Příručka k tématu kulturního povědomí a vyjádření

NIPOS právě vydává Příručku k tématu kulturního povědomí a vyjádření, která přináší soubor doporučení a široké spektrum zahraničních příkladů postupů, metod, systémových opatření a programů týkajících se této klíčové kompetenci pro celoživotní učení. Věříme, že tato příručka bude inspirovat představitele veřejné správy, politiky a kulturní vzdělávací organizace nejen k promýšlení nových způsobů podpory kultury a umění a s nimi souvisejícího vzdělávání, ale také ke vzájemné spolupráci.

Publikace je zkrácenou verzí původní publikace, kterou vytvořila skupina expertů z členských zemí Evropské unie v rámci tzv. otevřené metody koordinace v letech 2014-2015 k tematice kulturního povědomí a vyjádření. Ta souvisí s prioritami Pracovního plánu pro kulturu ve dvou cyklech – Cultural diversity, intercultural dialogue and inclusive Europe a Accessible and inclusive culture. Autoři příručky se zaměřili hlavně na propojení jak oblasti kultury, tak školství.

V českém překladu přinášíme upravené Shrnutí příručky, celou kapitolu Doporučení a vybrané příklady včetně podrobných informací týkajících se jejich organizačního modelu, doby trvání. Předkládáme na jedné straně obecná doporučení, na straně druhé jednotlivé příklady z praxe. Jde o spojené oblasti: doporučení byla formulována na základě konkrétních příkladů, které zase souvisejí s  principy a strategiemi, často obecně definovanými na národní a evropské úrovni.

Právě tvorba politických strategií a dobrá praxe jsou základními koncepty, kterými lze uchopit smysl shrnutých návrhů i celé příručky, a je pro rozvoj klíčových kompetencí (nejen) kulturního povědomí a vyjádření naprosto zásadní. Zde představená doporučení si lze rovněž vyložit jako návrhy pro dobrou politiku a tvořivou praxi. České vydání příručky připravil Útvar koncepcí a metodiky NIPOS.

Publikace ke stažení

TZ ke stažení

 

Kontakt:

PhDr. Jindřiška Gregoriniová

Útvar koncepcí a metodiky NIPOS

T: 221 507 949

E: gregoriniova@nipos-mk.cz