14. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže Litoměřice 2013

IMPULZY – TVORBA – PREZENTACE

katalog výstavy ve formátu pdf – katalog_litomerice_2013

Ve dnech 11. května – 6. června 2013 probíhá v prostorách gotického hradu v Litoměřicích 14. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže, která je vyvrcholením tříleté práce výtvarných pedagogů a jejich žáků z celé České republiky.
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a města Litoměřic přehlídku pořádá NIPOS, útvar ARTAMA, pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky a starosty města Litoměřic, ve spolupráci s Informačním centrem Litoměřice, Národním ústavem pro vzdělávání a Střední pedagogickou školou J. H. Pestalozziho.

Vernisáž se konala v sobotu 11. května 2013, v 11:00 hodin v gotickém hradu v Litoměřicích.
Výstava potrvá do 6. června 2013.

[nggallery id=104]

Celostátní výtvarné přehlídky mají dlouhodobou tradici a jsou ojedinělou akcí ve výtvarném oboru. Nemají charakter soutěže, ale ukazují současnou úroveň metodických postupů pedagogů v  zájmových výtvarných činnostech s dětmi a mládeží. Všechny předcházející přehlídky byly přínosné tím, že kvalitativně posunuly vývoj výtvarné výchovy v Čechách.

Současná 14.přehlídka vychází z potřeby doby ovlivněné zásadním působením vizuálně obrazných prostředků a zaměřuje se na nové způsoby uplatnění vizuální aktivizace ve výtvarné výchově. Není klasickou výstavou fyzických výtvarných prací dětí a mládeže. Zaměřuje se na prezentaci autorsky zpracované dokumentace s možným použitím různých médií ve dvou kategoriích:

1) Fyzické prohlížení v ruce ( objekt, kniha, katalog. portfolio…do formátu A2)
2) Prohlížení virtuální ( video prezentace stopáž 10 min., IT prezentace do 30 MB)

Vystaveny jsou všechny zaslané práce všech věkových kategorií do 19 let, aby byla umožněna konfrontace mezi jednotlivými pedagogy. Přehlídky se účastní  44 škol a zařízení z celé republiky, od mateřských škol po základní a speciální školy, základní umělecké školy, gymnázia, domy dětí a mládeže, výtvarná studia, domovy dětí. Své prezentace 57 projektů vystavuje 70 výtvarných pedagogů s 1726 dětmi. Skupina kurátorů poděkovala všem zúčastněným pedagogům za vysokou úroveň vystavených prezentací a udělila 13 cen a 12 čestných uznání.

Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby (www.amaterskatvorba.cz), který se koná pod záštitou České komise pro UNESCO, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky. 

 [nggallery id=105]

Při příležitosti vernisáže 14. celostátní přehlídky dětí a mládeže v Litoměřicích byl uspořádán tradičně třídenní rozborový seminář 10. – 12. května 2013 za účasti 73 zájemců.
V pátečním večerním programu představila vedoucí Ing. Pavlína Čermáková další dva výtvarné obory NIPOS – ARTAMA, fotografii a film. Výsledky v této oblasti pak předvedli Jaroslav Cinkl a Vít Šaroun. Interaktivní přednášku s předním českým fotografem Jiřím Thýnem moderovala Jana Babincová.
V sobotu po vernisáži odpoledne vedl kurátor Nikola Čulík rozbor s autory i diváky přímo před jednotlivými vystavenými prezentacemi v prostorách gotického hradu. Večer patřil pohybu v kresbě a kresbě v pohybu – semináři zaměřenému na výtvarné aspekty lidského těla v pohybu, který vedl Jiří Lössl.
V neděli dopoledne se účastníci prošli historickým jádrem města Litoměřic s odborným výkladem Jakuba Syneckého. Zakončili prohlídkou Severočeské galerie výtvarného umění

[nggallery id=106]