37. národní soutěže amatérské fotografie – vyhodnocení

Byli jsme ve Svitavách.
Opět po roce jsme se v sobotu 13. a v neděli 14. května sešli při příležitosti vyhlášení výsledků 37. národní soutěže amatérské fotografie a zahájení výstavy ve Svitavách. Ocenění proběhlo v Ottendorferově domě a zahájení výstavy pak v Městském muzeu a Galerii. Další výstavy byly k vidění v kulturním středisku Fabrika, kde je vystavena kolekce slovenského AMFA 2016, soubor fotografií aktů ze Sbírky SČF, současná tvorba fotoklubu SAFÍR, retrospektiva jednoho z vítězů 4. národní soutěže prof. Vladimíra Birguse a v neposlední řadě výstava „na šňůrách“ z přivezených fotografií účastníků. Další výstavy jsou i v kině Vesmír, kde vystavuje Asociace české videokultury o.s. snímky zhotovené osobami s mentálním postižením a také vítěz jedné kategorie z loňského ročníku pan Tomáš Hladík. Ve dvou kavárnách ve městě jsou snímky fotoklubu z Karlových Var.
V sobotu dopoledne se nás sešlo okolo dvou set, abychom byli přítomni předání ocenění vítězům soutěže. Předseda poroty předal ceny těm, které porota ocenila. Šlo o tyto fotografky a fotografy:
(Poznámka – všechny fotografie si můžete prohlédnout ZDE.)

Kategorie A 01
1. cena
Lucie Šnipsová
Marek I
2. cena
Jakub Kloboučník
Brýle
3. cena
Kateřina Jouklová
Spěch
Čestné uznání
Kateřina Zaňková
O přestávce
Kategorie A 02
1. cena
Dominik Bek
Splynutí I
Čestné uznání
Linda Zouharová
Alenka v říši divů
Kategorie A1
1. cena
Ján Zahornacký
Čekání
2. cena
Jiřina Marášková
Zážitek, Pozor
3. cena
Tomáš Klika
Brouci aneb autoservis ve starém stylu I, II, V
Čestné uznání
Eva Bartovičová
Světlo II, IV, V (Žena, Příšera, Žrout)
Čestné uznání
Eva Stanovská
Moře je radost II, III
Kategorie A2
1. cena
Jana Vážná
Pocta O. Zoubkovi III, Svět vnuků III, Odkud jdou a kam
2. cena
Jiří Cvrkal
Občas si všimněte, po čem šlapete
3. cena
Milan Lhoták
Tak se žilo III, IV
Čestné uznání
Pavel Šedivý
Okno
Čestné uznání
Jana Vážná
Legrácky III, V (Štětec, Know how)
Kategorie B
1. cena
Fotoklub Svitavy
Dvojice
2. cena
Fotoklub ALFA Pardubice
Souvislosti
Čestné uznání
SŠ Brno – FM 3
Splynutí
Cena SČF – vzpomínka na prof. L.Barana • Monika Simek Fulková / Twister
Cena Foma s r.o. Hradec Králové • Stanislav Odvářka / Králova zahrada I-IV
Cena IMPULS Hradec Králové • František Novotný / Noční grafika
Cena časopisu FOTO • Ján Zahornacký / Čekání
Cena ZONER  PRESS • Daniel Kusák / Moderna za oknem, Holubí dům
Cena ředitelky MMG • Mgr. B. Čuhelové Petr Soukeník / Soumrak nad městem, … a kam dál?
Cena starosty města Mgr. D. Šimka • Jiří Vít / Jarní proměny 1, 2
Cena ředitele SKS Mgr. P. Mohra • Bohuše Hácová / Stopy I

Předsedkyně Svazu českých fotografů na závěr předala čestný titul Autor SČF panu Ivo Kornatovskému, Jiřímu Kočímu  a Ivanu Mikšíkovi..
Pak zbývalo udělat společnou fotografii oceněných a všichni přešli přes ulici do Městského muzea a galerie Svitavy, kde byla zahájena výstava.

V letošním roce jsou vystavené vítězné a porotou na výstavu vybrané fotografie těchto autorů:

Anděl Jan ASČF
Báča Milan
Bartovičová Eva
Bartůšek Václav
Bažant Zdeněk
Bek Dominik
Beneš Jindřich
Bernhard Jan
Bičiště Jiří
Blajda Jaroslav
Blajdová Eliška
Bocko Ján
Bubílek Bohumír
Cimburková Ema
Cvrkal Jiří
Čížková Doubravka
Čížková Jana
Domanský Stanislav MPSA, EFIAP
Duchatschová Adéla
Durdík Jiří
Dvořák Milan
Fukal Rudolf
Göttlichová Kateřina
Gut Tom
Hácová Bohuše
Hladík Tomáš
Horák Marek
Hornová Tereza
Hrubá Adéla
Chovanec Michal
Chvátalová Sabina
Janeček Josef
Jouklová Kateřina
Klika Tomáš
Kloboučník Jakub
Knapik Zdeněk
Knapiková Jana
Kočí Jiří
Kolář Michal
Korbelová Marie
Kornatovský Ivo
Kovářová Lucie
Máčalová Michaela
Maděra Stanislav
Malotín  František
Marášková Jiřina
Mareš Jaroslav
Marešová Helena
Mikšík Ivan
Kratěnová Julie
Kubík Jaroslav
Kufa Kičeřok Jan
Kurková Taťána
Kusák  Daniel
Kyllarová Nikola
Lahovský Václav
Látal František
Lhoták Milan
Linguerri Julia
Mikulíková Veronika
Nosková Kristýna
Novotný František
Odvářka Stanislav
Pakosta Jan
Pavlík Jakub
Petráš  Jaroslav
Petříček Otakar
Pilát Miroslav
Polák Michal
Posltová Hana
Příborský Jiří
Richter Jindřich
Romanová Kateřiná
Romanovský Adam
Roštlapilová Tereza
Růžičková Jenifer
Ryška Milan
Sedláček Václav
Simek Fulková Monika
Smejkal Jiří
Soukeník Petr
Spáčilová Eva
Stanovská Eva
Stejskalová Anna
Syslova Leona
Šaňáková Lucie
Šedivý Pavel
Široká Věra
Šitinová Tereza
Šnipsová Lucie
Tomková Nikola
Vážná  Jana
Víšková Sára
Vít Jiří
Voborná Aneta
Vodehnal Jindřich
Volevecký Miroslav
Voráček Lukáš
Vosáhlová Marie
Vykulilová Alena
Zahornacký Ján
Zaňková Kateřina
Zouharová Linda
Zuchová Marcela

