Kulturní domy, střediska

Kulturní domy, střediska, centra volného času, osvětové besedy a ostatní kulturní zařízení, jejichž zřizovatelem jsou MK ČR a další orgány státní správy, kraje, obce, města či jejich místní části, také spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, církve nebo obchodní korporace (v.o.s., s.r.o., a.s., živnostníci).

Adresář kulturní domů, středisek, osvětových besed ve formátu XLS (aktualizace k 28.2.2017)