Propozice celostátních přehlídek, soutěží a festivalů, pořádaných NIPOS-ARTAMA z pověření Ministerstva kultury 2012

Propozice celostátních přehlídek, soutěží a festivalů, pořádaných NIPOS-ARTAMA z pověření Ministerstva kultury, a několika dalších s odbornou gescí instituce, nastavují pravidla účasti jednotlivců a kolektivů včetně případných krajských postupových kol. Ve srovnání s rokem 2011 jsou mezi nimi dvě akce bienálové  (Tvůrčí taneční dílna – celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů a PORTA MUSICAE – celostátní soutěž dětských pěveckých sborů). Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů a Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů se naopak v roce 2012 nekonají.
Pro zájemce o jednotlivé obory představují celostátní přehlídky, soutěže a festivaly pořádané NIPOS-ARTAMA dobrou motivaci pro činnost a jsou příležitostí k setkání lidí, jejich vzájemné inspiraci. Jsou tak významným prostředkem rozvoje jednotlivých druhů neprofesionálních uměleckých aktivit dětí, mládeže i dospělých.
(Pro­po­zice ve for­mátu pdf ke sta­žení.)

Centrum estetických aktivit dětí a mládeže 2012
Kutná Hora – 29. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance
22. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů
Dětská scéna – 41. celostátní přehlídka dětského divadla a 41. celostátní přehlídka dětských recitátorů
Porta musicae – 9. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů
4. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Další_obory_2012
22. národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles
32. národní soutěž a výstava amatérské fotografie
20. soutěž malých dechových orchestrů Zlatá křídlovka
21. folklorní festival Pardubice – Hradec Králové
Český videosalon – Zlaté slunce 2012 – školní kategorie
Český videosalon 2012 – 59. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
55. mezinárodní festival FSU Jihlava
Tanec, tanec… 2012 – 26. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých
Tvůrčí taneční dílna, celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů

Divadelní obory 2012
Otevřeno Kolín – 17. národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla
1. divadelní PIKNIK Volyně – 21. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla
Šrámkův Písek – 51. celostátní přehlídka experimentujícího divadla
Wolkrův Prostějov – 55. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie
Mladá scéna – 10. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
Loutkářská Chrudim – 61. celostátní přehlídka amatérského loutkářství
Jiráskův Hronov – 82. festival amatérského divadla
Popelka – 31. celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti
10. národní přehlídka seniorského divadla