29. národní soutěž amatérské fotografie 2009 skončila

29. ročník národní soutěže, který z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, pořádal  NIPOS, útvar Artama ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy, SAK IMPULS Hradec Králové, Svazu českých fotografů a Společnosti přátel fotografie se uzavřel 9. dubna 2009, kdy porota provedla vyhodnocení zaslaných fotografií.                  

 

 

Soutěž v loňském  roce byla vyhlášena ve čtyřech kategoriích:

 

A0: pro autory do 20 let, jejichž fotografie (na stejné téma jako  kategorie A1 a A2)

       byly oceněny na postupové fotografické soutěži Náchodská Prima sezona nebo Junior

 

A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu

       (bez ohledu na techniku záznamu)

 

A2: pro autory bez rozdílu věku – téma experiment – fotografie jako fikce

       (bez ohledu na to, jestli k montáži bylo použito digitální nebo analogové či obou těchto technik)                                                                                     

 

B: soutěž kolektivů.

 

 Stejně jako v minulém roce i letos předcházelo jednání poroty vyhodnocení mládežnických soutěží, to znamená fotografické části Náchodské Prima sezony a soutěže Junior SČF 2008. V Náchodě 8. dubna porota hodnotila v soutěži Náchodská Prima sezona 180 fotografií od 90 autorů a 2 kolektivů,  v soutěži Junior 113 fotografií od 23 autorů a 1 kolektivu.

 

 

 

Ve fotografické části Náchodské Prima Sezony porota ocenila tyto soutěžící:

 

V kategorii A01:

1. cenu  Pavlu Juříkovi z Gymnázia Svitavy

2. cenu  Adéla Boučková z Gymnázia Turnov

3. cenu Lea Pírová ze SŠ propagační Velké Poříčí

3. cenu Lucie Rýdlová ze SŠ propagační Velké Poříčí

 

Čestné uznání:

Denisa Kašparová ze SŠ propagační Velké Poříčí

Hana Kratochvílová z Gymnázia Svitavy

 

 

V kategorii A02:

1. cena Lubomír Venhoda ze SŠ stavební Třebíč

2. cena Petr Tvarůžek ze SŠ stavební Třebíč

3. cena Martina Brožková z Gymnázia Turnov

 

Čestné uznání:

Karolina Jedličková ze SOŠ Veselí nad Lužniccí

 

 

V kategorii B:

1. cena Gymnázium České Budějovice

 

Čestné uznání:

Gymnázium Svitavy.

 

 

Je zajímavé sledovat vývoj této soutěže středoškoláků. Je velmi potěšující zvýšený zájem o tento obor. Studenti pracují s kvalitnější technikou, která jim umožňuje lépe ztvárňovat jimi zadané téma. Musíme však také poctivě říci, že úroveň a vyspělost autorů je různá.

 

 

U mnohých bylo na zaslaných pracích patrné, že se hledají, zkoušejí různá témata, která je budou bavit a ve kterých mohou být v budoucnu dobří. V sérii pěti fotografií od jednoho autora byla zaslána tři různá témata a v nich byly fotografie velmi dobré, ale také špatné, jak kompozičně, tak i zpracováním. Naopak někteří autoři, kteří si již touto anabází hledání prošli, zaslali fotografie již jednoznačně stylizované, námětově a zpracováním čisté a velmi čitelné.

 

Výše již popsaný zvýšený zájem se projevil konkrétně na třídením pracovním setkání fotografů v průběhu konání festivalu NPS 2009. Po uvedené dny se seminářů a workshopů zúčastnilo průměrně 18 studentů (celkem 50 účastníků), kteří měli možnost diskutovat a prakticky zkoušet a pracovat pod vedeních tří odborníků v uvedeném oboru. V čele lektorského týmu stál prof. Ludvík Baran, který měl nosný program pro studenty na portrét člověka. Dalšími členy lektorského týmu byl Milan Sedláček a Vlasta Balcar, každý z nich specialista na jinou oblast uvedeného tématu.

 

V programu nebylo opomenuto na rozbor vystavených fotografií. Ke každé fotografii zúčastněných studentů na semináři se mluvilo. Pan profesor provedl kritický rozbor a studenti měli možnost o fotografiích s lektory diskutovat. Dále se hovořilo i o fotografiích vystavených jiných autorů a fotografiích dovezených jednotlivými účastníky.

 

Vyvrcholením třídenní práce studentů byla instalace vytištěných prací z workshopu z předchozího dne. Studenti sami výstavu připravili, nainstalovali a zároveň rozhodli

o rozložení svých fotografií na předem určeném výstavním prostoru. Toto bylo závěrečné téma pracovního soustředění. Nakonec bylo provedené slavnostní zahájení této výstavy, která byla k vidění v recepci hotelu „BERÁNEK“ v  Náchodě.

