17. OTEVŘENO 2012

Pro­po­zice ve for­mátu pdf – Otevřeno 2012

Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla
20. – 22. dubna 2012, Městské divadlo v Kolíně

 

mezikrajová kola:
17. března 2012, Divadlo Drak, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové
31. března 2012, M-klub, Plzeň, Macháčkova 28, 301 00 Plzeň

 

I. VYHLÁŠENÍ PŘEHLÍDKY
Přehlídku vyhlašuje ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících) a NIPOS-ARTAMA. Spolupořadatelem je Městské divadlo Kolín. Celostátní přehlídka probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury, Krajského úřadu Středočeského kraje, Městského úřadu Kolín a pod záštitou České komise pro UNESCO. Mezikrajové přehlídky se konají za finanční podpory Ministerstva kultury, Plzeňského kraje, Královehradeckého kraje, města Hradce Králové a města Plzně.

 

 

II. POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím a skupinám vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy, pohybového divadla a dalších pohybových oborech. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimů a herců. Vzala si za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a divadla.

 

 

III. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídka je organizována dvoukolově.
Na mezikrajových kolech (v Plzni a Hradci Králové) budou účastníci doporučeni do celostátního kola v Kolíně. Doporučení konkrétního vystoupení na celostátní přehlídku v Kolíně mohou udělit programová rada přehlídky scénického tance v Jablonci n. Nisou Tanec, tanec… a programová rada přehlídky scénického tance v Kutné Hoře (vždy max. 3 návrhy), přičemž hlavní důraz bude kladen na divadelnost choreografie. Konečný výběr doporučených souborů provede (a oznámí doporučeným) přípravný výbor přehlídky OTEVŘENO. Přehlídka je určena především pro obory pantomima, pohybové divadlo a příbuzné obory. Zájemci o účast na přehlídce (na mezikrajových kolech) zašlou nejpozději do 7. 3. 2012 přesně vyplněnou přihlášku poštou na adresu: ECPN, Vodova 35, 612 00 Brno, případně e-mailem (naskenovanou včetně podpisu) na adresu ecpn@ecpn.cz. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Každá přihláška musí obsahovat úplná data podle zaslaného formuláře, jmenný seznam všech aktivních účastníků vystoupení včetně doprovodu. K přihlášce je třeba přiložit cca 10 řádek o souboru a 10 řádek o vystoupení + 1 ks foto (jako podklad k programové brožuře). Účastníci, kteří postoupí do celostátního kola v Kolíně, budou vyrozuměni zpravidla během mezikrajové přehlídky, nejpozději však do týdne od skončení pozdější z nich. V přihlášce je nutné uvést e-mailovou adresu a telefon.

 

 

IV. ORGANIZACE PŘEHLÍDKY
Mezikrajové kolo Hradec Králové

Místo konání: DIVADLO DRAK, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové
Datum konání: sobota 17. března 2012
•      příjezd účastníků přehlídky, registrace
•      zkoušky a vlastní přehlídka, rozborový seminář

Mezikrajové kolo Plzeň
Místo konání: M-klub, Macháčkova 28, 301 00 Plzeň
Datum konání: sobota 31. března 2012
•      příjezd účastníků přehlídky, registrace
•      zkoušky a přehlídka, rozborový seminář

Celostátní přehlídka OTEVŘENO Kolín 2012
Místo konání: Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557, 280 00 Kolín
Datum konání: víkend 20. – 22. dubna 2012

Předpokládaný program:
pátek 20. 4. 2012
•      workshop – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
•      příjezd účastníků národní přehlídky, registrace – Městské divadlo Kolín
•      zkoušky, první část přehlídky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
•      rozborový seminář – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
•      večerní inspirativní představení pro účastníky přehlídky
sobota 21. 4. 2012

•      workshop – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
•      zkoušky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
•      druhá část přehlídky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
•      večerní galapředstavení pro veřejnost – Městské divadlo Kolín
neděle 22. 4. 2012 – Kolín
•      rozborový seminář – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
•      dětské představení pro veřejnost a účastníky přehlídky – Městské divadlo Kolín

 

 

V. ROZDĚLENÍ PŘIHLÁŠENÝCH
Dále uvedené geografické rozdělení do mezikrajových přehlídek je třeba dodržet. Výjimky v odůvodněných případech povoluje pouze hlavní pořadatel (ECPN). Plzeň: Hlavní město Praha, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj; Hradec Králové: Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Zlínský kraj.

VI. ÚHRADY NÁKLADŮ ÚČASTNÍKŮ MEZIKRAJOVÝCH KOL
Cestovní náklady a stravné si hradí účastníci sami.

 

 

VII. ÚHRADY NÁKLADŮ ÚČASTNÍKŮ CELOSTÁTNÍHO KOLA V KOLÍNĚ
Pořadatel hradí ubytování a stravné, umožní přihlášeným účastníkům vstup na pracovní dílny, galaprogram a doprovodné akce přehlídky. Každý účastník je povinen zaplatit účastnický poplatek ve výši 100 Kč bez ohledu na délku pobytu a využívané služby.

VIII. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Přehlídky se může zúčastnit jednotlivec, skupina nebo jiná formace. Délka jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout limit 30 minut. Ve zdůvodněných případech je možné požádat písemně o výjimku. Rekvizity, kostýmy a dekorace pořadatelé nezajišťují.
Zvláštní podmínky nebo technické potřeby je nutné domluvit s příslušným pořadatelem v místě:
Plzeň: M-klub, Macháčkova 28, 301 00 Plzeň, (Jan Albrecht, 724 602 897, skvrnany@plzen.eu).
Hradec Králové: Divadlo Drak, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové (+420 495 514 721 info@draktheatre.cz).
Kolín: vedení divadla v Kolíně (Luboš Růžička, Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557, 280 00 Kolín, tel.: 321 720 520 nebo J. Zemánek 603 450 739).
Technické zkoušky budou probíhat podle stanoveného rozpisu, který obdrží každý účastník přehlídky při registraci. Tento rozpis je pro všechny účastníky závazný. Ve všech hracích prostorách je k dispozici běžné divadelní osvětlení, zvuková aparatura a běžné jevištní dekorace (stůl, židle). Jakékoliv jiné požadavky je nutno nahlásit předem písemně v přihlášce a jsou závislé na dohodě.

IX. LEKTORSKÝ SBOR
Lektorský sbor mezikrajových i celostátního kola přehlídky je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, pohybovým divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou rozborový seminář a diskusi o předvedených představeních.

 

 

X. INFORMACE
Po uzávěrce přihlášek budou všem účastníkům obratem zaslány detailní informace (mj. místo a hodina mezikrajové přehlídky). Přihlášky, dotazy a žádosti zasílejte na adresu:
Přihlášky: ECPN Brno, Vodova 35, 612 00 Brno, mobil: 603 450 739, fax: 541 211 389, e-mail: ecpn@ecpn.cz, www.ecpn.cz
Informace: NIPOS-ARTAMA, P.O. Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha, tel: 221 507 932, e-mail: tomas@nipos-mk.cz