Fotokluby 

FK Svitavy
FK ALFA Pardubice
FK Střední škola Brno FM3
FK OMEGA Hradec Králové
Klub přátel fotografie Karlovy Vary

Od 14 hodin začal další program. Část fotografů odjela na workshop do blízkého okolí, další prohlíželi doprovodné výstavy a  kdo přivezl portfolio, slyšel názor porotců. Uskutečnila se také beseda s přítomnými mentálně postiženými fotografy, které se účastnil doc. Ptáček i MgA. Petr Vilgus. Protože letošní ročník se uskutečnil společně s Foto festivalem Rudolfa Zukala, přijela v 17 hodin skupina mladých fotografů z Moravské Třebové, kteří si prohlédli výstavy, doc. Ptáček jim v krátké besedě řekl o přístupu amatéra k fotografii.

Od 19 hodin se uskutečnil seminář, v jehož průběhu lektorka Ing. Jana Hnilicová seznámila přítomné s prací s mentálně postiženými, čtyři lektoři představili fotografické servry a po třiadvacáté hodině zbylo i trochu času na neorganizovanou zábavu.

V neděli ráno se ti, kteří ve Svitavách přespali, přesunuli do blízké Moravské Třebové, kde se zúčastnili zahájení výstavy a předání ocenění soutěže mladých fotografů, prohlédli si doprovodné výstavy ve městě i výstavu fotografií Terezy z Davle. Kdo měl zájem, poslechl si besedu s Terezou a navštívil další besedy.

Letošní ročník Národní soutěže určitě patřil k těm nejúspěšnějším. Vliv na to má určitě dobrá účast nejen na zahájení, ale i na večerním semináři, velmi dobře připravená výstava pracovnicemi muzea, široký výběr doprovodných výstav pracovnicemi SKS Svitavy, vhodně vybraný program, i spolupráce s Fotofestivalem Moravská Třebová. O zdárný průběh se mimo výše jmenované lektory a členy poroty zasloužili i zahraniční lektoři PhDr. Zuzana Školudová z NOC Bratislava a polský lektor Boguslav Michnik. Přizvání fotografů s mentálním postižením určitě obohatilo všechny přítomné a bylo povzbuzením pro ně samotné. Přínosem byla i dobrá informovanost o akci: přímý přenos v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Pardubice včetně tiskové zprávy, přenos z akce městské televize i rozhovory pro český rozhlas při zahájení.

Všichni přítomní si odvezli katalog s CD, na kterém jsou všechny vystavené fotografie.

Je tedy na čase začít přemýšlet co dobrého z letošního ročníku zachovat a o co další obohatit 38. ročník Národní soutěže.

15. 5. 2017
Milan Sedláček
odborný pracovník NIPOS-ARTAMA


Ohlas na letošní Národní

Pěkné pozdravení do úžasných (díky milým, pracovitým a velice slušným lidičkám) Svitav, alespoň pro nás přespolní. Opět se nám pobyt,vyhlášení i ostatní akce zdály velice podařené a vůbec nelitujeme, překonání vzdálenosti, ani času spojeného se vším děním. Považujeme to za senzační relax, uvolnění ventilu a alespoň na chvilku zbavení se každodenních starostí a lopoty. Velice by nás potěšilo uznání v papírové podobě, protože na to dnes při složitém obíhání úřadů ohledně dotací, alespoň trochu“úřednický šiml“ slyší, když vidí výsledky práce. Mnoho lidí neposílá, nezhotovuje a nevystavuje fotografie z důvodu finančních, což je mnohdy ku škodě všech. Někteří fotoamatéři se zase nedokáží popasovat se situací (neberou to jako výzvu, nýbrž osobní prohru) jsou-li vyřazeni. Dovezl jsem všechny bezpečně domů, hlavně šikovnou Janku (Vážná) s Jánem (Bockem), kteří klub (zároveň „opičí hory“) reprezentují velice udatně. Jsem na ně pyšný!!! Náš společný soubor „Dvojice“ v interiéru kavárny působí vcelku impozantně, nemusíme stydět. Tak zase příště, je to výzva, třeba něco zdařilého zašlu i já.  Právě řeším už podobu výstavy Chebské dvorky, Kino Drahomíra 100+1 fotografie (návrhy plakátů, tisky fotografií atd., obě výstavy zahajujeme v 1/2 června. Máme tedy stále co dělat. Díky moc za tak senzační lidičky, tebe, Pavlu a celý realizační tým. Hluboká poklona, vzpomínky a pěkné následující dny.

Ahoj za KPF KV a hlavně i mou osobu Vláďa Reši