Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže

Celostátní výtvarné přehlídky dětí a mládeže, z pověření Ministerstva kultury organizované Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu –  útvarem ARTAMA, mají dlouholetou tradici a jsou, kromě celostátních přehlídek ZUŠ, ojedinělou akcí v oboru. Nemají charakter soutěže dětí, ale ukazují současnou úroveň metodických postupů pedagogů v zájmových výtvarných činnostech s dětmi a mládeží.

Deset přehlídek proběhlo v galerii Vysočina v Jihlavě,  jedenáctá v Mincovně Státního hradu a zámku Český Krumlov v roce 2005, poslední dvanáctá ve Státním zámku Litomyšl v roce 2007. Všechny byly přínosné tím, že kvalitativně posunuly vývoj výtvarné výchovy ve školách i v zájmových útvarech. Krumlovská přehlídka se zabývala tématem Komunikace v nejširších souvislostech a  poprvé ukázala, jak se výtvarní pedagogové vyrovnávají v praxi s vpádem elektronických technologií do našeho života. Komunikace II v Litomyšli byla pokračováním tohoto tématu. Tím se zabývaly i přípravné semináře pro výtvarné pedagogy v Hradci Králové, v Olomouci i v Polici nad Metují, organizované NIPOS – útvarem ARTAMA ve spolupráci s Asociací výtvarných pedagogů.

13. celostátní výtvarná přehlídka se uskuteční 16. 4. – 16. 5. 2010

v prostorách Sladovny v Písku s tematickým obsahem Komunikace mezi výtvarnou výchovou a výtvarným uměním. Předcházejí ji přípravné semináře v Kopřivnici 15. – 17. 5. 09 a v Písku 6. – 8. 11. 09.

Poslání 13. přehlídky podporuje koncepci oblasti Umění a kultura a obsah výtvarného oboru v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a gymnázia. Z těchto důvodů je účast na přehlídce a seminářích, stejně jako návštěva přehlídky, důležitou vzdělávací akcí pro výtvarné pedagogy. Je akcí, která podporuje zavádění RVP do praxe. Věříme, že přehlídka bude přínosná a inspirativní i pro žáky a studenty všech typů škol.