 

 

 

V soutěži „Junior SČF 2008″, určené mladým do 21 let , které se účastnilo 23 autorů a 1 kolektiv se 113 fotografiemi, porota udělila tyto ceny:

 

V kategorii A01:

1. cenu  Pavlu Juříkovi ze Svitav za soubor snímků „Cesta z pekla“

1. cenu  Monice Slezákové z Nivnice za snímky „Hrášek“ a „Papíry“

2. cenu  Martinu Lysákovi z Lukova za snímek „Pasáž“

2. cenu  Tereze Hamplové z Prahy za snímek „Duše kytary“

3. cenu  Antonínu Dománkovi z Liberce za snímek „Mistrovství 1″

 

Čestné uznání:

Štěpán Holčíma z Rožnova pod Radhoštěm za soubor snímků „Stále kupředu“

Vladimír Novák z Bruntálu za  foto „Kdysi dávno“

 

 

V kategorii A02: (Porota se rozhodla ocenit pouze druhé místo)

2. cena  Tomáš Capil z Vizovic za snímky „Duchové“.

 

 

V kategorii kolektivů byl za soubor „Vztahy“ oceněn kolektiv SOUT Přelouč.

 

 

 

 

Porota Národní soutěže se sešla ve Svitavách 9. dubna 2009 ve složení:

PhDr. Věra Matějů, předsedkyně; členové – Mgr. Milan Báča, Mgr. Jaroslav Šimon, Mgr. Miroslav Zaťko, Ing Marcela Řezníčková a pan Miroslav Hucek.

Porota hodnotila 1 113 fotografií od 138 autorů a 12 kolektivů.

 

Pro srovnání a jako doklad, že soutěž má pokud jde o počet hodnocených fotografií stálou úroveň, je přehled za poslední čtyři roky.

 

  2005 2006 2007 2008 2009
Počet účastníků 180 133 171 164 165
Počet fotografií 709 914 927 1106 1113
Počet kolektivů 9 9 5 10 12

                                                                                                                                                                             

                                          

Pokud jde o jednotlivé kategorie, je jejich obsazení následující:

 

Kategorie 

 

Počet autorů

 

Počet fotografií


A0

 

18

 

113

(jde o vybrané fotografie z postupových soutěží)

A1

 

107

 

733


A2

 

40

 

107


B

 

12

 

160


 

 

 

 

 

Porota se rozhodla ocenit následující autory:

 

Kategorie A0:

       Jan Cakl – České Budějovice, Martina Brožková – Frýdštejn, Pavel Juřík – Svitavy

 

Kategorie A1:

       Zdeněk Dvořák – Znojmo, Radek Severa – Hodonín, Zdeněk Tichý – Praha

 

Kategorie A2:

       Viktor Sýkora – Hýskov, Pavel Šedivý – Praha, Libor Ludvíček – Litomyšl

 

Kategorie B:

       Fotoklub Svitavy – soubor fotografií „Řemeslo má zlaté dno“

 

                       

Další ocenění: Lubomír Venhoda – Třebíč, Eva Stavovská – Chrudim, Jiří Durdík – Praha, Fotoklub Gymnázia České Budějovice, Fotoklub Alfa – Pardubice, Viktor Sýkora – Hýskov, Josef Mühldorf – Praha, Martin Lysák – Lukov, Irena Helmová – Praha, Pavel Snoha – Svitavy, Zdeněk Tichý – Praha, Jaroslav Petráš – Pňovice.

 

 

Ocenění byla  předána  při slavnostním vyhlášení výsledků a zahájení výstavy oceněných a vybraných fotografií, které se uskutečnilo v sobotu 16. května 2009 v Ottendorferově domě ve Svitavách v 10 hodin. Účast kolegů fotografů i dalších příznivců byla stejně jako v předcházejících létech velká. Sešlo se více než 130 lidí.

 

Jak je v posledních létech již pravidlem, byl vydán katalog obsahující oceněné snímky a jeho součástí je i CD se všemi fotografiemi, které jsou na výstavě.

 

Letošní výstava je obohacena i o zajímavou kolekci nizozemských fotografů a kolekci vítězných prací ze slovenské soutěže AMFO. V rámci semináře vystoupil předseda nizozemského Svazu fotografů pan Frank Boote a člen poroty Mgr. Miroslav Zaťko, který pohovořil o slovenském AMFU.

 

Fotografie, které letos posuzovala porota 29. ročníku národní soutěže amatérské fotografie, reprezentují  vývoj v této oblasti v posledním roce. Je možno konstatovat stejně jako v mládežnických kategoriích, že zájem o amatérskou fotografii se stále zvyšuje. I úroveň hodnocených a následně vystavených fotografií svědčí o tom, že současná generace fotografů sice zvládá jak výběr námětů, tak technickou stránku zpracování, chybí jí však dostatečná teoretická příprava a sebereflexe, což má za následek v mnoha případech značně nevyrovnanou kvalitu zaslaných snímků, jak na to upozorňuje v úvodním článku letošního katalogu předsedkyně poroty PhDr. Věra Matějů.

 

Výstavní kolekce bude od 28. srpna letošního roku vystavena v Kulturním domě Vltavská, a následně v Pardubicích, Hradci Králové a Banské Bystrici.

 

 

Za pořadatele Milan Sedláček