NF NKST 2011

Propozice NF NSKT ve for­mátu rtf ke stažení


21. NÁRODNÍ FESTIVAL NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH A SYMFONICKÝCH TĚLES 2011

20. dubna 2011, Hradec Králové
21. května 2011, Písek Sladovna
28. – 29. května 2011, Milotice, Boskovice
14. června 2011, Trmice
25. září 2011, Stěžery u Hradce Králové

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s KO Primavera při ZUŠ na Střezině Hradec Králové, Sladovna Písek, Kyjovský komorní orchestr a um. agentura ARTEP a KS města Ústí n.L.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Národní festival
umožňuje prezentaci výsledků práce všech typů neprofesionálních komorních a symfonických těles z Čech a Moravy.

Jeho posláním je přispět k rozvoji a propagaci tohoto druhu neprofesionální činnosti, která má v Čechách a na Moravě velkou tradici.

Festivalové koncerty se uskuteční v pěti místech České republiky tam, kde existuje pořadatelské zázemí a pracuje neprofesionální orchestr nebo komorní těleso. V každém místě se na pořádání sdružují síly a prostředky řady subjektů od záštity krajských a městských úřadů, kulturních institucí či organizací regionu až po organizátory jiných hudebních akcí včetně sponzorů. Tato koncepce představuje rovněž inspiraci a podněty pro pořadatelská místa, neboť ozřejmuje jejich organizátorskou a kulturní vyspělost. V tomto smyslu je festival významným obohacením místní kultury.

Dramaturgie festivalu doporučí inspirativní okruh jubilujících autorů, který je neprofesionálním souborům blízký a podpoří vyvážené zařazení méně frekventovaných děl. Neopomene však uvádění skladeb soudobých českých tvůrců, které se staly významným prvkem zkvalitňujícím celkovou úroveň této neprofesionální oblasti.


II. PODMÍNKY ÚČASTI
Účastníky festivalu (neprofesionální komorní orchestry, symfonické orchestry, malá tělesa i sólisty) oslovuje odborná rada komorní a symfonické hudby při NIPOS-ARTAMA. Vybrané orchestry předkládají na přihlášce svůj repertoár, ze kterého odborná rada KSH vybírá a sestavuje dramaturgii jednotlivých koncertů.

Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Soňa Hanzalová, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21, Praha 2, tel.: 221 507 962, e-mail: hanzalova@nipos-mk.cz.


III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Zahajovací etapy Národního festivalu 2011 se ujme Komorní orchestr PRIMAVERA – ZUŠ Hradec Králové vedený zkušeným dirigentem Jaromírem Křováčkem.

Koncert 1. etapy se bude konat v sále Filharmonie v Hradci Králové za podpory University Hradce Králové. 2. etapu zrealizuje Sladovna Písek. Koncert se bude konat v sále Vysoké trámy.

Kyjovský komorní orchestr si opět vzal na starost zajištění 3. etapy NF na Moravě, tentokrát v zámcích Boskovice a Milotice. Jeho umělecký vedoucí Jan Sáraz se nebrání pozvat k účasti netypická malá tělesa s mladými hudebníky. Tentokrát to bude komorní orchestr Fénix z Prahy. 4. etapu zorganizuje ARTEP – umělecká agentura spolu s KS města Ústí nad Labem v zámku Trmice. Pravidelný Svatováclavský koncert ve Stěžerách u Hradce Králové byl zařazen jako poslední 5. etapa Národního festivalu.

Festivalových koncertů bude využito k rozborům práce zúčastněných těles. Poznatky z těchto rozborů se stanou podkladem pro obsahovou orientaci vzdělávacích akcí oboru.

Rozložení festivalu a jeho programové náplně
20. 4. 2011          Hradec Králové – zahajovací koncert
21. 5. 2011          Písek – Sladovna
28. – 29. 5. 2011 Milotice, Boskovice – festivalové koncerty
14. 6. 2011          Trmice
25. 9. 2011          Stěžery u Hradce Králové – závěrečný koncert


V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní náležitosti festivalu roku 2011 jsou dány statutem festivalu schváleným Ministerstvem kultury. V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen, nebo může být přehlídka odvolána.


Zpracovala Soňa Hanzalová
NIPOS-ARTAMA, říjen 2010