NF NKST 2010

Propozice NF NKST 2010 ve formátu rtf ke stažení

NF NKST 2010
20. NÁRODNÍ FESTIVAL NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH A SYMFONICKÝCH TĚLES

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA a Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles (ANKST) spolu s následujícími institucemi a organizacemi:

1. etapa – 17. dubna 2010 (so) – HRADEC KRÁLOVÉ – zahajovací koncert
Spolupořádá: KO Primavera HK
2. etapa – 2. května 2010 (ne) – ÚSTÍ nad Labem
Spolupořádá: ANKST
3. etapa – 29. – 30. května 2010 (so, ne) – BUČOVICE, ŠLAPANICE
Spolupořádá: Kyjovský komorní orchestr
4. etapa – 18. – 19. září 2010 (so, ne) – BOSKOVICE
Spolupořádá: Kyjovský komorní orchestr
5. etapa – 26. září 2010 (ne) – STĚŽERY
Spolupořádá: KPÚ (Kruh přátel umění sv. Marka ve Stěžerách)

Žádáme o záštitu a finanční podporu: města Ústí nad Labem, Hradec Králové, Bučovice, Moravské Budějovice.
Žádáme o finanční podporu: Hudební nadaci OSA, Ústecký kraj, Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina.

Plánovaný počet zúčastněných těles: 7 komorních orchestrů, 1 symfonický orchestr, 4 malá tělesa, 13 flétnových souborů, 1 chlapecký šedesátičlenný sbor
Počet akcí: 6 koncertů

Předpokládaný počet členů v účinkujících tělesech: 343
Festival je rozložen do 5 etap, do 6 měst České republiky.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
Národní festival umožňuje prezentaci výsledků práce všech typů neprofesionálních komorních a symfonických těles z Čech a Moravy.
Jeho posláním je přispět k rozvoji a propagaci tohoto druhu neprofesionální činnosti, která má v Čechách a na Moravě velkou tradici.
Festivalové koncerty se uskuteční v pěti místech České republiky tam, kde existuje pořadatelské zázemí a pracuje neprofesionální orchestr nebo komorní těleso. V každém místě se na pořádání sdružují síly a prostředky řady subjektů od záštity krajských a městských úřadů, kulturních institucí či organizací regionu až po organizátory jiných hudebních akcí včetně sponzorů. Tato koncepce představuje rovněž inspiraci a podněty pro pořadatelská místa, neboť ozřejmuje jejich organizátorskou a kulturní vyspělost. V tomto smyslu je festival významným obohacením místní kultury.
Dramaturgie festivalu-doporučí inspirativní okruh jubilujících autorů, který je neprofesionálním souborům blízký a podpoří vyvážené zařazení méně frekventovaných děl. Neopomene však uvádění skladeb soudobých českých tvůrců, které se staly významným prvkem zkvalitňujícím celkovou úroveň této neprofesionální oblasti.
Výročí v roce 2010: Bohuslav Martinů, Josef Suk, Zdeněk Fibich, Vítězslav Novák, Gustav Mahler, Oskar Nedbal, Jiří Antonín Benda ad.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Účastníky festivalu (neprofesionální komorní orchestry, symfonické orchestry, malá tělesa i sólisty) oslovuje Odborná rada komorní a symfonické hudby při NIPOS-ARTAMA. Vybrané orchestry předkládají na přihlášce svůj repertoár, ze kterého odborná rada KSH vybírá a sestavuje dramaturgii jednotlivých koncertů.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Soňa Hanzalová, P.O.Box 12 / Blanická 4, 120 21, Praha 2, tel.: 221 507 962, e-mail: hanzalova@nipos-mk.cz

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Spolupořadatelem zahajovací etapy NF 2010 bude Komorní orchestr PRIMAVERA ZUŠ Hradec Králové vedený zkušeným dirigentem Mgr. Jaromírem Křováčkem. Koncert se bude konat v sále Filharmonie v Hradci Králové za podpory University Hradec Králové.
Pořadatelské funkce 2. etapy se ujme ANKST (Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles) v Ústí nad Labem s předsedou Michalem Vodákem. Koncert se bude konat v divadle Opery a baletu v Ústí nad Labem.
Kyjovský komorní orchestr si opět vzal na starost zajištění 3. etapy NF na Moravě, tentokrát v zámku Bučovice a ve Šlapanicích. Jeho umělecký vedoucí ing. Jan Sáraz se nebrání pozvat k účasti netypická malá tělesa s mladými hudebníky. Tentokrát to bude orchestr starých nástrojů BASFIFA z Prahy.
Kyjovský komorní orchestr, konkrétně ing. Sáraz, se ujal dodatečně 4. etapy pojaté jako – 9. setkání flétnových souborů v zámku Boskovice, kterou se původně nabídla uskutečnit ředitelka MěKS Moravské Budějovice Jaromíra Hanáčková.
5. etapu zorganizuje Kruh přátel umění Stěžery (KPU) v kostele sv. Marka ve Stěžerách spolu s XI. Svatováclavskými slavnostmi Hradce Králové.
Festivalových koncertů bude využito k rozborům práce zúčastněných těles. Poznatky z těchto rozborů se stanou podkladem pro obsahovou orientaci vzdělávacích akcí oboru.
Rozložení festivalu a jeho programové náplně
17. 4. 2010              Hradec Králové – zahajovací koncert
2. 5. 2010                Ústí nad Labem – spolupráce ANKST s německými muzikanty
29. – 30. 5. 2010       Bučovice, Šlapanice – festivalový koncert
18. – 19. 9. 2010      Boskovice – 9. setkání flétnových souborů – přehlídkový koncert
26. 9. 2010               Stěžery – součást Svatováclavských slavností Hradce Králové

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní náležitosti festivalu roku 2010 jsou dány statutem festivalu schváleným Ministerstvem kultury. V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen, nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracovala Soňa Hanzalová
NIPOS-ARTAMA, listopad 2009