Od 20.února 2007 je na webu zpřístupněn on-line katalog knihovny NIPOS. Obsahuje přes 14 tisíc záznamů knih především z oborů kultury, profesionálního umění, neprofesionálních uměleckých aktivit, společenských věd, ekonomiky a legislativy kultury, dále každoročně zpracovávané statistické údaje o činnosti kulturních institucí, sdružení aj.

Unikátní část tvoří publikace a časopisy, týkající se osvětové činnosti, místopisné tituly a jiné dokumenty, vydávané od roku 1905 po založení Svazu osvětového a dále po roce 1925, kdy vznikl Masarykův lidovýchovný ústav.

Služby:

  • Prezenční i absenční výpůjčky z fondu
  • Rešerše z databází vytvářených útvarem CIK
  • Statistické informace z jednotlivých oblastí kultury
  • Veřejný internet
  • Online katalog

Služby pro veřejnost

Otevírací doba od 15.12.2015: Po – Pá 13 – 17 hod

Otevírací doba do 14.12.2015: Po – Pá 9 – 11 hod

Telefon: 221 507 951

On-line katalog knihovny NIPOS je přístupný 24 hodin denně