S.M.A.D. 2016

Setkání mladých amatérských divadelníků 2016
Dílna Šrámkova Písku – ŠUMPERK 2016
12.–21. srpna 2016
                    

Dílna je určena mladým lidem s aktivním zájmem o divadlo. V průběhu týdne se účastníci seznamují s netradičními a hraničními obory a tendencemi amatérského divadla. Účastníci mají možnost pracovat po dobu osmi dnů ve skupině vedené profesionálním lektorem na předem určeném tématu. Akce je zakončena společným vystoupením všech tříd. Setkání je doprovázeno inspirativními vystoupeními. Šumperská dílna je jednou z mála platforem pro setkávání a vzájemnou inspiraci českých a slovenských divadelníků, programově se věnuje jejich společné práci a soužití obou kultur se společnými kořeny.

Dílnu pořádají pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana NIPOS-ARTAMA a Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s. ve spolupráci s Městským divadlem, Střední zdravotnickou školou a MÚ v Šumperku. Projekt se uskuteční s finanční podporou Ministerstva kultury a města Šumperka.

TERMÍN: 12.–21. 8., uzávěrka přihlášek 15. 7. 2016. Příjezdy: v pátek 12. srpna 2016 do večera, odjezdy: v neděli 21. srpna 2016 ráno, vlastní dílna: 8 dní mezi tím. Nutná účast PO CELOU DOBU dílny včetně závěrečné prezentace!

VĚKOVÝ LIMIT: 17–35 let, výjimky směrem nahoru jsou možné, pod 17 let pouze ve výjimečných případech na základě dohody. S sebou: pohodlné oblečení, hudební nástroje, nápady a zvláštnosti (individuální požadavky lektorů jsou uvedeny u anotací jednotlivých tříd).

KURZOVNÉ:
2 500 Kč (kurzovné, ubytování v domově mládeže v postelích a s určitou mírou soukromí – 3–4 osob na pokoji) – doprava a strava za vlastní; 
1600 Kč (kurzovné, ubytování v domově mládeže ve spacáku a na vlastní karimatce) – doprava a strava na vlastní náklady. Jen po ústní dohodě s A. C., počet míst je omezen.
1 000 Kč (kurzovné, bez ubytování – vhodné pro místní či ty, kteří mají v Šumperku možnost bydlet u známých) – doprava a strava za vlastní.

PŘIHLÁŠKY: zašlete Aleně Crhové e-mailem na adresu crhova@nipos-mk.cz nejpozději do 15. července 2016. 
INFORMACE: Alena Crhová, tel.: 221 507 968, 604 569 781, Karel Tomas: 221 507 932, 603 480 111.
 

PŘEHLED SEMINÁRNÍCH TŘÍD

Třída A – OPERETA: druh, který se stal žánrem
Lektoři: Lukáš Rieger – herec, pedagog herectví JAMU Brno a Miroslav Ondra – herec, dramaturg, pedagog muzikálového herectví a hudebník
Přehlídka žánrových klišé divadelního druhu, který je na ně nejen nejbohatší – ale stal se i jejich synonymem. Budeme vybírat a zkoumat typické situace a postavy, které se v klasických operetách běžně opakují. Naším prvotním cílem bude odhalení jejich prvků
a zákonitostí do té míry, aby bylo možné je alespoň v základních obrysech herecky uchopit a ztvárnit. Během práce se však pochopitelně zamyslíme i nad smyslem a významem operety jako takové – a jejími přesahy mimo divadelní jeviště.
Požadavky: Nemusíte umět zpívat. Nemusíte umět tančit. Nemusíte umět hrát. Máte-li však přesto k čemukoliv z toho vztah, využijeme toho! Umíte-li hrát na jakýkoliv hudební nástroj, vezměte si ho s sebou. Přečtěte si alespoň jedno libreto k libovolné operetě (napsané do roku 1930). Přivezte si alespoň jednu typickou část kostýmu.
Zamyslete se nad tím, co je pro operetu charakteristické a proč byla ve své době tak populární. Další konkrétní úkoly dostanete e-mailem.

Třída CV (30+) – SVATBA nebo SVATBA?
Lektor: Václav Klemens – režisér a pedagog
Dílna pro herecky ostřílené amatéry (věkový limit pro účastníky je zde směrem nahoru mírně rozvolněn…). Herecká třída nastuduje aktovku Bertolta Brechta, nebo Antona Pavloviče Čechova. O volbě textu bude rozhodovat složení a zaměření hereckých seminaristů – konfrontace vyznavačů Brechta a Stanislavského! Ale může se také stát, že Čechov se bude inscenovat po brechtovsku a naopak. Dílna je určena pro 9–10 seminaristů, mezi nimiž by měli převažovat muži.
Požadavky: Účastníci dílny si přečtou obě aktovky: B. Brecht: Maloměšťácká svatba a A. P. Čechov: Svatba.

Třída G – INTERNETOVÝ ANALFABETISMUS (autorské divadlo)
Lektor: Patrik Lančarič – divadelní a filmový režisér
Kdysi umělo číst a psát jen určité množství vzdělaných lidí. Většina byla nevzdělaná, neboť vzdělání nebylo dostupné všem. Byli to analfabeti. Dnes už umí číst a psát téměř každý a analfabetismus je ojedinělou výjimkou nebo problémem zemí třetího světa. Minimální část lidí v našem světě má základní vzdělání, většina má vzdělání střední nebo vysoké. Do hry vstoupil internet. Lidé ho denně používají, čtou a píší tam, co se jim zachce. Svobodně.
Bez jakýchkoliv pravidel se v chaosu a zmatku ocitla všechna moudrost světa společně, se všemi bludy světa. Aby se v tom člověk vyznal, nestačí, že umí číst a psát. Této neschopnosti vyznat se v chaosu informací říkáme internetový analfabetismus. Tak jako se člověk, který neumí číst, stane lehkou obětí podvodu, stejně tak člověk, který neumí rozpoznat relevantní informaci od bludů a nesmyslů, je lehkou obětí podvodů a lží. Tak jako člověk, který neumí psát a je odkázaný na někoho, kdo psát umí, stejně tak člověk, který neumí rozlišovat relevantní informace, je odkázán na toho, kdo to umí. Ale stejně je v obou případech lehkou obětí podvodu. Musí se naučit číst a psát.
Co všechno způsobuje internetový analfabetismus? Kolik z nás je internetových analfabetů? Co všechno nám hrozí? Proč nevěříme cokoliv cizímu člověku, ale věříme tomu, co čteme od cizích lidí na internetu? Divadlo je ideální prostor k tomuto vážnému tématu.

Třída H – PANTOMIMA, GROTESKA A KRÁTKÉ VIDEO
Lektor: Michal Hecht – mim, režisér a pedagog na volné noze
Účastníci se v první části semináře seznámí se základy pantomimy, akrobacie (technika pádů), jevištního pohybu a dramatizace příběhů do „neverbálna“. Čeká je náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže.
V druhé části se pokusí získané dovednosti použít k natočení krátkých grotesek moderní formou („youtubácké skeče“, ale beze slov). Seminaristé se seznámí
s procesem vzniku krátkého němého videa – námět, scénář, režie, kamera, hraní před kamerou a výsledný střih.
Požadavky: Prosím proto všechny účastníky, aby si s sebou přivezli kamerovou techniku (stačí mobil, foťák nebo dokonce i kamera) a notebooky pro realizaci střihu (používat budeme jednoduché, zadarmo stahované střihací programy).