25. OTEVŘENO

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA PANTOMIMY A POHYBOVÉHO DIVADLA

Mezikrajová postupová kola:
14. března 2020, Divadlo Drak, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové
15. března 2020, Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno
21. března 2020, Městské divadlo, Liberecká 5, 466 01 Jablonec n. N.
22. března 2020, Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň
24. – 26. dubna 2020, celostátní kolo Městské divadlo v Kolíně


I. VYHLÁŠENÍ PŘEHLÍDKY
Přehlídku vyhlašuje ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících) a NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), spolupořadatelem je Městské divadlo v Kolíně. Celostátní přehlídka probíhá pod záštitou České komise pro UNESCO, za finanční podpory Ministerstva kultury, kraje Jihomoravského, Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského. Statutárních měst Hradce Králové, Jablonec nad Nisou, Plzně a Městského úřadu v Kolín. Generální partner přehlídky je TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.

II. POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím a skupinám vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy a pohybového divadla. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimů a herců. Vzala si za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a divadla.

III. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídka je organizována dvoukolově. Poroty mezikrajových kol (v Hradci Králové, Ostravě, Brně, Plzni, a Jablonci n. N. ) doporučí účastníky/vystoupení do celostátního kola v Kolíně. Konečný výběr doporučených souborů provede (a oznámí doporučeným) přípravný výbor přehlídky OTEVŘENO. Přehlídka je určena především pro obory pantomima a pohybové divadlo. Zájemci o účast na přehlídce (na mezikrajových kolech) zašlou nejpozději do 6. března 2020 přihlášku poštou nebo e-mailem na adresu: ecpn@ecpn.cz). Každá přihláška musí obsahovat úplná data, jmenný seznam všech účinkujících včetně doprovodu. K přihlášce je třeba přiložit cca 8 řádek o souboru a 8 řádek o vystoupení + 1 ks foto v publikovatelné kvalitě (jako podklad k brožuře).
Účastníci, kteří postoupí do celostátního kola v Kolíně, budou vyrozuměni zpravidla během mezikrajové přehlídky, nejpozději však do týdne po skončení mezikrajové přehlídky. V přihlášce je nutné uvést e-mailovou adresu a telefon.

IV. ORGANIZACE PŘEHLÍDKY
Mezikrajové kolo Hradec Králové 
DIVADLO DRAK, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové
14. března 2020 (495 514 721, info@draktheatre.cz)

Mezikrajové kolo Brno
Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno
15. března 2020 (Josef Fiala, 608 635 578, barka@ligavozic.cz, www.divadlobarka.cz)

Mezikrajové kolo Jablonec nad Nisou
Městské divadlo, Liberecká 5/1900, 466 01 Jablonec nad Nisou
21.března 2020 (Ivo Cilich, 483 310 064, divadlo@divadlojablonec.cz)

Mezikrajové kolo Plzeň
Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň
22. března 2020 (Bc. Olga Ženíšková, 775 666 554, info@divadlodialog.cz)

Celostátní přehlídka Otevřeno v Kolíně 2020
Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557, 280 00 Kolín
24.–26. dubna 2020 (Luboš Růžička, 321 720 520, ruzicka@divadlokolin.cz)

V. ÚHRADY NÁKLADŮ ÚČASTNÍKŮ MEZIKRAJOVÝCH KOL
Cestovní náklady a stravné si hradí účastníci sami.

VI. ÚHRADY NÁKLADŮ ÚČASTNÍKŮ CELOSTÁTNÍHO KOLA V KOLÍNĚ Pořadatel hradí ubytování na dobu přehlídky podle aktuálního rozpočtu. Každý účastník zaplatí účastnický poplatek ve výši 100 Kč bez ohledu na délku pobytu. Pořadatel NEZAJIŠTUJE ANI NEHRADÍ STRAVNÉ. Každý účastník má volný vstup na akce přehlídky včetně inspirativních představení a Galaprogramu.

VII. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Přehlídky se může zúčastnit jednotlivec, skupina nebo jiná formace. Délka jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout limit 30 minut. Ve zdůvodněných případech je možné požádat písemně o výjimku. Rekvizity, kostýmy a dekorace pořadatelé NEZAJIŠTUJÍ. Zvláštní podmínky nebo technické potřeby je nutné domluvit s příslušným pořadatelem v místě. Technické zkoušky budou probíhat podle stanoveného rozpisu, který obdrží každý účastník přehlídky při registraci. Tento rozpis je pro účastníky závazný. Ve všech hracích prostorách je k dispozici běžné divadelní osvětlení, zvuková aparatura a běžné jevištní dekorace (stůl, židle). Jakékoliv jiné požadavky je nutno nahlásit předem písemně a současně domluvit s technikou divadla.

VIII. LEKTORSKÝ SBOR
Lektorský sbor mezikrajových i celostátního kola přehlídky je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, pohybovým divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou rozborový seminář a diskusi o předvedených představeních.

IX. INFORMACE
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 6. března 2020. Po uzávěrce přihlášek budou všem účastníkům obratem zaslány detailní informace (mj. místo a hodina mezikrajové přehlídky).

Přihlášky, dotazy a žádosti zasílejte na adresu: ECPN, Jindřich Zemánek, Vodova 35, 612 00 Brno, mobil: 603 450 739, fax: 541 211 389, e-mail: ecpn@ecpn.cz, www.ecpn.cz.

Informace: NIPOS-ARTAMA, P. O. Box 12 / Fügnerovo nám. 1866/5, 120 21 Praha 2, mobil: 603 480 111, tel: 221 507 932, e-mail: tomas@nipos-mk.cz.

Na přehlídce v Kolíně budou organizovány rozborové semináře po jednotlivých částech přehlídky. Jsou plánovány tři pohybové dílny. Pracovní dílny, diskuse a hodnocení jsou tlumočeny do znakového jazyka.

Přihláška_2020