Památkové objekty

Památkové objekty v České republice zpřístupněné návštěvníkům za vstupné, jejichž zřizovateli jsou Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav a jeho územní památkové správy, ústřední orgány jiných resortů, další orgány státní správy, obce, města, spolky dle zákona 89/2012 Sb., obecně prospěšné společnosti, církev, podnikatelé a jiné subjekty.

Adresář památkové objektů ve formátu XLS (aktualizace k 28.2.2017)