30. NÁRODNÍ SOUTĚŽ AMATÉRSKÉ FOTOFRAFIE • SVITAVY 2010

30. národní soutěž amatérské fotografie skončila.

(Soutěžní i oceněné fotografie, včetně fotografií ze slavnostního závěru naleznete zde)

Zakončení tohoto ročníku odpovídalo tomu, že soutěž slavila 40 let od založení.
Již v pátek 14. května se ve Svitavách sešlo 47 přátel fotografie, aby v Kulturním centru Fabrika spolu s organizátory soutěže a představiteli Svazu českých fotografů hovořili nejen o pokračování Národní soutěže, ale i o činnosti jednotlivých fotoklubů. Setkání se zúčastnily fotokluby Kontakt Hodonín, Alfa Pardubice, Jablůnkov, 1.ČKFA Nekázanka, Svitavy, Lanškroun, Hronov a Sdružení Trefos Třebíč. V průběhu večera zástupci fotoklubů prezentovali na CD svou činnost, nad fotografiemi diskutovali s členem poroty Miroslavem Huckem a jeho paní a v neposlední řadě navazovali nové kontakty. V průběhu večera Ing. Marcela Řezníčková informovala o novinkách, které připravila FOMA Bohemia.

V sobotu 15. května se v „Červeném domě“ sešlo 178 fotografů, aby se dověděli, kdo letos patřil k oceněným. Po kulturní vložce, kdy zahráli mladí z místní ZUŠ, předseda poroty prof. Miroslav Vojtěchovský spolu s ředitelem SKS Svitavy Petrem Mohrem předal ocenění těmto fotografům:

V kategorii do 21 let:

A01

1.cena – Vladimír Novák – Po schodech vodopádu
2. cena – Jana Kovářová – Letní lehkost bytí
3. cena – Hana Kratochvílová – Let’s go
Čestné uznání – Uruba David – Knihovna

A02

1. cena – Tomáš Fišer – Destrukce
2. cena – Marek Pitaš – Jedinečný
3. cena – Veronika Michlová – Dirková komora

V kategorii nad 21 let:

A 1

1. cena – Jitka Rjašková – soubor Prvňáčci  
2. cena – Zdeněk Imrich – soubor Sídlištní de(kom)prese 
3. cena – Daniel Hlaváč – soubor Lidé Afghánistánu
Čestné uznání – Jan Pakosta – soubor Skleníky
Milan Dvořák – Tady kráčela

A 2

1. cena – Eva Stanovská – soubor Podivné bytosti
2. cena – Jan Parma – Oči
3. cena – Ema Cimburková – Jezerní krajina
Čestné uznání – Jarmila Šmerhová – Pekelný stroj

Kategorie K. H. Mácha – Kateřina Göttlichová – soubor Máj

Kolektivy B

1. cena – fotoklub Alfa Pardubice – Periferie našeho města
fotoklub Gymnázia Svitavy – soubor Podzim života
2. cena – fotoklub 1. ČKFA Nekázanka – soubor Střípky z pouti
3. cena – fotoklub Okamžiky Zlín – soubor INKOGNITO
Čestné uznání – FISAIC – Foto – soubor Banat Rumunsko

Cena Foma černobílá fotografie – Eva Stanovská – soubor V hlavní roli židle
Cena senátora Václava Koukala – Eva Stanovská – soubor Stromy ve městě
Cena starosty Svitav J. Brýdla – Pavel Snoha – soubor Traktor
Cena časopisu FotoVideo – David Papánek – 44. mezinárodní festival K.V.
Cena ředitele SKS Svitavy Petra Mohra – Jarmila Kacarová – za snímky „Za oponou“, „Derniéra“ a „A co děti“
Cena Impuls Hradec Králové – Pavla Vrbová – za snímky Stáří a Mládí
Cena Svazu českých fotografů – Dušan Kimmer – za snímky „Z Podluží I“ a „Z Podluží III“

(Soutěžní i oceněné fotografie, včetně fotografií ze slavnostního závěru naleznete zde)

Zahájení výstavy oceněných fotografií 30. národní soutěže amatérské fotografie 2010 se uskutečnilo v Městském muzeu a galerii. Po krátkém úvodu následovala komentovaná prohlídka výstavy, kde se do hodnocení zapojili jak členové poroty, tak i lektoři PhDr. Zuzana Školudová z Národního Osvětového centra Bratislava, Boguslav Michnik z domu kultury v Klodsku i profesor Ludvík Baran. Od 12 hodin se potom v Schindlerově sále uskutečnil seminář, který vedl profesor Miroslav Vojtěchovský.

Po jeho skončení se většina účastníků přesunula do Kulturního centra Fabrika, kde byly připraveny fotografické výstavy slovenského AMFA, fotoklubu Jablůnkov a místního fotografa Sychry, ale byl zde plný i velký sál, kde byly „na šňůrách“ fotografie účastníků pátečního setkání. Zajímavý byl i informační stánek firmy FotoŠkoda, kde se účastníci dověděli o nabídce této firmy.

V 15 hodin pak nastal další vrchol letošního setkání. Za přítomnosti více než 60 přítomných včetně delegace Ministerstva kultury v čele s ministrem profesorem Václavem Riedlbauchem, bylo v prostorách výstavy v Městském muzeu vše připraveno k ocenění prof. Ludvíka Barana. Po úvodu, kdy na klavír zahrála Jana Kovářová a ředitelka muzea Mgr. Blanka Čuhelová přivítala ministra kultury, předsedkyně Svazu českých fotografů PhDr. Věra Matějů krátce zhodnotila přínos Ludvíka Barana pro amatérskou fotografii.

Ministr kultury potom poděkoval oceněnému za celoživotní dílo a předal mu Cenu Ministerstva kultury ČR v oboru zájmových uměleckých aktivit pro rok 2010 obor audiovizuální a výtvarné aktivity. Ve svém poděkování Ludvík Baran mimo jiné ocenil snahu amatérských fotografů o zachycení současnosti a popřál amatérské fotografii úspěchy i v dalších letech.

Po ukončení této části pokračovala prohlídka výstav v Kulturním centru Fabrika, kde profesora Riedlbaucha u fotografií „na šňůrách“ zaujala tvorba mladých svitavských fotografů.

Účastníci setkání se shodli, že 30. ročník Národní soutěže byl zdařilý. Úroveň zejména oceněných fotografií ukázala zvyšující se kvalitu, velmi dobře bylo hodnoceno setkání fotoklubů i vlastní průběh sobotních akcí. Velké poděkování patří prof. Vojtěchovskému za velmi zajímavou a přínosnou přednášku na pořádaném semináři.

Nezbývá tedy než začít připravovat 31. ročník a udělat vše pro to, aby byl minimálně tak zdařilý jako ten letošní.

Milan Sedláček