24. NF NKST 2014 – propozice

Propozice ke stažení ve formátu doc – propozice_NFKST_2014
Dramaturgie ke stažení ve formátu doc – dramaturgie festivalových koncertů 2014

 

24. NÁRODNÍ FESTIVAL NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH A SYMFONICKÝCH TĚLES 2014

25. dubna 2014                      Ústí n. L., Obřadní síň W. Churchilla
21. května 2014                      Mladá Boleslav, Sbor husitských bratří
31. května – 1. června 2014    Ivančice, Bučovice zámek
28. září 2014                          Stěžery u H. K. (15. svatováclavský koncert), kostel sv. Marka
4.–5.října 2014                       Boskovice – zámek, skleník, aula, synagoga, náměstí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Ústí n. L., Mladoboleslavským komorním orchestrem, Kyjovským komorním orchestrem a Kruhem přátel umění sv. Marka ve Stěžerách u Hradce Králové.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
Národní festival umožňuje prezentaci výsledků práce všech typů neprofesionálních komorních a symfonických těles z Čech a Moravy. Jeho posláním je přispět k rozvoji a propagaci tohoto druhu neprofesionální činnosti, která má v Čechách a na Moravě velkou tradici.
Festivalové koncerty se uskuteční v šesti místech České republiky tam, kde existuje pořadatelské zázemí a pracuje neprofesionální orchestr nebo komorní těleso. V každém místě se na pořádání sdružují síly a prostředky řady subjektů od záštity krajských a městských úřadů, kulturních institucí či organizací regionu až po organizátory jiných hudebních akcí včetně sponzorů. Tato koncepce představuje rovněž inspiraci a podněty pro pořadatelská místa, neboť ozřejmuje jejich organizátorskou a kulturní vyspělost. V tomto smyslu je festival významným obohacením místní kultury.
Dramaturgie festivalu doporučí inspirativní okruh jubilujících autorů, který je neprofesionálním souborům blízký a podpoří vyvážené zařazení méně frekventovaných děl. Neopomene však uvádění skladeb soudobých českých tvůrců, které se staly významným prvkem zkvalitňujícím celkovou úroveň této neprofesionální oblasti.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Účastníky festivalu (neprofesionální komorní orchestry, symfonické orchestry, malá tělesa i sólisty) oslovuje odborná rada komorní a symfonické hudby při NIPOS-ARTAMA. Vybrané orchestry předkládají na přihlášce svůj repertoár, ze kterého odborná rada KSH vybírá a sestavuje dramaturgii jednotlivých koncertů.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Soňa Hanzalová, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21, Praha 2, tel.: 221 507 962, e-mail: hanzalova@nipos-mk.cz.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Zahajovací etapou Národního festivalu 2014 je pověřeno Městské kulturní středisko v Ústí n. L. vedené ředitelem Emilem Vraspírem. Koncert se bude konat v obřadní síni W. Churchila. MěKS, jako spolupořadatel, by chtělo vytvořit novou tradici komorních koncertů a zkusí uspořádat akci v tomto malém, ale pro nás novém prostoru.
Spolupořadatelem 2. etapy NF bude Mladoboleslavský komorní orchestr, který oslaví v tomto roce 50. výročí svého založení. Slavnostní koncert se bude konat ve Sboru husitských bratří v Mladé Boleslavi. Pozvání přijali houslista Václav Hudeček, dirigent Marko Ivanovič a moderátorka Jolana Voldánová.
Kyjovský komorní orchestr se ujme 3. etapy NF, která je rozložena do dvou dnů. Jeho umělecký vedoucí Jan Sáraz pozval k účasti tělesa jak z Prahy, tak z Moravy a Vysočiny. Sobotní koncert se uskuteční v Ivančicích, nedělní v zámku Bučovice, kde naše koncerty již mají tradici.
Spoluorganizátorem 4. etapy bude KPU – Kruh přátel umění sv. Marka ve Stěžerách u H. K. Tato etapa bude pojata jako XV. svatováclavský koncert. Na tomto koncertu bude účinkovat mimo jiné i flétnový soubor SYRINX (um. ved. Magdalena Tůmová Bílková), který slaví své 20. výročí vzniku.
Kyjovský komorní orchestr se ujme i poslední, 5. etapy NF, která je pojata jako XI. bienále Setkání flétnových souborů. Koncerty v sobotu proběhnou souběžně v zámku, zámeckém Skleníku, aule gymnasia a synagoze. V neděli budou hrát soubory promenádní koncert na různých místech náměstí města Boskovice a v zámeckém Skleníku. K účinkování bude pozváno 10–15 flétnových souborů, mezi nimi děti od 6 let, věková hranice není omezena.
Festivalových koncertů bude využito k rozborům práce zúčastněných těles. Poznatky z těchto rozborů se stanou podkladem pro obsahovou orientaci vzdělávacích akcí oboru.

Rozložení festivalu a jeho programové náplně
 I. etapa
25. dubna 2014Ústí n.L., Obřadní síň W. Churchilla – zahajovací koncert
Spoluorganizátor: Městské kulturní středisko Ústí n. L.

II. etapa
21. května 2014 – Mladá Boleslav, Sbor husitských bratří – slavnostní festivalový koncert
Spoluorganizátor: Mladoboleslavský komorní orchestr

III. etapa
31. 5. 2014 – Ivančice – 17.30
1. 6. 2014 – Bučovice – 17.00 – festivalové koncerty
Spoluorganizátor: Kyjovský komorní orchestr

IV. etapa
28. 9.2014 Stěžery u Hradce Králové, kostel sv. Marka 18.00 – festivalový koncert
Jubilejní XV. Svatováclavský koncert
Spoluorganizátor: KPU (Klub přátel umění sv. Marka) ve Stěžerách

V. etapa
4.–5. 10. 2014. – Boskovice, zámek, skleník, aula gymnasia, synagoga, náměstí
XI. bienále flétnových souborů
Spoluorganizátor: Kyjovský komorní orchestr

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní náležitosti festivalu roku 2014 jsou dány statutem festivalu schváleným Ministerstvem kultury. V případě ekonomických potíží může být program festivalu omezen, nebo může být festival odvolán.

Zpracovala Soňa Hanzalová
NIPOS-ARTAMA, září 2013