Nahlížení 2014 – program a přihláška

NAHLÍŽENÍ

25. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla

Kulturní středisko města Bechyně 16.–19. října 2014

Pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a občanské sdružení Tatrmani

Nahlížení je určeno všem zájemcům o středoškolské a mladé divadlo a dramatickou výchovu s dospívajícími – vedoucím mladých divadelních souborů, učitelům, studentům a dalším, kteří o práci s mladým souborem zatím jen uvažují.

Tradiční setkání středoškolských a mladých souborů z celé ČR zahrnuje především:

● přehlídku divadelních inscenací středoškolských a mladých divadelních souborů

● moderované diskuse o představeních s vedoucími a členy souborů a zkušenými lektory

● tvůrčí spolupráci mezi účastníky napříč soubory

● vzájemnou výměnu zkušeností a inspiraci do další práce

Nahlížení se zúčastní několik vybraných souborů, které mají možnost prezentovat před svými vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveň nahlédnout „pod pokličku“ dalším souborům, společně odkrývat pozadí vzniku inscenací, nabízet i přijímat inspirativní podněty pro další práci. Smyslem je nejen získávání nových zkušeností a inspirace do další práce, ale i hledání a mapování širších souvislostí, zdrojů, problémů a specifik středoškolského a mladého divadla.

PROGRAM NAHLÍŽENÍ 2014
ČTVRTEK 16. října
21.00              zahájení
21.30–22.05 soubor
O našich rodičích aneb Jak to vidíme my
žáci SPgŠ Boskovice (ved. Natálie Pelcová)
PÁTEK 17. října
9.30–10.05 Claire Castillonová – Jiří Rezek
Facky, fucky, fuck

Pa, Jahody! SPgŠ Futurum, Praha (ved. Jiří Rezek)
10.20–11.15 Zuza Ferenczová
Problém
HOBIT, Gymnázium Jihlava (ved. Zdeněk Krásenský)
11.30–12.00 Zpátečníci volně na motivy oceánské legendy Iolofat a Hiou
L´ LAKA LI (EX-PERI-MENT!)
Zpátečníci, ZUŠ Štítného, Praha 3 (ved. Ivana Sobková)
13.30–16.00 dílny
16.00–17.30 diskuse – nahlédnutí č. 1
19.00–19.15 Dei Terra – soubor
Lanugo

Liberi in utero, ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc (ved. Magda Ada Johnová)
19.45–21.15 diskuse – nahlédnutí č. 2
SOBOTA 18. října
10.00–10.30 soubor
Z@visláci

Torzo na druhou, ZUŠ Turnov (ved. Romana Zemenová)
10.50–11.30 Lidmila Kábrtová – Jana Jurkasová
Koho vypijou lišky

Zhasni! ZUŠ Uničov (ved. Jana Jurkasová)
11.45–12.35 Iva Procházková – Michal Ston
Nazí

Buddeto, SZUŠ Trnka, Plzeň (ved. Michal Ston)
 
14.00–16.30 dílny
16.30–18.00 diskuse – nahlédnutí č. 3
19.30–21.00 diskuse – nahlédnutí č. 4
 od 21.30 doplňkový program (kinokavárna)
Ambientní večírek

DJ Mushroom 
NEDĚLE 19. října
9.30–10.15 doplňkové představení
Kým kohúty noc zaženú
Zasesmelendve, ZUŠ Josefa Rosinského, Nitra, SR (ved. Marica Šišková)
11.00–12.00 závěrečné nahlédnutí a ohlédnutí za Nahlížením

 

Nahlížení 2014 bude zahájeno ve čtvrtek 16. října večer prezencí účastníků a úvodním představením. Závěr je naplánován na neděli 19. října odpoledne.

Jako lektoři jsou k diskusím letošního Nahlížení přizváni Michaela Homolová, herečka a režisérka Naivního divadla Liberec a učitelka LDO ZUŠ Liberec, a Vladimír Fekar, divadelní dramaturg, básník a dramatik, dramaturg Městského divadla Zlín, pedagog Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění ve Zlíně a Slezské univerzity v Opavě.

Poplatek pro nehrající účastníky: 350 Kč, pro studenty denního studia 250 Kč, zahrnuje vstupné na všechna představení, účast na diskusích, doplňkových dílnách a nocleh ve vlastním spacím pytli v budově KD Bechyně. Kvalitnější nocleh v internátu nebo v penzionu je možné si připlatit (200–300 Kč / noc).

Máte-li o účast na Nahlížení zájem, vyplňte přihlášku a pošlete ji co nejdřív na adresu hulak@nipos-mk.cz nebo Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2.