představuje 444 účinkujících. V rámci festivalu se uskuteční 7 koncertů v 6 městech České republiky.

I v roce 2019 je program festivalu zaměřený zčásti na díla českých klasiků, avšak neopomíjí ani soudobé české skladatele a vyzývá je ke spolupráci. Po každém festivalovém koncertu probíhá rozborový seminář s účinkujícími, jejichž výkony hodnotí lektor, člen odborné rady KSH. Tato praxe se velmi osvědčila, díky tomu se festival, jeho program i celý obor komorní a symfonické hudby neustále vyvíjí a zdokonaluje.

Koncert 4. etapy pořádá z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA a Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles (ANKST). Nad celým festivalem převzal záštitu ministr kultury.

Kontakty pro média:
Soňa Hanzalová, Obor komorní a symfonická hudba ARTAMA, tel: 221 507 962, email: hanzalova@nipos.cz
Ing. Josef Dušek, NIPOS, public relations, tel: 221 507 943, email: dusek@nipos-mk.cz