Muzea, památníky a galerie

Muzea, památníky a galerie (muzea výtvarných umění), mimo prodejních, jejichž zřizovateli je Ministerstvo kultury, dále orgány jiných resortů, kraje, obce a města, spolky, obecně prospěšné společnosti, církve, nadace, podnikatelé (fyzické a právnické osoby)a jiné subjekty.

Adresář muzeí, památníků a galerií (muzeí výtvarných umění) ve formátu XLS (aktualizace 10. 2. 2017)