24. FOLKLORNÍ FESTIVAL 2015 – propozice

FF_2015 ke stažení ve formátu doc

 

24. folklorní festival Pardubice — Hradec Králové
5.–7. června 2015, Pardubice, Hradec Králové, Piletice

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost a Kulturní centrum Pardubice.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
Festival je prestižní přehlídkou souborů, jejichž činnost je zaměřena na zpracovávání a prezentaci lidového umění etnografických regionů Čech. Celková koncepce festivalu vychází ze skutečnosti, že mezi specifické rysy činnosti neprofesionálních folklorních souborů patří jejich zaměření na širokou škálu prezentace lidového umění. Jeho posláním je přinášet především nové pohledy na způsoby zpracování námětů pocházejících z tradiční lidové kultury a navazování kontaktů s publikem, při respektování prostředí, v němž by lidové umění mělo být předváděno. To vše vychází z poznání současného stavu lidových tradic, způsobů jejich uchovávání a obecných podmínek existence folklorních souborů. Na rozdíl od festivalů odehrávajících se v oblastech, kde zůstala dodnes zachována určitá kontinuita projevů vázaných na místní tradiční kulturu a jejich nositele, vychází koncepce tohoto festivalu z aktuálních možností a potřeb souborů, které musí vyvíjet daleko větší úsilí na udržení tradic či přímo na jejich obnovování.

Festival má formu přehlídky a veškeré pořady jsou koncipovány tak, aby sloužily mimo jiné jako inspirace pro další činnost českých folklorních souborů. Nabízí široké spektrum možností, jak pracovat s folklorním materiálem – od živých pódiových vystoupení přes komorní hudební a taneční pořady v různém prostředí, tvorbu scénických stylizovaných kompozic, pořady vzdělávacího a poznávacího typu až po společenskou zábavu.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Jde o nesoutěžní přehlídku bez postupových kol. Výběr souborů provádí programová rada festivalu, jmenovaná odbornou radou pro folklor při NIPOS-ARTAMA. Programová rada má právo vybrat a nominovat na festival libovolný soubor tak, aby vyhovoval koncepci a celkové dramaturgii festivalu s přihlédnutím k jeho ekonomickým možnostem.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Festival nabízí souborům množství různorodých aktivit, přičemž se předpokládá vystoupení každého souboru ve více pořadech. Účinkující soubory mají povinnost být přítomny po celou dobu konání festivalu.

Typy pořadů:
a) přehlídka scénicky koncipovaných pořadů v divadelních podmínkách
b) pódiová vystoupení na veřejných prostranstvích
c) komorní formy pořadů
d) vzdělávací pořady
e) společensko-zábavní pořady
ad a) předvedení ucelených jevištních kompozic
ad b) soubory vystoupí s volným programovým blokem na veřejném prostranství
ad c) různé typy pořadů, např. naučný pořad, medailony, muzikantské dostaveníčko, sólové výstupy s cílem nejen oslovit diváka, ale zároveň zdůraznit i vlastní prožitek účinkujících
ad d) taneční a muzikantské dílny
ad e) společensko-zábavní pořady aktivně zapojující diváky do zpěvu, tance apod.

IV. HODNOCENÍ
Hodnotící sbor bude jmenován z členů odborné rady pro folklor pracující při NIPOS-ARTAMA Praha. Jeho hlavním úkolem je sledovat průběh celého festivalu a své postřehy začlenit do závěrečného hodnocení akce.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ekonomika festivalu se řídí pokyny pořadatelů a obecně platnými směrnicemi. Výše příspěvku na náklady souborů na cestu a pobyt a vlastní finanční vklad budou upřesněny v písemné smlouvě mezi pořadatelem v místě a jednotlivými soubory. Festival může být proti uvažovanému záměru krácen z ekonomických důvodů.

PROGRAMOVÉ TIPY

PÁTEK 5. 6. 2015 – Pardubice
19.00–24.00 Pernštýnská noc – Pernštýnské náměstí
21.00–22.00 komorní pořady – atrium radnice
22.30–23.30 pořady hostů festivalu – nádvoří zámku

Noc pro všechny
V atmosféře tradičního jarmarku a staročeské pouti (šermíři, herci…) se představí soubory s dvacetiminutovým akustickým vystoupením vhodným pro provozování bez pódia, jehož smyslem bude také aktivně zapojit diváka ke zpěvu, tanci…

Komorní pořady
Pořady využívající akustiky a atmosféry prostoru atria. Možnost prezentovat na festivalu další oblast folkloru. Autorské hudební pořady tematicky zaměřené na určité období nebo výročí apod., které zajímavou formou představí tradiční folklorní materiál.

SOBOTA 6. 6. 2015 – Hradec Králové
10.00–16.30 Na hradeckém rynku – Masarykovo náměstí
10.00–11.00 hudební a taneční dílna – Adalbertinum
16.30–18.00 scénický pořad – Klicperovo divadlo        

SOBOTA 6. 6. 2015 – Piletice
19.00 – Přijďte pobejt – Šrámkův statek

Pořad scénických forem
Tradiční pořad festivalu – předvedení ucelených jevištních kompozic v divadelních podmínkách.

Komponované festivalové pořady
Autorsky zpracované programy vyspělých českých souborů, příp. hostujících souborů z Moravy a ze zahraničí.

Společenská zábava
K tanci a poslechu budou hrát a zábavu svými nápady a vtipem rozvíjet souborové muziky.

NEDĚLE 7. 6. 2015 – Pardubice
14.00–16.00 Zámecké nádvoří – závěrečný pořad českých souborů a hostů festivalu

Zpracovala Kateřina Černíčková
NIPOS-ARTAMA, září 2014