34. NS AF 2014 – ohlédnutí

34. národní soutěž amatérské fotografie skončila.

34. ročník Národní soutěže amatérské fotografie, který z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie, měl vrchol ve Svitavách v sobotu 10. května 2014. Tady se uskutečnilo vyhlášení výsledků a zahájení výstavy největší amatérské fotografické soutěže v České republice – 34. národní soutěže amatérské fotografie 2014.

Letošního ročníku se v šesti kategoriích zúčastnilo 215 amatérských fotografů a 15 kolektivů.
V kategorii neupravované fotografie do 21 let (A 01) – 74 fotografů, 306 snímků
V kategorii upravované fotografie (fikce) do 21 let (A 02) – 6 fotografů, 6 snímků
V kategorii neupravované fotografie bez omezení věku (A 1) – 90 fotografů, 638 snímků
V kategorii upravované fotografie (fikce) bez omezení věku (A 2) – 37 fotografů, 111 snímků
V kategorii 100 let od narození Tomáše Bati – 8 fotografů, 15 snímků

Uzávěrka letošního ročníku byla 19. března 2014 a porota pod vedením známého fotografa  a pedagoga doc. Josefa Ptáčka provedla vyhodnocení zaslaných fotografií 3. dubna. Porota hodnotila celkem 1 158 fotografií.

Oceněnými se stali:

Kategorie A 01
1. cena – Simona Kudličková, Projektor III, IV
2. cena – Soňa Stratilová, Barevná
2. cena – Denisa Ondrová, The river flows in you
3. cena – Kryštof Šenkýř, Kolona tramvají, Ulička I, II  
Čestné uznání – Zuzana Akajíková, Stín

Kategorie A 02
1. cena – Nikos Eftimiadis, Osamělost
Čestné uznání – Adéla Duchatschová, Tužky
Čestné uznání – Kristýna Mikešová, Medúza

Kategorie B 0
1. cena – SŠPOS Brno, FM3-01, Ilustrace ke knize Kytice K. J. Erbena
Čestné uznání – SŠPOS Brno, FM3-02, Zrcadlení 3, 6, 7, 8, 9, 11

Kategorie A1
1. cena – Aleš Bernatík, Jugoška 1-3: Člun, Šňůry, Hladina  
2. cena – Jiří Cvrkal, Pootevřeno, Chvála pohybu
3. cena – Zuzana Capoušková, Dvojité vé
Čestné uznání- -Jiří Durdík, Tudy ne
Čestné uznání-Aleš Bernatík, Roury 1a (Objímají se)

Kategorie A2
1. cena – Jiří Durdík, Podzimní procházka
2. cena – Kateřina Göttlichová, Můj růžový sen
3. cena – Ondřej Kovář, Kostkony, Leviton

Kategorie  C  100 let od narození Tomáše Bati
1. cena – Milada Romanová, V botách od Bati nohy jako „v nebi“
Čestné uznání – Josef Sotona, Každý začátek je těžký
Čestné uznání – Libor Ludvíček, Čas

Kategorie B
1. cena – Fotoklub ALFA Pardubice, seriál: Jiný prostor
Cena senátora Mgr. Radko Martínka – Jaroslav Mareš, Taneční hodiny pro pokročilé
Cena starosty města Svitavy Mgr. Davida Šimka – Petr Soukeník, Alej 1-3
Cena ředitele SKS města Svitavy Mgr. Petra Mohra – Pavel Snoha, Steampunk-Wet Plate 1-5
Cena SČF – vzpomínka na prof. Ludvíka Barana – Fotoskupina Reflex Zlín, Lidé 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Cena Foma s r.o. Hradec Králové – František Novotný, Do nebe
Cena SAK IMPULS Hradec Králové – Jarmila Kacarová, Kolekce fotografií 2-4
Cena časopisu FOTO – Denisa Ondrová, The river flows in you
Cena ZONER PRESS – Eliška Hladíková, Lavičky 1, 4, 5 (a, d, e)
Cena ředitelky MMG Mgr. Blanky Čuhelové – František Stráník, Pamětnice holocaustu po 70 letech

Vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskutečnílo na slavnostním zahájení v Ottenderfově domě ve Svitavách a zahájení výstavy a seminář se členy poroty se uskutečnil v Městském muzeu Svitavy.

V rámci vyhlášení výsledků soutěže předala ředitelka odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR PhDr. Zuzana Malcová Cenu Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti audiovizuálních a výtvarných aktivit za rok 2014 za celoživotní činnost v amatérské fotografii MVDr. Rudolfu Němečkovi.

Práce poroty – od leva Vítězslav Krejčí,
Petr Vilgus, Josef Ptáček, Milan Sedláček,
Zuzana Školudová, Rudolf Němeček,
Věra Matějů, Jana Neugebaurová,
Dagmar Schulzová a Jaroslav Šimon

Setkání fotoklubů– Josef Ptáček vede seminář
autor Milan Sedláček

Celkový pohled na sál při předávání cen.
Autor Pavel Kristián

Protože posláním soutěže má být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí a Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie, lze říci, že letošní ročník tyto cíle splnil. O tom svědčí i zamyšlení předsedy poroty Josefa Ptáčka, který v úvodu katalogu mimo jiné konstatuje: „V každé kategorii se najdou díla inspirativní a dobře zvládnutá, ale i zcela opačná. Je to vzrušující a často i zábavné, jak se někdy liší i názory porotců. Jedno je ale jisté. Přibývá fotografií vědomě vytvořených a s předem známým výsledkem. Tedy vědomě tvořených. Naopak ubývají náhodně vytvořené fotografie. Je to dobrý signál. Autoři mají tendenci oslovovat, vzbuzovat emoce a fotografie předkládat ve znamenité konečné úpravě. Našli se však i tací, co zaslali fotografie na kancelářském papíru, několikrát přeložené, nedbalé. Nejhorší však je, že na nich ani nebylo co obdivovat. Žádná postkonceptuální erupce, ale bída a snad i pohrdání tím, čeho si jiní tak důstojně považují. Velmi obtížně se však nacházely i fotografie vynikající. Převládala silná a poměrně vyrovnaná skupina lepšího průměru. To platí pro všechny kategorie. Za pozornost stojí i soubory zúčastněných fotoklubů. Často skvělé fotografie vedle děl průměrných až slabších. Je zřejmé, že fotoklubům chybí kurátorské zázemí i základní platforma školení. Nemyslím tím, aby se učili, jak se co dělá. Myslím na všestranný rozvoj osobností. Fotografii je potřeba nejen vytvořit, ale umět ji i zpětně číst. Záleží jen na chtění a vůli autorů.“

Toto zamyšlení by nás mělo inspirovat k tomu, abychom se na příští ročník Národní soutěže začali odpovědně připravovat již nyní (podmínky budou vyhlášeny v září), abychom se vyvarovali chyb letos nám vytýkaných a těšili se na setkání v květnu příštího roku.