O konzervatoři

Motto

Loutkové divadlo je specifickým fenoménem české národní kultury. Specifikem českého loutkového divadla vždycky byly a dodnes zůstávají: silné divadelně sdělné téma, přitažlivé výtvarné zpracování, loutkářská dovednost, týmová spolupráce a v neposlední řadě i humor.

Zaměření loutkářské konzervatoře

„Loutkářská konzervatoř“ je určena všem, kteří jsou okouzleni loutkovým divadlem. Nezáleží přitom, zda nějakou loutkářskou zkušenost mají, nebo ne. Hlavním cílem je hledání a objevování možností loutkového divadla jako jedné z alternativ současného moderního umění se zaměřením na praktickou realizaci. V rámci jednotlivých setkání se frekventanti budou zabývat všemi divadelními komponenty, hereckou, vizuální, zvukovou i diváckou složkou. Součástí vzdělávání bude i nezbytné poznávání divadelní teorie, loutkářské tradice a její historie, ale také sledování současné tvorby českých i zahraničních loutkářů.

Cyklus je vhodný pro herce, režiséry nebo vedoucí loutkářských amatérských souborů a další zájemce z řad pedagogů mateřských a základních škol či pracovníků volného času dětí a mládeže.

Rozsah loutkářské konzervatoře

Jde o dvouletý cyklus, který začíná v sudém roce. Každý ročník „Loutkářské konzervatoře“ se uskuteční v sedmi víkendových setkáních (od pátečního podvečera do nedělního poledne) a v šestidenním soustředění v rámci festivalu Loutkářské Chrudimi.

Náplň loutkářské konzevratoře

Jednotlivá setkání budou naplněna především praktickou tvorbou zaměřenou na rozvoj dovedností spojených s realizací divadelní inscenace a budou doplněna teoretickými přednáškami z následujících oblastí: loutkářské historie, dramaturgie, režie, scénografie a hudby; dále návštěvami vybraných divadelních festivalů a představení (nebo sledováním jejich videozáznamů); setkáváním s tvůrci a praktickými tvůrčími aktivitami samotných účastníků pod vedením zkušených lektorů. Výsledky ročníku mohou být prezentovány v rámci Loutkářské Chrudimi.

Lektoři loutkářské konzervatoře

Významní tvůrci profesionálního, nezávislého i amatérského loutkového divadla.