15. OTEVŘENO 2010

15. OTEVŘENO
Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla s mezinárodní účastí
16. – 18. dubna 2010, Kolín

I. VYHLÁŠENÍ PŘEHLÍDKY
Přehlídku vyhlašuje ECPN Brno (Evropské centrum pantomimy neslyšících) a NIPOS – ARTAMA. Spolupořadatelem je Městské divadlo Kolín. Přehlídka probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury, Středočeského krajského úřadu, Městského úřadu Kolín a pod záštitou České komise pro UNESCO.

II. POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím a skupinám vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy, pohybového divadla a dalších pohybových oborech. Přehlídka je jedinou pravidelnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimů a herců. Vzala si za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a dosáhnout. Má pravidelně podívat přehled o současných stavech trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a divadla.

III. ORGANIZACE PŘEHLÍDKY
Datum konání: 16. – 18. dubna 2010
Místo konání: Městské divadlo Kolín, Smetanova 557, 280 00 Kolín
Předpokládaný program:

pátek 16. 4. 2010 – Kolín
• workshop – program bude upřesněn – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
• příjezd účastníků národní přehlídky, registrace – Městské divadlo Kolín
• zkoušky, první část přehlídky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
• rozborový seminář – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
• večerní inspirativní představení pro účastníky přehlídky – Městské divadlo Kolín

sobota 17. 4. 2010 – Kolín
• workshop – program bude upřesněn
• zkoušky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
• druhá část přehlídky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
• večerní galapředstavení pro veřejnost – Městské divadlo Kolín

neděle 18. 4. 2010 – Kolín
• rozborový seminář – Městské divadlo Kolín (studiová scéna)
• dětské představení pro veřejnost a účastníky přehlídky – Městské divadlo Kolín

Předběžný program může být krácen s ohledem na finanční podmínky.

IV. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídka je organizována v následujících kategoriích – jednotlivci, dvojice nebo trojice, soubory.
     Přehlídka je určena především pro obor pantomima, pohybové divadlo a příbuzné obory. Zájemci o účast na přehlídce zašlou nejpozději do 12. 3. 2010 přesně vyplněnou přihlášku na adresu pořadatele. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Každá přihláška musí obsahovat úplná data podle zaslaného formuláře, jmenný seznam všech herců včetně doprovodu, videozáznam přihlášeného vystoupení (kazeta VHS nebo DVD – pracovní nebo amatérský záznam, bude vrácen poštou nebo na přehlídce). K přihlášce je třeba přiložit cca 15 řádek o souboru, 15 řádek o vystoupení + min. 1 ks foto (jako podklad k programové brožuře). Na základě přihlášek má pořadatel právo výběru a může požádat zájemce (v případě nedodání videozáznamu) o předvedení přihlášeného vystoupení ještě před přehlídkou. Potvrzení přihlášky bude zasláno e-mailem do 2. 4. 2010. Proto je v přihlášce nutná e-mailová adresa.

V. ÚHRADY NÁKLADŮ
Pořadatel hradí ubytování a stravu, umožní přihlášeným účastníkům vstup na galaprogram a doprovodné akce přehlídky. Každý účastník je povinen zaplatit účastnický poplatek ve výši 100 Kč bez ohledu na délku pobytu a využívané služby.

VI. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Přehlídky se může zúčastnit každý jednotlivec, dvojice, trojice nebo skupina vždy pouze s jedním vystoupením ve vyhlášené kategorii.
   Časové limity pro jednotlivá vystoupení:
   * jednotlivec max. do 10 minut
   * dvojice a trojice max. do 20 minut
   * soubor max. do 30 minut

Výjimku může na základě písemné žádosti udělit pořadatel.
Technické zkoušky souborů, dvojic, trojic a jednotlivců budou probíhat podle stanoveného rozpisu, který obdrží každý účastník přehlídky při registraci. Tento rozpis je pro všechny účastníky závazný. V divadle je k dispozici běžné divadelní osvětlení s možností naprogramování světelných změn, zvuková aparatura a běžné jevištní dekorace (stůl, židle). Jakékoliv jiné požadavky je nutno nahlásit předem písemně v přihlášce.

VII. LEKTORSKÝ SBOR
Lektorský sbor je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, pohybovým divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou rozborový seminář a diskusi o předvedených představeních.

VIII. INFORMACE
Po uzávěrce přihlášek budou všem vybraným účastníkům včas zaslány podrobné informace. Přihlášky, dotazy a žádosti zasílejte na adresu:
ECPN Brno, KDN, Vodova 35, 612 00 Brno, mobil: 603 450 739, fax: 541 211 389, e-mail: ecpn@ecpn.cz, www.ecpn.cz

NIPOS-ARTAMA , P.O. Box 12 / Blanická, 120 21 Praha, tel: 221 507 974, e-mail: novotna@nipos-mk.cz

PŘIHLÁŠKA Otevřeno 2010