15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“

15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“
výstava:  10.–31. října 2016, Kovárna VIVA a.s., Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín

Jedinečný urbanistický celek Zlína s řadou unikátních průmyslových či obytných budov a dalších kulturních památek se od 10. do 30. října 2016 stane významným hostitelským místem pro uspořádání jubilejní, 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“.

Přehlídku z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana, pořádá NIPOS, útvar ARTAMA ve spolupráci se statutárním městem Zlínem, Kovárnou VIVA a.s., Národním ústavem pro vzdělávání, Národním institutem pro vzdělávání, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně.

Celostátní výtvarné přehlídky dětí a mládeže mají dlouholetou tradici a jsou ojedinělou akcí tohoto typu.  Přehlídky, které se konají jednou za tři roky v různých regionech České republiky, nemají charakter soutěže. Jejich cílem je  nalézat, prezentovat a propagovat metody tvůrčí práce s dětmi, které rozšiřují či objevně přetvářejí dosavadní přístupy k výtvarnému oboru. To se netýká pouze inovace  prostředků vizuální tvorby, ale zejména pozornosti k současným tématům a jejich vizuálního uchopení v kontextu s vývojem současného umění.

15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“, která se uskuteční v autentických industriálních prostorách baťovského areálu ve správní budově Kovárny Viva a.s. ve Zlíně, reaguje na nejnovější trendy vizuální kultury s přihlédnutím k měnící se povaze obrazů i jejich mediálního působení. Obrazy se stávají aktivními, často proti nám agresivně vystupují a vyžadují naše reakce. Téma přehlídky je voleno tak, abychom hledali a nalézali strategie, jak takovýmto obrazům čelit, ale také jak je umět využít pro aktivní komunikaci a poznávání.
U příležitosti přehlídky se ve dnech 14.–16. října 2016 uskuteční rozborový seminář.

Vystaveny budou všechny výtvarné projekty zaslané do níže uvedeného termínu, opatřené přihláškou projektu v zásilce a zároveň přihlášené elektronickou formou. NIPOS-ARTAMA jmenuje pro hodnocení všech zaslaných projektů tým kurátorů složený z teoretiků nebo didaktiků výtvarného oboru a aktivních výtvarných umělců. Reflexe probíhá formou veřejné diskuse při rozborovém semináři na výstavě.

Výtvarné projekty zasílejte od pátku 24. června do pondělí 11. července 2016 na adresu:
Petra Kušková, Kovárna VIVA a.s., Vavrečkova 5333, 74. budova, 760 01 Zlín s označením:
 15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže. Na obálku též napište jméno autora projektu-kontaktní osobu a název projektu.
V případě posílání projektů přes doručovací společnost typu PPL nebo při osobním převozu volejte v pracovní době Petra Kušková: 607970298. Po skončení přehlídky bude možný pouze osobní odběr prací, protože není možné práce zasílat zpět.

Přihlášku projektu, propozice a technické pokyny najdete na www.vytvarneprehlidky.cz.
Přihlášku projektu vložte do zásilky a její duplikát, prosím, pošlete elektronicky na e-mail:
randakova@nipos-mk.cz, tel.: 778 702 496