27. NF NKST 2017 – propozice

Propozice ke stažení ve formátu rtf NF NKST 2017

 

27. NÁRODNÍ FESTIVAL NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH A SYMFONICKÝCH TĚLES 2017

13.–14. května 2017   Příbor, klášter a kulturní dům
3.–4. června 2017       Bučovice, zámek – dlouhý sál a Slavkov u Brna, zámek
24. září 2017                 Stěžery (XVIII. svatováclavský koncert), kostel sv. Marka
17. října 2017                Trmice, zámek
27. listopadu 2017      Hradec Králové, sál Filharmonie

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Komorním orchestrem Kopřivnice, Komorním orchestrem Arthura Nikische, Kruhem přátel umění evangelisty sv. Marka ve Stěžerách u Hradce Králové, Uměleckou agenturou ARTEP a centrem podpory uměleckých aktivit IMPULS Hradec Králové.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
Národní festival umožňuje prezentaci výsledků práce všech typů neprofesionálních komorních a symfonických těles z Čech a Moravy. Jeho posláním je přispět k rozvoji a propagaci tohoto druhu neprofesionální činnosti, která má v Čechách a na Moravě velkou tradici.
Festivalové koncerty se uskuteční v šesti místech České republiky tam, kde existuje pořadatelské zázemí a pracuje neprofesionální orchestr nebo komorní těleso. V každém místě se na pořádání sdružují síly a prostředky řady subjektů, od krajských a městských úřadů, kulturních institucí či organizací regionu až po organizátory jiných hudebních akcí včetně sponzorů. Tato koncepce přináší rovněž inspiraci a podněty pořadatelským místům a rozvíjí jejich organizátorskou a kulturní vyspělost. V tomto smyslu je festival významným obohacením místní kultury.
Dramaturgie festivalu doporučí inspirativní okruh jubilujících autorů, který je neprofesionálním souborům blízký a podpoří vyvážené zařazení méně frekventovaných děl. Neopomene však uvádění skladeb soudobých českých tvůrců, které se staly významným prvkem zkvalitňujícím celkovou úroveň této neprofesionální oblasti.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Účastníky festivalu (neprofesionální komorní orchestry, symfonické orchestry, malá tělesa i sólisty) oslovuje odborná rada komorní a symfonické hudby NIPOS-ARTAMA. Vybrané orchestry předkládají na přihlášce svůj repertoár, ze kterého odborná rada KSH vybírá a sestavuje dramaturgii jednotlivých koncertů.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Soňa Hanzalová, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21, Praha 2, tel.: 221 507 962, e-mail: hanzalova@nipos-mk.cz, www.artama.cz

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Zahajovací etapou
Národního festivalu 2017 je pověřen Komorní orchestr Kopřivnice (org. pracovnice Libuše Volná). Koncert, který bude rozložen do dvou dnů, se bude konat v Klášteře Příbor (sobota) a v Kulturním domě Příbor (neděle).

Spolupořadatelem 2. etapy NF bude Komorní orchestr Arthura Nikische (uměl. ved. Jan Sáraz). I tato etapa bude rozložena do dvou dnů. Sobotní koncert se uskuteční v zámku Bučovice, kde mají koncerty již několikaletou tradici, nedělní v zámku Slavkov.

Spoluorganizátorem 3. etapy bude KPU – Kruh přátel umění evangelisty sv. Marka ve Stěžerách u Hradce Králové, předseda Oldřich Miška. Tato etapa bude pojata jako XVIII. svatováclavský koncert.

Umělecká agentura ARTEP (Roman Dietz) se ujme 4. etapy NF a zahrne ji do koncertní sezóny zámku Trmice 2017/2018. Koncert, který se bude konat v kamenném sále zámku, celou sezónu zahájí.

Centrum podpory uměleckých aktivit IMPULS Hradec Králové spolu s Jaromírem Křováčkem (UHK) se bude podílet na organizaci závěrečné 5. etapy NF, která se bude konat v sále Filharmonie Hradec Králové.

Festivalových koncertů bude využito k rozborům práce zúčastněných těles. Poznatky z těchto rozborů se stanou podkladem pro obsahovou orientaci vzdělávacích akcí oboru.

Rozložení festivalu a jeho programové náplně

I. etapa
13.–14. 5. 2017  Příbor (klášter, KD) – zahajovací koncert
Spoluorganizátor: Komorní orchestr Kopřivnice (Libuše Volná)

II. etapa
3. 6. 2017  Bučovice – zámek, dlouhý sál, 17.30
– festivalový koncert

4. 6. 2017  Slavkov u Brna – zámek, 17.00 – festivalový koncert
Spoluorganizátor: Komorní orchestr Arthura Nikische (Jan Sáraz)

III. etapa
24. 9. 2017  Stěžery, kostel sv. Marka
– festivalový koncert

XVIII. svatováclavský koncert
Spoluorganizátor: KPU (Kruh přátel umění evangelisty sv. Marka) ve Stěžerách

IV. etapa
17. 10. 2017  Trmice – zámek
– festivalový koncert (bienále)

Spoluorganizátor: umělecká agentura ARTEP (Roman Dietz)

V. etapa
27. 11. 2017  Hradec Králové – sál Filharmonie
– závěrečný festivalový koncert

Spoluorganizátoři: IMPULS Hradec Králové (Jaroslava Vydarená) a Jaromír Křováček

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní náležitosti festivalu roku 2017 jsou dány statutem festivalu schváleným Ministerstvem kultury. V případě ekonomických potíží může být program festivalu omezen nebo může být festival odvolán.


Zpracovala Soňa Hanzalová
NIPOS-ARTAMA, listopad 2016