Legislativa

Zákon čís. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Program statistických zjišťování stanoví Český statistický úřad vyhláškou, kterou vypracovává v součinnosti s ministerstvy a jinými správními úřady a vyhlásí vždy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku.

Kodex Evropské statistiky – verze z roku 2011,  přijatý Výborem pro Evropský statistický systém dne 28. září 2011. Základem Kodexu evropské statistiky je patnáct zásad, které se týkají institucionálního prostředí, procesů produkce statistik a výstupů statistik. Pro každou ze zásad byl vypracován soubor ukazatelů osvědčených postupů. Tyto ukazatele jsou měřítkem pro přezkoumávání, jak je tento Kodex uplatňován v praxi. Kritéria kvality evropských statistik jsou stanovena v evropském statistickém právu.