NF NKST 2016

Propozice ke stažení ve formátu doc NF NKST 2016

26. NÁRODNÍ FESTIVAL NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH A SYMFONICKÝCH TĚLES 2016

19. května 2016                     Ústí n. L. – Severočeské divadlo 
4.–5. června 2016                 Bučovice, zámek a Kulturní dům v Letovicích
25. září 2016                          Stěžery u H. K. (XVII. svatováclavský koncert), kostel sv. Marka
1.–2.října 2016                      Boskovice – 12. Bienále flétnových souborů
25. října 2016                        Praha, České muzeum hudby (Karmelitská 2)

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Kulturním střediskem města Ústí n. L., Komorním orchestrem Arthura Nikische, Kruhem přátel umění sv. Marka ve Stěžerách u Hradce Králové a Portedem o. p. s. Praha. Partnerem je Národní museum – České museum hudby. 
 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
Národní festival umožňuje prezentaci výsledků práce všech typů neprofesionálních komorních a symfonických těles z Čech a Moravy. Jeho posláním je přispět k rozvoji a propagaci tohoto druhu neprofesionální činnosti, která má v Čechách a na Moravě velkou tradici.

Festivalové koncerty se uskuteční v šesti místech České republiky tam, kde existuje pořadatelské zázemí a pracuje neprofesionální orchestr nebo komorní těleso. V každém místě se na pořádání sdružují síly a prostředky řady subjektů od záštity krajských a městských úřadů, kulturních institucí či organizací regionu až po organizátory jiných hudebních akcí včetně sponzorů. Tato koncepce představuje rovněž inspiraci a podněty pro pořadatelská místa, neboť ozřejmuje jejich organizátorskou a kulturní vyspělost. V tomto smyslu je festival významným obohacením místní kultury.
Dramaturgie festivalu doporučí inspirativní okruh jubilujících autorů, který je neprofesionálním souborům blízký a podpoří vyvážené zařazení méně frekventovaných děl. Neopomene však uvádění skladeb soudobých českých tvůrců, které se staly významným prvkem zkvalitňujícím celkovou úroveň této neprofesionální oblasti. 
 

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Účastníky festivalu (neprofesionální komorní orchestry, symfonické orchestry, malá tělesa i sólisty) oslovuje odborná rada komorní a symfonické hudby při NIPOS-ARTAMA. Vybrané orchestry předkládají na přihlášce svůj repertoár, ze kterého odborná rada KSH vybírá a sestavuje dramaturgii jednotlivých koncertů.

Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Soňa Hanzalová, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21, Praha 2, tel.: 221 507 962, e-mail: hanzalova@nipos-mk.cz, www.artama.cz 
 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Zahajovací etapou Národního festivalu 2016 je pověřeno Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Koncert, který se bude konat v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem, bude věnován 60. výročí založení Bendova komorního orchestru Ústí nad Labem.

Spolupořadatelem 2. etapy NF bude Komorní orchestr Arthura Nikische (um. ved. Jan Sáraz). Etapa bude rozložena do dvou dnů. Sobotní koncert se uskuteční v zámku Bučovice, kde naše koncerty již mají několikaletou tradici, nedělní v Kulturním domě v Letovicích.
Spoluorganizátorem 3. etapy bude KPU – Kruh přátel umění sv. Marka ve Stěžerách u Hradce Králové, předseda Oldřich Miška. Tato etapa bude pojata jako XVII. Svatováclavský koncert.
Komorní orchestr Arthura Nikische pod vedením Jana Sáraze se ujme i 4. etapy NF, která je pojata jako XII. bienále Setkání flétnových souborů. Koncerty v sobotu proběhnou souběžně v zámku, Zámeckém skleníku, aule gymnázia a synagoze v Boskovicích. V neděli budou hrát soubory promenádní koncert na různých místech náměstí města Boskovice a v Zámeckém skleníku. K účinkování bude pozváno 10–15 flétnových souborů. Věková hranice není omezena (od dětí ve věku 6 let až po zkušené muzikanty).
PORTEDO o. p. s. se ujme poslední, 5. etapy NF, která se bude konat v Národním muzeu – Českém muzeu hudby v Praze, v Karmelitské ulici č. 2. Na koncertu se představí soubory ZUŠ i amatérské orchestry. ČMH bude naším partnerem.
Festivalových koncertů bude využito k rozborům práce zúčastněných těles. Poznatky z těchto rozborů se stanou podkladem pro obsahovou orientaci vzdělávacích akcí oboru. 

Rozložení festivalu a jeho programové náplně
I. etapa
19. 5. 2016  Ústí n. L. – Severočeské divadlo – zahajovací koncert

Spoluorganizátor: Kulturní středisko města Ústí n. L. (Marcela Bořutová)

II. etapa
4. 6. 2016  Bučovice – zámek, Dlouhý sál, 17.30 – festivalový koncert

5. 6. 2016  Letovice, 17.00 – festivalový koncert
Spoluorganizátor: Komorní orchestr Arthura Nikische (Jan Sáraz)

III. etapa
25. 9. 2016  Stěžery u H. K., kostel sv. Marka – festivalový koncert XVII. Svatováclavský koncert

Spoluorganizátor: KPU (Klub přátel umění sv. Marka) ve Stěžerách

IV. etapa
1.–2. 10. 2016  Boskovice (zámek, skleník, aula gymnázia, synagoga, náměstí) – festivalové koncerty 13. bienále flétnových souborů

Spoluorganizátor: Komorní orchestr Arthura Nikische

V. etapa
25. 10. 2016  Praha, ČMH, Karmelitská 2 – závěrečný festivalový koncert

Spoluorganizátor: PORTEDO o. p. s. (Robert Mimra) 
 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní náležitosti festivalu roku 2016 jsou dány statutem festivalu schváleným Ministerstvem kultury. V případě ekonomických potíží může být program festivalu omezen, nebo může být festival odvolán.
 

 

Zpracovala Soňa Hanzalová
NIPOS-ARTAMA, říjen 2015