16. OTEVŘENO 2011

Pro­po­zice ve for­mátku rtf ke sta­žení – Otevreno 2011

Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla
mezikrajová kola: 19. března 2011, Adalbertinum, Hradec Králové, 26. března 2011, M-klub, Plzeň
celostátní kolo: 22. – 24. dubna 2011, Městské divadlo v Kolíně

I. VYHLÁŠENÍ PŘEHLÍDKY
Přehlídku vyhlašuje ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících) a NIPOS-ARTAMA. Spolupořadatelem je Městské divadlo Kolín, spolupořadateli mezikrajových kol jsou Michal Hecht (Plzeň) a Jiří Procházka (Hradec Králové). Národní přehlídka probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury, Středočeského krajského úřadu, Městského úřadu Kolín a pod záštitou České komise pro UNESCO. Mezikrajové přehlídky se konají za finanční podpory Ministerstva kultury, města Plzně, města Hradce Králové, Plzeňského kraje a Královéhradeckého kraje.

II. POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím, trojicím a skupinám vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy, pohybového divadla a v dalších pohybových oborech. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimů a herců. Vzala si za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a divadla.

III. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídka je organizována dvoukolově. Na mezikrajových kolech (v Plzni a v Hradci Králové) budou účastníci doporučeni do celostátního kola v Kolíně. Doporučení na celostátní přehlídku v Kolíně je možné také získat na přehlídce scénického tance v Jablonci nad Nisou Tanec, tanec… nebo na přehlídce scénického tance v Kutné Hoře. Přehlídka je určena především pro obory pantomima, pohybové divadlo a příbuzné obory.
     Zájemci o účast na přehlídce (= na mezikrajových kolech) zašlou nejpozději do 9. 3. 2011 přesně vyplněnou přihlášku poštou na adresu: ECPN, Vodova 35, 612 00 Brno, nebo faxem na 541 211 389, případně e-mailem (naskenovanou včetně podpisu) na adresu ecpn@ecpn.cz. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Každá přihláška musí obsahovat úplná data podle zaslaného formuláře, jmenný seznam všech herců včetně doprovodu. K přihlášce je třeba přiložit cca 10 řádek o souboru a 10 řádek o vystoupení + 1 ks foto (jako podklad k programové brožuře). Účastníci, kteří postoupí do celostátního kola v Kolíně, budou vyrozuměni zpravidla během mezikrajové přehlídky, nejpozději však do týdne od jejího skončení. V přihlášce je nutné uvést e-mailovou adresu a telefon.

IV. ORGANIZACE PŘEHLÍDKY
Mezikrajové kolo Hradec Králové
Místo konání: ADALBERTINUM, Československé armády 300/22, 500 03 Hradec Králové
Datum konání: sobota 19. března 2011
•           příjezd účastníků přehlídky, registrace
•           zkoušky a vlastní přehlídka, rozborový seminář

Mezikrajové kolo Plzeň
Místo konání: M-klub, Macháčkova 28, 301 00 Plzeň
Datum konání: sobota 26. března 2011
•           příjezd účastníků přehlídky, registrace
•           zkoušky a přehlídka, rozborový seminář

Celostátní přehlídka Otevřeno Kolín 2011
Místo konání: Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557, 280 00 Kolín
Datum konání: 22. – 24. dubna 2011
Předpokládaný program:
pátek 22. 4. 2011
•           workshop – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
•           příjezd účastníků národní přehlídky, registrace – Městské divadlo Kolín
•           zkoušky, první část přehlídky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
•           rozborový seminář – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
•           večerní inspirativní představení pro účastníky přehlídky
sobota 23. 4. 2011
•           workshop – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
•           zkoušky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
•           druhá část přehlídky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
•           večerní galapředstavení pro veřejnost – Městské divadlo Kolín
neděle 24. 4. 2011 – Kolín
•           rozborový seminář – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
•           dětské představení pro veřejnost a účastníky přehlídky – Městské divadlo Kolín

V. ROZDĚLENÍ PŘIHLÁŠENÝCH
Dále uvedené geografické rozdělení do mezikrajových přehlídek je třeba dodržet. Výjimky v odůvodněných případech povoluje pouze hlavní pořadatel (ECPN).
Plzeň: Hlavní město Praha, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj;
Hradec Králové: Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Zlínský kraj.

VI. ÚHRADY NÁKLADŮ ÚČASTNÍKŮ MEZIKRAJOVÝCH KOL
Cestovní náklady a stravné si hradí účastníci sami.

VII. ÚHRADY NÁKLADŮ ÚČASTNÍKŮ CELOSTÁTNÍHO KOLA V KOLÍNĚ
Pořadatel hradí ubytování a stravné, umožní přihlášeným účastníkům vstup na pracovní dílny, galaprogram a doprovodné akce přehlídky. Každý účastník je povinen zaplatit účastnický poplatek ve výši 100 Kč bez ohledu na délku pobytu a využívané služby.

VIII. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Přehlídky se může zúčastnit každý jednotlivec, dvojice, trojice nebo skupina. Rekvizity, kostýmy a dekorace pořadatelé nezajišťují.
Zvláštní podmínky nebo technické potřeby je nutné domluvit s příslušným pořadatelem v místě:
Plzeň: M-klub, Macháčkova 28, 301 00 Plzeň, (Jan Albrecht, 724 602 897, skvrnany@plzen.eu);
Hradec Králové: Adalbertinum, Československé armády 300/22, 500 03 Hradec Králové (Milan Pavliš, 603 927451, milan.pavlis@adalbertinum.cz);
Kolín: vedení divadla v Kolíně (Luboš Růžička, Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557, 280 00 Kolín, tel.: 321 720 520 nebo J. Zemánek 603 450 739).
Technické zkoušky budou probíhat podle stanoveného rozpisu, který obdrží každý účastník přehlídky při registraci. Tento rozpis je pro všechny účastníky závazný. Ve všech hracích prostorách je k dispozici běžné divadelní osvětlení, zvuková aparatura a běžné jevištní dekorace (stůl, židle). Jakékoliv jiné požadavky je nutno nahlásit předem písemně v přihlášce a jsou závislé na dohodě.

IX. LEKTORSKÝ SBOR
Lektorský sbor mezikrajových kol i celostátního kola přehlídky je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, pohybovým divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou rozborový seminář a diskusi o předvedených představeních.

X. INFORMACE
Po uzávěrce přihlášek budou všem účastníkům obratem zaslány detailní informace (mj. místo a hodina mezikrajové přehlídky). Přihlášky, dotazy a žádosti zasílejte na adresu:
Přihlášky – ECPN Brno, Vodova 35, 612 00 Brno, tel.: 603 450 739, fax: 541 211 389, e-mail: ecpn@ecpn.cz, www.ecpn.cz
Informace – NIPOS-ARTAMA, P.O. Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha, tel.: 221 507 932, e-mail: tomas@nipos-mk.cz