18. OTEVŘENO 2013 – propozice

Otevreno_2013 ke stažení ve formátu doc

 

Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla
26.–28. dubna 2013, Městské divadlo v Kolíně

mezikrajová kola:
16. března 2013, Divadlo Drak, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové
17. března 2013, Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 702 00 Ostrava
23. března 2013, Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň

 

I. VYHLÁŠENÍ PŘEHLÍDKY
Přehlídku vyhlašuje ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících) a NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), spolupořadatelem je Městské divadlo v Kolíně.
Celostátní přehlídka probíhá pod záštitou České komise pro UNESCO, za finanční podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje, Středočeského kraje, Plzeňského kraje, statutárních měst Hradce Králové, Ostravy, Plzně a Městského úřadu Kolín.

 

II. POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím a skupinám vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy a pohybového divadla. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimů a herců. Vzala si za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a divadla.

 

III. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídka je organizována dvoukolově
. Poroty mezikrajových kol (v Ostravě, Plzni a Hradci Králové) doporučí účastníky/vystoupení do celostátního kola v Kolíně. Další konkrétní vystoupení na celostátní přehlídku v Kolíně mohou doporučit programové rady celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou Tanec, tanec… a celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře, přičemž hlavní důraz bude kladen na divadelnost doporučené choreografie. Konečný výběr doporučených souborů provede (a oznámí doporučeným) přípravný výbor přehlídky OTEVŘENO. Přehlídka je určena především pro obory pantomima a pohybové divadlo. Zájemci o účast na přehlídce (na mezikrajových kolech) zašlou nejpozději do 2. března 2013 přesně vyplněnou přihlášku poštou na adresu: ECPN, Vodova 35, 612 00 Brno, případně e-mailem (naskenovanou) na adresu: ecpn@ecpn.cz. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Každá přihláška musí obsahovat úplná data podle zaslaného formuláře, jmenný seznam všech účinkujících včetně doprovodu. K přihlášce je třeba přiložit cca 10 řádek o souboru a 10 řádek o vystoupení + 1 ks foto v publikovatelné kvalitě (jako podklad k programové brožuře). Účastníci, kteří postoupí do celostátního kola v Kolíně, budou vyrozuměni zpravidla během mezikrajové přehlídky, nejpozději však do týdne od jejího skončení.
V přihlášce je nutné uvést e-mailovou adresu a telefon.

 

IV. ORGANIZACE PŘEHLÍDKY
Mezikrajové kolo Hradec Králové

Místo konání: Divadlo DRAK, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové
Datum konání: sobota 16. března 2013

Mezikrajové kolo Ostrava
Místo konání: Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 70200, Ostrava
Datum konání: neděle 17. března 2013

Mezikrajové kolo Plzeň
Místo konání: Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň
Datum konání: sobota 23. března 2013

Celostátní přehlídka Otevřeno Kolín 2013
Místo konání: Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557, 280 00 Kolín
Datum konání: víkend 26.–28. dubna 2013

 

Předpokládaný program:

pátek 26. 4. 2013
•  workshop – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
•  příjezd účastníků celostátní přehlídky, registrace – Městské divadlo Kolín
•  zkoušky, první část přehlídky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
•  rozborový seminář – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
•  večerní inspirativní představení pro účastníky přehlídky

sobota 27. 4. 2013
•  workshop – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
•  zkoušky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
•  druhá část přehlídky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
•  večerní galapředstavení pro veřejnost – Městské divadlo Kolín

neděle 28. 4. 2013
•  rozborový seminář – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
•  dětské představení pro veřejnost a účastníky přehlídky – Městské divadlo Kolín

 

V. ROZDĚLENÍ PŘIHLÁŠENÝCH
Uvedené geografické členění do mezikrajových přehlídek je třeba dodržet. Výjimky v odůvodněných případech (zejména nutnost jiného prostoru) je potřeba předem dojednat s pořadatelem (ECPN).
PLZEŇ
– Hlavní město Praha, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj
OSTRAVA – Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj
HRADEC KRÁLOVÉ – Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj

 

VI. ÚHRADY NÁKLADŮ ÚČASTNÍKŮ MEZIKRAJOVÝCH KOL
Cestovní náklady a stravné si hradí účastníci sami.

 

VII. ÚHRADY NÁKLADŮ ÚČASTNÍKŮ CELOSTÁTNÍHO KOLA V KOLÍNĚ
Pořadatel hradí ubytování na dobu přehlídky, umožní přihlášeným účastníkům vstup na pracovní dílny, galaprogram a doprovodné akce přehlídky. Každý účastník je povinen zaplatit účastnický poplatek ve výši 100 Kč bez ohledu na délku pobytu a využívané služby.

 

VIII. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Přehlídky se může zúčastnit jednotlivec, skupina nebo jiná formace. Délka jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout limit 30 minut. Ve zdůvodněných případech je možné požádat písemně o výjimku. Rekvizity, kostýmy a dekorace pořadatelé NEZAJIŠTUJÍ.

Zvláštní podmínky nebo technické potřeby je nutné domluvit s příslušným pořadatelem v místě:
Hradec Králové: Divadlo Drak, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové, tel: 495 514 721, info@draktheatre.cz
Plzeň: Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň, Olga Ženíšková, tel.: 775 666 554, info@divadlodialog.cz
Ostrava: Výstaviště Černá louka, Pavilon C1, 702 00, Ostrava, Andrej Harmečko, tel.: 733 724 192, andrej@psdt.cz
Kolín: Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557, 280 00 Kolín, Luboš Růžička, tel.: 321 720 520 ruzicka@divadlokolin.cz

Technické zkoušky budou probíhat podle stanoveného rozpisu, který obdrží každý účastník přehlídky při registraci. Tento rozpis je pro účastníky závazný. Ve všech hracích prostorách je k dispozici běžné divadelní osvětlení, zvuková aparatura a běžné jevištní dekorace (stůl, židle). Jakékoliv jiné požadavky je nutno nahlásit předem písemně a současně domluvit s technikou divadla.

 

IX. LEKTORSKÝ SBOR
Lektorský sbor mezikrajových kol i celostátní přehlídky je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, pohybovým divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou rozborový seminář a diskusi o předvedených představeních.

 

X. INFORMACE
Po uzávěrce přihlášek budou všem účastníkům obratem zaslány detailní informace (mj. místo a hodina mezikrajové přehlídky). Přihlášky, dotazy a žádosti zasílejte na adresu:

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE

ECPN Brno
Vodova 35
612 00 Brno
mobil: 603 450 739, fax: 541 211 389
e-mail: 
ecpn@ecpn.cz, www.ecpn.cz

INFORMACE

NIPOS-ARTAMA
P.O. Box 12 / Blanická 4
120 21 Praha 
tel: 221 507 932
e-mail: 
tomas@nipos-mk.cz

Na přehlídce v Kolíně budou organizovány rozborové semináře bezprostředně po jednotlivých částech přehlídky. Na XVIII. ročník jsou plánovány tři pohybové a jedna technická dílna (světla a zvuk). Veškeré dílny, diskuse a hodnocení budou tlumočeny do znakového jazyka.